Bli med på studietur!

Siste uken i oktober drar vi til UK for å lære mer om Brexit. Vi besøker Glasgow og Birmingham, før vi avslutter i London samme dag som britene forlater EU.

I 2009 gjorde EU det mulig for medlemsland å forlate unionen for første gang. Syv år senere holdt britene en folkeavstemning som endte med Leave-flertall. Det er nå gått tre år siden britene bestemte seg å benytte artikkel 50 og forlate EU, men hva har egentlig skjedd?

Siden 2016 har landet blitt kastet inn i politisk kaos. To statsministere har trukket seg, utallige forhandlingsledere og kabinettmedlemmer er kastet og landet er ikke kommet nærmere en skilsmisse med EU. Nå har Boris Johnson, en av Storbritannias mest omdiskuterte og kontroversielle politikere, overtatt ansvaret og forsikrer om at Storbritannia forlater EU 31. oktober, "do or die, come what may".

Noen mener at trusselen om en såkalt "no-deal" Brexit kun brukes for å komme frem til en bedre skilsmisseavtale, andre mener den nye statslederen er hensynsløs nok til å kaste landet inn i økonomisk ruin for politisk vinning. 

Hvordan havnet landet i den situasjonen? Hvem stod bak Leave-bevegelsen som vant gjennom i 2016? Hva har endret seg de siste årene? Hva skjer den 31. oktober? Er det håp?

Dette er bare noen av spørsmålene vi prøver å besvare på turen!

Turen starter i Glasgow, hvor vi møter representanter fra skotsk fagbevegelse, fiskeri og landbruk. Dessuten vil vi få muligheten til å snakke med representanter fra skotske partier som er negative til unionen med resten av Storbritannia, men positive til unionen med EU. Det har vært trusler om en ny folkeavstemning for skotsk uavhengighet, lik den de hadde i september 2014. Hva gjør skottene etter Brexit?

Deretter går turen til Birmingham.Den store industribyen er kjent for å tiltrekke seg arbeidskraft fra hele verden helt siden den industrielle revolusjon. Industrien anser det som essensielt å ha fri tilgang til det åpne markedet i Europa, mens flere opplever at de nå mister jobben på grunn av uregulert arbeidsinnvandring og sosial dumping. Vi vil møte representanter fra både fagbevegelse og arbeidsliv for å få en dypere forståelse over interessekonfliktene som resulterte i Leave-flertall for 3 år siden. Stemmer det at Brexit var motivert av fremmedfrykt eller er sannheten mer komplisert?

Vi avslutter turen i hovedstaden, London. Vi ankommer samme dag som britene angivelig forlater EU. Her vil vi fortsette med politikere, journalister og fakta-organisasjoner for å få en dypere forståelse av hvordan Brexit-debatten har foregått, samtidig som vi prøver å komme så nærme makten som mulig. Etter å ha brukt en uke på å forstå veien frem mot Brexit skal vi bruke de siste dagene på å prøve å se hva som skjer fremover. Vil Storbritannia stå som et skrekkeksempel på hva som venter et land som prøver å forlate EU, vil de bare være den første av mange "exiter" som resulterer i unionen kollaps eller fortsetter ting som før?

Vi inviterer alle medlemmer til å melde seg på studieturen!

Alle som er medlem av Ungdom mot EU som e rover 18 år og har betalt kontingenten for 2019 har mulighet til å melde seg på studieturen. Sjekk at du har betalt kontingenten ved å sende en e-post til umeu@umeu.no eller søk opp #129544 på Vipps for å bli medlem / betale kontingenten før du søker. Dersom du ikke har betalt vil du bare få en påminnelse om dette.

På grunn av stor pågang og begrensede plasser i reisefølget kommer vi til å vurdere søkerne individuelt og se på gruppens sammensetting. Vi etterstreber å sende en variert og representativ gruppe. Svar derfor så utfyllende som mulig på spørsmålene i skjemaet. 

Selv om man ikke kan delta på hele programmet er det mulig å delta på deler av opplegget, skriv gjerne hvilke dager man ønsker å delta i skjemaet under.

Det forventes at alle deltagere betaler en egenandel på 1.000kr i etterkant av turen. Dette dekker alle reiser, overnattinger og måltider. 

Lenke for påmelding finner du her!

Vi gleder oss til studieturen og håper du vil melde deg på!