Om oss

Ungdom mot EU (UMEU) er en ungdomsorganisasjon som jobber mot norsk medlemskap i og tilpasning til Den europeiske union. Vi er en landsdekkende og tverrpolitisk organisasjon. Vi er organisert med lokal-, fylkes- og studentlag, landsstyre og sentralstyre. For mer informasjon om sentralstyret gå til Kontakt. Studenter Mot EU er en egen del av organisasjonen som jobber spesifikt med studentrelatert aktivitet. 

Politikk


Ungdom mot EUs hovedargumenter mot EU er:

 Folkestyre

EU flytter makt til byråkrater i Brussel, og vekk fra norske kommuner og det norske storting. Siden Norge gikk inn i EØS har vi tatt inn over 12.000 direktiver. I EU er det kun europakommisjonen, som ikke er folkevalgt, som kan foreslå lover. Lobbyister har også alt for stor påvirkningskraft i EU. 

Ungdom mot EU vil ha en verden, et Europa og et Norge der folk ha innflytelse over sine egne liv og det samfunnet de lever i. 

 Miljø

EUs miljøpolitikk setter kortsiktig profitt foran miljø. EU har et ineffektivt kvotesystem, og i spørsmål om økonomisk vekst eller klima setter de økonomisk vekst først. Skal vi løse klimakrisa må vi ut i verden, og ned på lokalt nivå. Da blir EU både for stort og for lite. 

Ungdom mot EU vil ha en ansvarlig miljøpolitikk, som gir de kommende generasjonene de samme mulighetene som det vi har i dag. 

 Solidaritet

EUs flyktningpolitikk er ekstremt usolidarisk. Asylsøkere må ta den livsfarlige veien over middelhavet, og om de overlever blir de møtt med piggtrådgjerder og politi. Dublin-avtalen sier at alle må søke asyl i det første landet de kommer til, som legger et stort press på de allerede økonomisk pressede landene i sør. 

Ungdom mot EU vil ha en rettferdig flyktningpolitikk, der flyktninger blir møtt med hjelp, og ikke murer. 

 

Vi vil: 

1: Holde Norge utenfor EU.

2: Bytte ut EØS-Avtalen med en bilateral handelsavtale.

 

Ungdom Mot EUs Politiske plattform 2022-2023 (pdf)

Ungdom Mot EUs Miljøpolitiske plattform (pdf)

Ungdom Mot EUs Arbeidslivsprogram (pdf)

 

Uttalelser vedtatt på landsmøtet 2023 (nedlastbar pdf)

En handelsavtale på Europas premisser (nei til Mercosur-avtale)

Nei til Acer, ja til en solidarisk strømpolitikk

Uttalelser vedtatt av landsstyret 2023-2024

Nei til EU-hær

Styrende dokumenter (nedlastbar pdf)

Arbeidsplan (2023-2024) (Revidert arbeidsplan publiseres snart)

Vedtekter (vedtatt 2022) (Reviderte vedtekter publiseres snart)

 

Logo png (nedlastbar fil)

Logo hvit

Logo svart

 

Følg Ungdom Mot EU på sosiale medier!

Facebook   Ungdom Mot EU

                    Studenter Mot EU

Instagram   ungdommoteu

Twitter        Ungdom Mot EU

Snap           ungdommoteu

Tiktok         Ungdommoteu

Flickr:         Ungdom mot EU bilder for presse