Om oss

Ungdom mot EU (UMEU) er en ungdomsorganisasjon som jobber mot norsk medlemskap i og tilpasning til Den europeiske union. Vi er en landsdekkende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Vi er organisert med lokal-, fylkes- og studentlag, landsstyre og sentralstyre. For mer informasjon om sentralstyret gå til Kontakt. Studenter Mot EU er en egen del av organisasjonen som jobber spesifikt med studentrelatert aktivitet.  

Politikk


Ungdom mot EUs hovedargumenter mot EU er

 Folkestyre

EU flytter makt til byråkrater i Brussel, og vekk fra norske kommuner og det norske storting. Siden Norge gikk inn i EØS har vi tatt inn over 12.000 direktiver. I EU er det kun europakommisjonen, som ikke er folkevalgt, som kan foreslå lover. Lobbyister har også alt for stor påvirkningskraft i EU. 

Ungdom mot EU vil ha en verden, et Europa og et Norge der folk ha innflytelse over sine egne liv og det samfunnet de lever i. 

 Miljø

EUs miljøpolitikk setter kortsiktig profitt foran miljø. EU har et ineffektivt kvotesystem, og i spørsmål om økonomisk vekst eller klima setter de økonomisk vekst først. Skal vi løse klimakrisa må vi ut i verden, og ned på lokalt nivå. Da blir EU både for stort og for lite. 

Ungdom mot EU vil ha en ansvarlig miljøpolitikk, som gir de kommende generasjonene de samme mulighetene som det vi har i dag. 

 Solidaritet

EUs flyktningpolitikk er ekstremt usolidarisk. Asylsøkere må ta den livsfarlige veien over middelhavet, og om de overlever blir de møtt med piggtrådgjerder og politi. Dublin-avtalen sier at alle må søke asyl i det første landet de kommer til, som legger et stort press på de allerede økonomisk pressede landene i sør. 

Ungdom mot EU vil ha en rettferdig flyktningpolitikk, der flyktninger blir møtt med hjelp, og ikke murer. 

 

Vi vil: 

1: Holde Norge utenfor EU.

2: Bytte ut EØS-Avtalen med en bilateral handelsavtale.

 

Ungdom Mot EUs Politiske plattform (pdf)

Ungdom Mot EUs Miljøpolitiske plattform (pdf)

Ungdom Mot EUs Arbeidslivsprogram (pdf)

 

Uttalelser vedtatt på landsmøtet 2020 (nedlastbar pdf)

Takk våre diplomater, ikke EØS-avtalen

Bioenergi med bismak

Et tryggere arbeidsliv og en friere tilknyttning til EU

Stopp Mercorsur-avtalen

Minstelønn passer ikke i Norge

Ja til en selvstendig klimaløsning

Uttalelser vedtatt av landsstyret 2021-2022 (nedlastbar pdf)

Høyreekstremisme i Europa

Stopp EØS-midler til Ungarn og Polen

Tilsluttning til Jernbanepakke 4 vil gjøre Nord-Norge-banen til en uoppnåelig drøm

Styrende dokumenter (nedlastbar pdf)

Arbeidsplan 2020

Ungdom mot EUs vedtekter

 

Logo png (nedlastbar fil)

Logo hvit

Logo svart

 

Følg Ungdom Mot EU på sosiale medier!

Facebook   Ungdom Mot EU

                    Studenter Mot EU

Instagram   ungdommoteu

Twitter        Ungdom Mot EU

Snap           ungdommoteu

Tiktok         Ungdommoteu