Vi er Akershus Ungdom mot EU

Den 7. Oktober hadde vi stiftelsesmøtet for Akershus ungdom mot EU, og her kan du bli kjent med det nye styret!

Styret består av en leder, nestleder og økonomiansvarlig.

 

125313619_1076412026149140_5834405432972147629_n

Abraham Moberg – Leder

Abraham er 23 år og kommer fra Ullensaker. Abraham Jobber som rådgiver i et markedsbyrå og bruker mye av fritiden sin til å engasjere seg i politikken. Abrahams hjertesaker er nasjonalstaten og nasjonal suverenitet, han ser hvordan EU utvikler seg til å bli en føderasjon der nasjonalstatene blir mindre, og makt blir sentralisert bort til Brussel.

Abraham har sittet som leder i Akershus UMEU siden oktober 2020.

 

 

125309130_705154063730396_906098969427921757_n

         Anne Sofie Johnsrud - nestleder

Anne Sofie er 17 år og kommer fra Eidsvoll. Hun går på europalinja på Jessheim Videregående skole hvor de fokuserer ekstra på EU. På fritiden sin engasjerer Anne Sofie seg i politikken og hun sitter i miljøpolitisk utvalg i Sosialistisk ungdom.  Hjertesaken hennes er da naturligvis helt klart klima og miljø. Hun er spesielt interessert i EUs klimakvoter, og måten man kan kjøpe seg ut av utslippskutt.

 

125204950_2153412858116145_7607010043384197658_n

 

 

Emma Nagel - Økonomiansvarlig

 

Emma er 18 år kommer fra Eidsvoll. Emma bruker fritiden sin på politikk, og er i tillegg til UMEU veldig aktiv i Sosialistisk Ungdom. Hjertesaken hennes er arbeidernes rettigheter, og hvordan EUs åpne grenser og dårlige lover rundt arbeid svekker arbeidsvilkårene i Norge.