EU vil stemple alle under 20 år som fylla- og råkjørere!

Det er dumt å stemple alle ungdommer i hele Norge for å være råkjørere eller å være farlige bak rattet, skriver Kai Kristiansen.

 

23. juli på NRK kveldsnytt så ble det tatt opp at den Europeiske Unionen kommer med flere nye trafikkregler for hele EU, som også vil få konsekvenser for Norge. Denne regelen går ut på at alle som er 20 år eller yngre ikke får lov til å kjøre på nattestid.

Dessverre så er den norske regjeringen positive til dette forslaget, som ble lagt fram av EU-kommisjonen 1. mars i år

Ikke alle unge er fyllakjørere!

Argumentene er at ungdommer kjører beruset, har lite erfaring og har mangel på risikovurdering. En ung mann eller dame har ikke svært god erfaring, det er sant, men de kan godt vite når en fare kan oppstå. 28% av unge fra 18-29 år har kjørt en eller annen gang før i livet sitt i noenlunde ruset tilstand. Det er fortsatt 72% som kjører ordentlig og vet hva konsekvensene kan være og lar være å benytte seg av bilen da.

Det er dumt å stemple alle ungdommer i hele Norge for å være råkjørere eller å være farlige bak rattet, kun fordi noen unge har kjørt uforsvarlig. Tenk på alle de ungdommene som gjerne har kvelds- eller nattevakter. Skal ikke de få lov til å bruke bilen sin til å komme seg hjem på nattestid fra jobben?

EUs direktiv byr på mer overformynderi og detaljstyring av unge voksnes liv

Det er mange grunner til at en trenger å kunne bruke bilen sin på nattestid for unge førere også. Dette lovforslaget virker mer som unødvendig overformynderi og byråkrati.

Det er mange tiltak som kan gjøres av våre egne folkevalgte for at flere unge menn og kvinner skal la være og kjøre i beruset tilstand. Det kan for eksempel være at vi får mer politi som foretar flere promillekontroller, spesielt på nattestid langs veier.

En kan øke straffene for å kjøre i ruspåvirket tilstand og en kan drive med arbeid mot å endre folks holdninger til å kjøre i ruspåvirket tilstand. Det er mye som kan gjøres og som ville passet bedre for oss i Norge, enn å skulle ta inn lover og regler som kommer fra EU.

La oss heller finne ut av hva som vil hjelpe best for oss her i Norge.

Norske lover skal lages i Norge og ikke i EU!

Vi i Ungdom mot EU, mener at de beste beslutningene og løsningene for Norge tas i Norge og ikke i Brussel, av byråkrater som ikke har noe med det norske demokratiet eller folkestyre å gjøre.

Hva er det ellers vi har våre egne folkevalgte på Stortinget til, om de ikke lager egne regler men bare godkjenner alt som kommer fra den Europeiske Unionen?