EU vil nekte unge å kjøre ulike type elbiler, unødvendig detaljstyring!

Et nytt førerkortdirektiv er på trappene i den europeiske unionen nå og det legger blant annet opp til at flere av de populære elbilene kan bli ulovlige for unge førere under 21 år å kjøre.

I en artikkel fra VG’ den 5. November så skrives det at et nytt førerkortdirektiv er på trappene i den europeiske unionen nå og det legger blant annet opp til at flere av de populære elbilene kan bli ulovlige for unge førere å kjøre. Noen av elbilene det er snakk om er blant annet Tesla model Y, Volkswagen ID. 4, Volvo XC40 osv. Det vil med andre ord bli flere hundre forskjellige bilmodeller som unge sjåfører ikke vil få lov til å kjøre bare fordi EU mener de er farlige i trafikken.

Blir nok vedtatt i Norge om EU vedtar det 

Om dette direktivet blir vedtatt i den europeiske unionen, så vil trolig Norge også vedta den, slik Stortinget har gjort med mer eller mindre alle direktiver som kommer fra EU. Norge er mer eller mindre best i klassen på å vedta EU-direktiver og derfor tror vi ikke at dette blir et unntak, men man bør tenke godt over hva konsekvenser dette kan få for unge førere i Norge som gjerne av en eller annen grunn vil bli rammet av dette.

Tullete direktiv og unødig detaljstyring av folks liv 

Dette førerkortdirektivet fra den europeiske unionen er helt tullete og byr på enda mer detaljstyring av folk sine liv, som i tillegg vil etter vår mening ha flere konsekvenser for norsk ungdom i dag. Bare for å nevne noe, så er det vel kjent at flere selskaper bytter ut sine bilflåter med elektriske biler og flere utav disse vil falle inn under EUs nye førerkortdirektiv. Dette vil føre til at om selskapene har unge ansatte som ikke er fylt 21 år enda så får de ikke lov til å kjøre disse bilene. Da må selskapene enten bytte ut de unge ansatte med eldre ellers må de kjøpe inn flere andre type elbiler som ikke er omfattet av dette regelverket. Selv har jeg jobbet for et bilutleieselskap, som har mange unge ansatte, som vil bli rammet av dette og dette direktivet vil bli et alvorlig problem for de rent praktisk og ikke minst økonomisk.

EUs førerkortdirektiv vil nok ikke føre til bedre trafikksikkerhet 

Vår egen samferdselsminister uttalte selv at dette førerkortdirektivet trolig ikke ville føre til bedre trafikksikkerhet i Norge, men der er EU uenige ifølge artikkelen fra VG.

Vi i Ungdom mot EU mener at dette ikke er noe vi burde innføre i Norge gjennom et EU direktiv, om det viser seg at Norge hadde vært tjent med dette så burde vi ha en grundig debatt om dette i Norge og sett på hvordan dette hadde vært best mulig å gjøre for oss. Ettersom at dette ikke har virket å være noe stort problem i Norge, slik det virker på statsråden som har ansvaret for dette området politisk så ser vi ikke behovet for å skulle innføre et slikt direktiv i Norge med uante konsekvenser både for unge førere og norske selskaper som vil bli rammet av det.