Om oss

Ungdom mot EU (UMEU) er en ungdomsorganisasjon som jobber mot norsk medlemskap i og tilpasning til Den europeiske union. Vi er en landsdekkende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Vi er organisert med lokal-, fylkes- og studentlag, landsstyre og sentralstyre. For mer informasjon om sentralstyret gå til Kontakt. Studenter Mot EU er en egen del av organisasjonen som jobber spesifikt med studentrelatert aktivitet.  

Politikk

Ungdom mot EUs hovudargument mot EU er
* Folkestyre
* Miljø
* Solidaritet

Mål
1: Holde Norge utenfor EU.
2: Bytte ut EØS-Avtalen med en bilateral handelsavtale.

Vi ønsker en verden, et Europa og et Norge der folk har innflytelse over sine liv og det samfunnet de lever i, et samfunn preget av solidaritet med de svakeste og solidaritet med framtidige generasjoner gjennom en god miljøpolitikk. For oss er EU uforenelig med disse målene. EU flytter makt og beslutninger bort fra folk og gjør en liten europeisk elite svært mektig. I kampen for folkestyre, miljø og solidaritet er aktive småstater samlet i FN løsningen, ikke et Europas forente stater.

Ungdom Mot EUs Politiske plattform (pdf)

Ungdom Mot EUs Miljøpolitiske plattform (pdf)

Ungdom Mot EUs Arbeidslivsprogram (pdf)

Uttalelser vedtatt på landsmøtet 2018 (nedlastbar pdf)

Nei til EUs Energiunion

Veto mot Jernbanepakke IV

Ja til en selvstendig utenriks- og forsvarpolitikk

EØS-avtalen gjør oss mer utsatt for arbeidslivskriminalitet

Styrende dokumenter (nedlastbar pdf)

Arbeidsplan 2018 - 2019

Lokallag

For å starte lokallag må man avholde oppstartsmøte og velge et lokallagsstyre på minst 3 personer. Ønsker du å starte opp lokal- eller studentlag? Ta kontakt på umeu@umeu.no/ student@umeu.no eller 41544712. 

Ungdom Mot EU har 8 lokal-, fylkes- og studentlag. 

Bergen Studenter mot EU

Kontakt: Erik Chancy - 98604489/ erikuchancy@gmail.com

Buskerud Ungdom mot EU

Kontakt: Jan-Erland Asbjørnhus - 94180973/ jan-erland@hotmail.no

Hordaland Ungdom mot EU

Kontakt: Emil Øvretveit - 98022020/ emilov@live.com 

Møre og Romsdal Ungdom mot EU

Kontakt: Firas Seifert - 93071323/  firas.seifert96@gmail.com

Oslo Ungdom mot EU

Kontakt: Yasiin Deria - 45395861/ deria2110@gmail.com

Oslo Studenter mot EU

Kontakt: Karianne H. Wendt - 45844828/ karianne.h.wendt@gmail.com  

Tromsø Ungdom mot EU

Kontakt: Harald Vestjord - 47908885/ harald_vestjord@outlook.com 

Østfold Ungdom mot EU

Kontakt: Kristian Villasis Duong -  91682072/ kristian@umeu.no

Sosiale Medier

Følg Ungdom Mot EU på sosiale medier!

Facebook   Ungdom Mot EU

                    Studenter Mot EU

Instagram   ungdommoteu

Twitter        Ungdom Mot EU

Snap           ungdommoteu