Foto: Tore Ellingsen/Heimevernsbladet
Lisens: CC BY-NC-ND 2.0 DEED

Flere titalls tusen HV-soldater trues av ny EU-restriksjon

Et nytt restrtriksjonsforslag fra EU kan ifølge det norske skyttervesenet føre til ekstremt store kostnader for oppgraderinger av skytebaner over hele Norge, som blant annet norske HV-soldater er avhengige av

Det frivillige skyttervesenet (DFS) er den desidert viktigste støtteorganisasjonen til heimvernet og har som formål å blant annet sikre en god skytebanestruktur over store deler av landet, som skal komme forsvaret og samfunnet til gode. DFS driver i tillegg en god del aktivitet for folk over hele landet som driver med skyting og er dermed med på å både sikre at det sivile samfunnet får trent seg på skyting for både unge og voksne, men i tillegg drifter de baner som er til stor nytte for flere titalls tusen HV-soldater over hele landet. Dette er soldater som har et behov for å kunne trene på skyting, for å sikre at de skal kunne være klare for strid og skarpe oppdrag i krisetilfeller. I dagens Europa som er midt oppi en krig og en verden som har blitt mer urolig, så må vi gjøre alt vi kan for å sikre den norske forsvarsevnen og ikke svekke den!

 

EUs krav til skytebaner kan koste DFS 10 milliarder kroner

Det frivillige skyttervesenet har estimert at kravene fra EUs kjemikaliebyrå til oppgraderinger av skytebaner over hele Norge, kan koste så mye som ca. 10 milliarder kroner og dette er noe det frivillige skyttervesenet har uttalt at vil være en ‘’Umulig kostnad å imøtekomme’’. Konsekvensen av dette vil være enorm og være svært ødeleggende for den norske beredskapen og HV-soldaters stridsevne. Kostnaden vil ifølge DFS føre til at en rekke skytebaner i Norge må legges ned og HV-soldater mister muligheten til å utføre skytetrening.

Forbud mot bly i ammunisjon, store konsekvenser

I restriksjonsforslaget til EU er det i tillegg et krav om at man ikke skal bruke bly i ammunisjon, men problemet er at bly er billigere og skader våpen løpene mindre enn andre metaller. Dersom dette forbudet kommer vil det føre til store merkostnader siden prisen på ammunisjon vil bli dyrere og våpen løp må byttes oftere.

Vi i Ungdom mot EU mener at dette er et typisk eksempel på unødvendig detaljstyring fra den europeiske unionen og hvordan de stadig kommer med ting som er ødeleggende for både samfunn og nå vårt forsvar.

Vi vil jobbe med å belyse dette i media og overfor folk, slik at vi forhåpentligvis kan få stoppet dette eller i det minste presse på for endring av det.

Stort bilde i toppen: Foto: Tore Ellingsen/Heimevernsbladet Lisens: CC BY-NC-ND 2.0 DEED