Nedre Glomma Ungdom mot EU er stiftet

Den 22. Februar ble et nytt lokallag stiftet på et møte i Sarpsborg, laget fikk navnet Nedre Glomma UMEU og har et styre på totalt 5 personer.

Leder for UMEU (Kim René Hamre) deltok 22. Februar på stiftelesesmøte av nedre Glomma Ungdom mot EU, som fant sted på IOGT sitt hus i Sarpsborg sentrum. Møtet startet med en en innledning fra lederen om hva Ungdom mot EU er, hva vi står for og hva vi jobber for. Etter innledningen så spiste vi pizza sammen og de som var tilstede kunne stille spørsmål til lederen og få svar på det meste. 

Nedre Glomma Ungdom mot EU stiftes

Etter alle var ferdige med å prate sammen og diskutere norsk hva et norsk EU-medlemskap vil bety for Norge, så gikk man over til å avholde det formelle stiftelsesmøte. Etter å ha gått igjennom de første formalitetene for møtet, så ble det avholdt et valg av styre.

Styret som ble valgt:

- Oscar Johansson, lokallagsleder 

- Teodor Kvernmo, nestleder 

- Mah- Noorbaig, styremedlem 

- Matheo Grønli, styrmedlem og SoMe-ansvarlig 

- Kornelia Askheim, økonomiansvarlig 

 

Det nyvalgte styret sitt arbeid fremover

Det nyvalgte styret er formelt sett et interimstyre frem til årsmøte blir avholdt, noe som vil si at for å kunne motta og søke om støtte o.l. må laget ha et årsmøte først. Med bakgrunn i dette, så ble det bestemt at årsmøte skal avholdes den 20. Mars i Fredrikstad.

Lokallaget skal fremover jobbe for å gjøre alt klart til årsmøte i Fredrikstad.

Ungdom mot EU sentralt sitt arbeidsutvalg har fått oppgaven med å fungere som en valgkomité for laget og vil jobbe med å få på plass en innstilling i forkant av årsmøte til styresammensetning og for andre verv som er på valg.

Det nyvalgte styret skal i tillegg jobbe med å få valgt delegater til Ungdom mot EU sitt landsmøte som skal finne sted i Oslo den 5-7. April i år.