EU skal ikke få bestemme om du får snuse eller hvilken bil du får lov til å kjøre

Jeg mener at EU sine regler gir mindre frihet til folk og at det er mye detaljstyring av folks liv som blir laget av Den europeiske unionen.

Jeg mener at EU sine regler gir mindre frihet til folk og at det er mye detaljstyring av folks liv som blir laget av Den europeiske unionen.

Jeg vil peke på flere eksempler som jeg mener understreker argumentet mitt godt.

Ta det nye førerkortdirektivet til EU som nå utformes. Der foreslås det som et tiltak at man skal forby unge under 20 år å kunne kjøre på nattestid, noe som vil være svært uheldig for mange unge av en hel rekke årsaker.

Et annet forslag i samme direktivet er å gjøre flere hundre typer elbiler over 1.800 kg ulovlig for unge under 21 år å kunne kjøre, slik som Tesla Y, VW ID4 osv.

Hvorfor skal egentlig EU kunne skulle bestemme når du skal kunne kjøre i løpet av døgnet?

Unødvendig detaljstyring av folks liv

Et annet eksempel er snusforbudet i EU, som er helt på trynet. Hvorfor skal det være lov å røyke sigarer og sigaretter, men å kunne kjøpe snus skal ikke være lov? Dette er etter mitt syn gode eksempler på at Den europeiske unionen er et eneste stort unødvendig ekstra-byråkrati.

Den europeiske unionen vil bestemme hva som skal være lov å bruke og selge i landet som du bor i. Siden vi er med i EØS-avtalen så må vi følge en hel haug med EU-regelverk. I alle land i EU, med unntak av Sverige og Norge, er snus strengt forbudt og ulovlig.

Straffen for å ta med 0,5 til 0,75 kg er en bot på 800 kr. 0,75 til 1 kg er en bot på 1800 kr. Men da kan du spørre deg selv.

Hvor er friheten i alt dette her?

Ikke la EU kvele vårt demokrati

I dette regelverket er det ikke mye frihet. 22% av unge mellom 16 til 29 år snuser i Norge, og for min del så kan de bare fortsette med det. Hva unge voksne putter i sin egen kropp og hva de vil bruke av tobakksprodukter er deres eget valg.

Derfor mener vi i Ungdom Mot EU at Den europeiske unionen ikke skal ha et stramt tak rundt regelverket i Norge. Det norske Stortinget klarer helt fint å finne nye regler, uten at EU skal blande seg inn og sakte men sikkert kvele det norske demokratiet.

Hvis du er enig med oss, så må du bli med i Ungdom mot EU og kjempe imot et norsk EU-medlemskap og videre overkjøring av det norske demokratiet.