Leder: 2023 var et godt år for oss, vi håper dette året blir enda bedre!

Dette året har vi opplevd en stor vekst i antallet nye medlemmer og vi har fått opp flere nye lag rundtom i Norge

 

I 2023 så har antallet nye medlemmer steget til ca. 180, noe som er ganske mange flere enn hva vi hadde i 2022 og samtidig så opplever vi at det har vært stadig enklere å verve nye medlemmer til organisasjonen. 

Flere nye lag

Vi har fått opprettet flere nye lokal- og fylkeslag rundtom i landet, etter en hard pandemi periode som gjorde at de fleste lagene ble lagt ned. Dette er de nye lagene vi har fått opp:

  • Midt-Troms UMEU
  • Agder UMEU
  • Trøndelag UMEU 
  • Rogaland UMEU 

Dette er de lagene som det jobbes med å få opp nå eller aktive igjen:

  • Oslo UMEU (Skal få nytt styre og bli aktivt)
  • Møre og Romsdal UMEU 

 

Mange nye og engasjerte tillitsvalgte

Jeg opplever at mange av våre nye medlemmer og tillitsvalgte ønsker å bli aktive og eller delta på arrangementer i organisasjonen, noe som er veldig positivt for oss. Noe vi skal jobbe en del med dette året er å skolere våre tillitsvalgte og få opp jevnligere medlemsmøter. Vi har mange nye tillitsvalgte som kan gjøre en god innsats for organisasjonen, slik at vi får enda bedre resultater dette året enn ifjor.

Mål om å verve rundt 300 nye medlemmer og få opp minst 4 nye lag i år 

Jeg har et mål om at vi skal kunne klare å verve minst 300 nye medlemmer dette året og få opp en del nye lokal- og fylkeslag, noe jeg tror er godt mulig med litt hjelp fra lag i Nei til EU og fra våre egne tillitsvalgte. Vi skal sette av en del mer midler i år for å kunne bruke på å verve nye medlemmer og få opp aktiviteten, så skal vi også prøve å få til en god del skole besøk i de fleste områdene vi har lag og hvor det er potensiale for nye lag.

 

Vil du engasjere deg eller har du lyst til å stifte et lag i din kommune, så bare ta kontakt.