Europabevegelsen har lite respekt for det norske folk

MISTER KONTROLL: - Norge har knyttet seg tettere og tettere til EU, og det har ført til at man mister stadig mer kontroll over norsk politikk til EU, oppsummerer Kim Hamre i Ungdom mot EU

Dette leserinnlegget ble først publisert i nordnorsk debatt den 20. Juni

I et leserinnlegg den 19. Juni skriver Helge Arnli om hvorvidt Norge er egoister, siden det store flertall av nordmenn ikke ønsker å melde Norge inn i EU og underlegge landet en overnasjonal union. Jeg personlig har ikke noe problem med å se hvorfor nordmenn generelt sett ikke ønsker å flytte politisk makt fra Norge til EU.

Stadig tettere EU-integrasjon, er uheldig for demokratiet

At Stortinget stadig innfører og innlemmer EUs lover, regler, direktiver osv. er svært uheldig for det norske demokratiet, og fører til at norske politikere får stadig mindre handlingsfrihet, spesielt med tanke på at alt av regler som kommer inn i EØS-avtalen skal i konfliktilfeller stå over de norske ifølge lovdata.

Stortinget blir stadig mer handlingslammet, jo mer omfattende og større forpliktelsene i henhold til EØS-avtalen blir. Vil vi virkelig ha et Norge hvor det som kommer fra vårt eget Storting kan overkjøres av EU? Jeg vet at Europabevegelsen ønsker dette, men gjør flertallet av det norske folket det?

Jeg tror at svaret på det spørsmålet er nei, det ønsker de ikke, og det er trolig derfor et stort flertall sier nettopp ''Nei til EU'' med oss, ifølge infact-undersøkelsen som ble publisert hos Nettavisen i juni.

Knapt 51 % valgdeltakelse i EU-parlamentsvalget

EU-parlamentet skal være et av de mektigste organene i EU der det skal sitte demokratisk valgte representanter fra medlemslandene, men hvor demokratisk kan man si at dette organet er, når nær halvparten av de stemmeberettigede europeerne ikke har stemt på noen av de engang? Knapt 51 % av europeerne som kunne stemme i valget har brukt sin stemmerett ifølge en artikkel i The Washington Post.

41 % av europeerne er misfornøyde med demokratiet i EU

Ifølge en undersøkelse gjort av Statista på over 26.000 mennesker i de ulike medlemslandene av EU, så er gjennomsnittlig ca. 41 % av dem misfornøyde med demokratiet i EU. Dette er en ganske betydelig andel av mennesker som ikke er fornøyde med hvordan unionen er og fungerer, kan den store andelen som ikke stemte ved årets EU-valg være et signal på nettopp dette?

EU kveler medlemsland sitt folkestyre og demokrati

Hva er folkestyre? Jo, det er at makten utgår fra folket. Byråkrati er det mer eller mindre motsatte til dette, der makten utgår fra byråkrater som ikke er folkevalgte og heller ikke kan stilles til ansvar på samme måte som folkevalgte.

En stor andel av EUs medlemsland sin befolkning mener at EU er altfor byråkratisk! Så mye som 46 % sier at EU er ‘’fairly bureaucratic’’ og hele 26 % sier at de er ‘’Very bureaucratic’’, til sammen utgjør dette så mye som 72 % av europeere fra de ulike medlemslandene som mener EU er byråkratisk ifølge en måling gjort av Statista på over 26.000 europeere.

Hvordan bidrar dette til mer demokrati og folkestyre? Svaret er at det gjør ikke det, men kveler det heller istedenfor sakte, men sikkert.

Kort oppsummert er det lite som tilsier at EU vil ha en positiv demokratisk effekt på Norge, heller snarere det motsatte, og det ser vi selv resultatene av allerede nå. Norge har knyttet seg tettere og tettere til EU, og det har ført til at man mister stadig mer kontroll over norsk politikk til EU.