På tide med en utredning av EØS-avtalen

Jeg er født i 1999, etter begge EU-avstemningene, og etter at Norge gikk inn i EØS. Generasjon EØS, vi som aldri har måttet ta stilling til EU. Likevel er det mange av oss som har gjort oss opp en mening. 

SV og Senterpartiet har ytret ønske om en utredning av EØS-avtalen i neste stortingsperiode. Fellesforbundet, det største LO-forbundet i privat sektor, krever også en utredning, og nå kan det også se ut som hele LO kan gå for det samme i vår. LO-lederen uttalte også til aftenposten at vi aldri skal være redd for mer kunnskap. 

Brexit-forhandlingene ble også avsluttet på julaften 2020, og endte med en avtale. Denne avtalen sikrer handel mellom Storbritannia og EU, samtidig som Storbritannia må gi fra seg langt mindre suverenitet. Denne avtalen viser at det er mulig å skaffe oss noe bedre enn EØS-avtalen. 

Dette gir tydelige signaler om at det er på tide å begynne å se på alternativer. 

Det er ingen tvil om at vi trenger og ønsker handelssamarbeid med EU, men vi må ha en avtale som ikke påvirker folkestyret vårt. EØS-avtalen er den eneste i verden av sin sort, nettopp fordi det ikke er en god avtale. Da storbritannia skulle starte opp Brexit-forhandlingene utelukket de en lignende avtale som EØS, fordi den ikke var god nok. 

last ned (1)

"I dag innfører vi kun rundt 10% av lovene EU-land må innføre, og har unntak på landbruk, fiskeri, pengepolitikk og utenrikspolitikk. Disse fordelene ville vi mistet som EU-medlem."

EØS-avtalen påvirker oss utrolig mye, uten at mesteparten av befolkningen er klar over det. Siden vi ble med i EØS har vi innført over 11.000 direktiver. Norge har ingen stemme i EU, og må dermed innføre politikk vi ikke har vært med på å utforme. Løsningen er heller ikke å gå inn i EU. I dag innfører vi kun rundt 10% av lovene EU-land må innføre, og har unntak på landbruk, fiskeri, pengepolitikk og utenrikspolitikk. Disse fordelene ville vi mistet som EU-medlem. 

Gjennom EØS har vi måttet innføre EUs politikk på alt fra samferdsel til statsstøtte, åpnet opp for sosial dumping og forpliktet oss til deltakelse i EUs inhumane flyktningpolitikk.

Ja-siden snakker ofte om at det ikke finnes noen alternativer til EØS, men når vi ønsker oss en utredning av alternativer så sier ja-siden nei. Om de tror det ikke finnes alternativer, så burde de heller ikke være redde for en utredning. 

En utredning kan hjelpe oss å se hvilke muligheter vi har, og kan bidra til å skape en ryddigere prosess enn den Storbritannia hadde med brexit om vi skal ut av EØS. I tillegg kan den gi generasjonen som er oppvokst etter EU-debattene mulighet til å sette seg inn i EU og EØS-politikk. Jeg håper at den nye regjeringen etter valget går for en utredning av EØS-avtalen.