Antallet nye medlemmer stiger

Antallet nye medlemmer er høyere i år, enn på lenge. Vi gjør stor suksess med å verve nye via sosiale medier og gjennom andre tillitsvalgte.

Det har vært langt flere som har meldt seg inn i Ungdom mot EU på dette tidspunktet i år enn hva det har vært på ganske mange av de foregånde årene, vi må nesten 5 år tilbake i tid for å kunne se så gode tall.

Den røde linjen viser utviklingen i nye medlemmer for 2024, den blå viser det samme for 2023:

Skjermbilde 2024-06-20 165752.png

Vi ser at stadig flere av de som melder seg inn, melder at de gjør det etter å ha sett innhold fra oss på sosiale medier og de fleste oppgir TikTok som den de ble vervet at. Dette viser at vår tilstedeværelse på denne plattformen gir gode resultater og at vi må fortsette dette arbeidet fremover også.

Mange medlemmer blir i tillegg vervet av andre tillitsvalgte, vi har noen som er veldig gode på å verve venner og bekjente.