Knusende FN rapport: Den europeiske unionen sponser menneskesmuglere i Libya

mars kom en rapport fra den nedsatte uavhengige spesialutsendingen fra FN til Libya med sin rapport, som gir mange sterke inntrykk og ikke minst innblikk i den forferdelige situasjonen mange migranter i Libya er i.

 

FNs utsending skriver i rapporten om hvordan den europeiske unionen direkte og eller indirekte finansierer og sponser menneskesmuglere i Libya. FNs spesialutsending ber nå om å stanse all direkte og indirekte støtte til libyske aktører som begår forbrytelser mot menneskeheten og grove menneskerettighetsbrudd mot migranter.

Tortur, voldtekter og drap av flyktninger

I rapporten skriver de ‘’There are reasonable grounds to believe that the crimes against humanity of murder, torture, imprisonment, rape, enforced disappearance and other inhumane acts have been committed in several places of detention in western, eastern and southern Libya since 2016’’. Det har altså foregått grove forbrytelser mot migranter og deres grunnleggende menneskerettigheter, men spørsmålet er hvem har gjort dette og står ansvarlige for det?

 

De ansvarlige!

Ifølge rapporten fra FN, så er det libyske militæret, kystvakten og flere statlige myndigheter og høytstående personer i Libya blant de som står bak dette og som samarbeider med blant annet menneskesmuglere. Videre i rapporten står det at disse statlige myndighetene og deres tilknyttede aktører har ‘’received technical, logistical and monetary support from European Union and it’s member States for, inter alia, the interception and return of migrants’’. 

 

EU sier noe, men gjør det helt motsatte

Ifølge nettavisen The Libya observer sa den europeiske kommisjonen sin sjefs talsperson til journalister i Brussel følgende ‘’We are not helping smugglers in Libya. We are fighting against smugglers’’. Ifølge et internt dokument datert 9. Juni, som er sett av nettstedet EUobserver, så presses det på for at den europeiske unionen skal forlenge mandatet i Libya med grensemisjonen (EUBAM) deres. De går altså nå inn for å styrke libyske myndigheter sin kapasitet og de aktørene som er tilknyttet myndighetene, som er helt imot hva FN sin rapport anbefaler og krever fra det internasjonale samfunnet. FNs spesialutsending har bedt den europeiske unionen om å stoppe finansieringen av libyske statlige myndigheter og tilknyttede aktører, som begår forbrytelser mot menneskeheten og alvorlige brudd på de grunnleggende menneskerettighetene til migrantene. Istedenfor så kan det nå virke som om den europeiske unionen gjør det helt motsatte og faktisk går inn for å forlenge dette samarbeidet med Libyske myndigheter og styrker det ytterligere.

 

Det er rett og slett snakk om å behandle de som mennesker!

Vi i Ungdom mot EU, mener at dette viser tydelige tegn på at den Europeiske Unionen er mer enn bevisste nok over situasjonen og bruddene på grunnleggende menneskerettigheter som blir utført av Libyske myndigheter. Med bakgrunn i dette, så mener vi i Ungdom mot EU at den Europeiske Unionen sin holdning til dette er forkastelig og noe som de må stå til ansvar for. Istedenfor styrke unionen sitt samarbeid med Libya og velger å se igjennom fingrene i denne saken, med et håp om at folk ikke vil bry seg noe særlig. Her er det ikke snakk om hvor mange flyktninger vi skal ta imot, det er rett og slett snakk om at vi skal behandle de som mennesker. Vi skal sørge for at flyktninger ikke blir drept, bortført, torturert, voldtatt osv. når de er i myndighetenes hender, men i dag skjer alt dette med de.