Smittebegrensende tiltak på landsmøtet

Med de tiltakene som settes i verk vurderer vi det slik at landsmøtet kan gjennomføres på en god måte. Vi ønsker at alle setter seg inn i de smittebegrensende tiltakene før landsmøtet starter.

Dersom det ikke skjer drastiske endringer avholder vi landsmøtet som normalt, men vi overvåker situasjonen. Vi baserer oss på råd fra Folkehelseinstituttet.

Bakgrunnen for vår vurdering er at Ungdom mot EUs landsmøte har under 50 påmeldte deltakere. Foreløpig råder myndigheten at arrangementer med over 500 personer avlyses. Kontakt gjerne leder i UMEU reidun@umeu.no hvis du har spørsmål.

Tiltak under landsmøte:

 • Vi vil sikre at matservering skjer på så trygg måte som mulig
 • Vi vil ha hånddesinfeksjonsmiddel lett tilgjengelig
 • Hyppig håndvask og rengjøring

Ungdom mot EUs råd:

 • Bestill fleksibilletter så langt det er mulig for å unngå tap for fylkeslaget eller UMEU, sentralt ved en eventuell avlysning
 • Er du i risikogruppene eller i daglig nærkontakt med personer i risikogruppene, må du selv vurdere deltakelsen på landsmøtet
 • Har du vært i et område med stor smitterisiko de siste 14 dagene eller har mulige symptomer, skal du ikke delta.
 • Har du vært i nærkontakt med personer som er bekreftet smittet skal du ikke delta.
   

Generelle råd for å forebygge smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst én meters avstand til personer som hoster.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

Inkubasjonstid og symptomer

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.

 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker