UMEU hos Norges Bygdeungdomslag

Denne helga har Ungdom mot EU besøkt Norges Bygdeungdomslag sitt årsmøte for å holde hilsningstale. I likhet med Ungdom mot EU jobber NBU for norsk landbruk og levende norske bygder, og det er mange ungdommer som er aktive i både UMEU og NBU. 

På årsmøtet fikk enda flere i bygdeungdomslaget mulighet til å bli kjent med oss, få vite hvem vi er og hva vi gjør. Vi fikk også deltatt på NBUs årsmøtebankett hvor det var både sang og dans og god stemning. 

Vi takker for en hyggelig helg og godt samarbeid med NBU!