Bente Løyte: Vi må få budskapet vårt ut klart og tydelig

Bente Løyte var en av rådsmedlemmene for UMEU på helgens rådsmøte, hun tok til talerstolen for å snakke om måten vi formidler kunnskapen våres ut til folk

I helgen var fire representanter fra Ungdom mot EU på plass ved Nei til EU sitt rådsmøte som denne gangen var hos folkets hus i Drammen. Rådet er det høyeste organet i Nei til EU mellom organisasjonens landsmøte og er det samme som andre kaller for landsstyret.

Enkel og tydelig kommunikasjon er viktig

Bente Løyte tok til talerstolen i generaldebatten med et budskap, hun mente at vi må bli flinkere i til å formidle kunnskap og informasjon på en enkel og tydelig måte som vanlige folk skal kunne forstå det. Hun tok opp et ACER og strømdebatten, som et eksempel for Bente mente nemlig at det er en sak preget av mye tung informasjon. Løyte mente at for at vi skal nå frem hos folk, så må vi faktisk forenkle denne informasjonen på en enkel og klar måte og at dette er helt avgjørende dersom vi skal nå ut til folk også bli forstått.