Ny vedtektskomité

Landsstyret valgte den 11. November en ny vedtektskomité, som skal arbeide med å utarbeide forslag til endringer og nye vedtekter

Det var på landsmøtet våres i april 2023 uttrykt et stort ønske fra et stort flertall av delegatene om at Ungdom mot EU se på om vi burde endre enkelte av våres vedtektene våres og ikke minst fornye de. Derfor har landsstyret nå valgt en komité som skal jobbe med nettopp dette og legge frem en innstilling for landsmøte våres i 2024, som er fra 5 til 7. April.

 

Ny vedtektskomité:

- Ingvild Munz

- Lars Barstad Løvold 

- Sania Shabir

- Rio Vik

- Sigrid Sagabråten 

- Halvard Brundtland, som er leder for kontrollkomitéen (Tale- og forslagsrett)