Solidaritet med skeive på flukt!

Som EU-motstander blir jeg ofte møtt med at EU er solidarisk og bra for skeive. Det stemme rett og slett ikke. EU-parlamentet har vedtok i fjor at EU er en LHBT+ frihetssone. Det må være betryggende for skeive fra hele verden å høre, og spesielt for skeive som må flykte fra land der de ikke trygt kan være seg selv. Derfor skulle jeg virkelig ønske at det var sant. 

Skeive flyktninger møter i større grad vold og trakkasering enn heterofile og ciskjønnede flyktninger. I tillegg må mange flykte fordi de er skeive. Det er bare 11 år siden EU-land kunne tvangsreturnere skeive flyktninger til land der det er farlig å være skeiv. 

Det er i dag 68 land i verden der homofili er forbudt. I tillegg er det mange land der det ikke er forbudt på papiret, men der det fortsatt er farlig å leve som homofil, for eksempel Tyrkia. 

EU har inngått en avtale med Tyrkia om at de skal holde tilbake flyktninger. Tyrkia begår grove menneskerettighetsbrudd mot sin egen befolkning, og selv om det på papiret ikke er ulovlig å være skeiv utsettes skeive i Tyrkia for hets, trakassering og i verste fall drap. 

"I EU må flyktninger ofte "bevise" at de er skeive. gjennom prosesser som ofte kan være ydmykende og traumatiske."

Det samme skjer i flyktningleirene. Flere rapporter har avdekket at skeive flyktninger ikke bare møter hets og trakassering fra medflyktninger, men også fra ansatte og hjelpearbeidere i leirene. 

I EU må flyktninger ofte “bevise” at de er skeive, gjennom prosesser som ofte kan være ydmykende og traumatiske. De kan for eksempel bli bedt om å frambringe vitner, eller om de er transkjønnede kan de bli utsatt for traumatiserende medisinske undersøkelser. 

Skeive flyktninger fortjener bedre. Når vi ikke lever i en verden der alle kan være seg selv, er det vår jobb å sørge for at de som må flykte blir godt ivaretatt. Jeg skulle ønske Norge var anerkjent internasjonalt for å ivareta skeive flyktninger, men det er umulig så lenge vi er en del av EUs flyktningpolitikk, og bidrar til den usolidariske behandlingen av flyktninger.