Organisasjon

Ungdom mot EUs organisasjonshåndbok

Introduksjon

Nei-bevegelsen og Ungdom mot EU er bygget på lange tradisjon som en grasrotsorganisasjon. Det er det folkelige engasjementet og den lokal aktivismen som har ytt avgjørende motstand under to folkeavstemminger, og som gir oss politisk gjennomslag også i dag. Dette er en av våre absolutte styrker – vi er slagkraftige fordi vi er mange. Hver eneste aktivist er avgjørende for å opprettholde effektiv motstand, bygge en sterk organisasjon og utarbeide politiske løsninger for fremtiden. Dette heftet har som formål å gjøre deg – og alle organisasjonens medlemmer –bedre rustet til å bidra til nei-bevegelsen og Ungdom mot EUs arbeid.

Målet med organisasjonshåndboka er å skape en felles forståelse av hvordan organisasjonen vår er satt sammen og fungerer, og å styrke vår organisatoriske drift. Ideen har vært å samle den nødvendige informasjonen på ett sted. Boka kan brukes som et oppslagsverk, for å finne svar på konkrete spørsmål. Du kan også lese deler av den for å forstå enkelte momenter eller sammenhenger bedre, eller jobbe deg gjennom den fra perm til perm – alt som står her vil kunne være til nytte for både din egen aktivisme og organisasjonens fremdrift som helhet! Helt bakerst i boka finner du en ordliste, hvor ord som kan være nye, kompliserte eller utydelige står forklart. Her kan du slå opp for å få bedre kjennskap til en rekke ord og begreper, og få så stort utbytte av boka som mulig.

God lesning, og lykke til i vår felles kamp for folkestyre, solidaritet og miljø

Hvordan sikrer vi en raus og ansvarlig organisasjon?