Om oss

Ungdom mot EU (UMEU) er en ungdomsorganisasjon som jobber mot norsk medlemskap i og tilpasning til Den europeiske union. Vi er en landsdekkende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Vi er organisert med lokal-, fylkes- og studentlag, landsstyre og sentralstyre. For mer informasjon om sentralstyret gå til Kontakt. Studenter Mot EU er en egen del av organisasjonen som jobber spesifikt med studentrelatert aktivitet.  

Politikk

Ungdom mot EUs hovudargument mot EU er
* Folkestyre
* Miljø
* Solidaritet

Mål
1: Holde Norge utenfor EU.
2: Bytte ut EØS-Avtalen med en bilateral handelsavtale.

Vi ønsker en verden, et Europa og et Norge der folk har innflytelse over sine liv og det samfunnet de lever i, et samfunn preget av solidaritet med de svakeste og solidaritet med framtidige generasjoner gjennom en god miljøpolitikk. For oss er EU uforenelig med disse målene. EU flytter makt og beslutninger bort fra folk og gjør en liten europeisk elite svært mektig. I kampen for folkestyre, miljø og solidaritet er aktive småstater samlet i FN løsningen, ikke et Europas forente stater.

Ungdom Mot EUs Politiske plattform (pdf)

Ungdom Mot EUs Miljøpolitiske plattform (pdf)

Ungdom Mot EUs Arbeidslivsprogram (pdf)

Uttalelser vedtatt på landsmøtet 2018 (nedlastbar pdf)

Nei til EUs Energiunion

Veto mot Jernbanepakke IV

Ja til en selvstendig utenriks- og forsvarpolitikk

EØS-avtalen gjør oss mer utsatt for arbeidslivskriminalitet

Styrende dokumenter (nedlastbar pdf)

Arbeidsplan 2018 - 2019

Lokallag

Ungdom Mot EU har 8 lokal-, fylkes- og studentlag.

Oslo Ungdom Mot EU

Oslo Studenter Mot EU

Østfold Ungdom Mot EU

Rogaland Ungdom Mot EU

Hordaland Ungdom Mot EU

Kristiansund Ungdom Mot EU

Gloppen Ungdom Mot EU

Innherred Ungdom Mot EU

Sosiale Medier

Følg Ungdom Mot EU på sosiale medier!

Facebook   Ungdom Mot EU

                    Studenter Mot EU

Instagram   ungdommoteu

Twitter        Ungdom Mot EU

Snap           ungdommoteu