UmEUs landsmøte 2023

22.-23 april avholdt Ungdom mot EU sitt 33. ordinære landsmøte på Citybox i Bergen. Dette var ei lærerik helg, fullpakket av gode politiske diskusjoner og skoleringer!

Lørdag 22. april møttes ungdommer fra hele landet i Bergen for å diskutere det norske nei-arbeidet fremover. Det var bred enighet om et norsk EU-medlemskap vil ha store konsekvenser for Norge, og at vi må respektere at Norges befolkning ved to folkeavstemninger har sagt nei til å melde seg inn i unionen. Til tross for dette ser vi at Norge bare har blitt tettere knyttet til EU med stadig flere EU-direktiver som følge av EØS-avtalen.

Et av de viktigste eksemplene på at europeisk og norsk politikk bør holdes mer adskilt, er strømpolitikken. Over hele landet har strømprisene vært rekordhøye det siste året, noe som har store konsekvenser for både næringsliv og privatøkonomi. Flere virksomheter sliter økonomisk, og det finnes flere eksempler på at investorer har lagt unngått å satse på norsk industri som følge av de høye strømprisene. Samtidig ser vi at stadig flere personer sliter med å betale strømregningene sine, og at høye strømpriser fører til inflasjon og økte sosiale forskjeller. Årsaken er at vi har knyttet oss tettere til det europeiske strømmarkedet, hvor vi selger miljøvennlig vannkraft og importerer skyhøye europeiske strømpriser. Å øke kunnskapen om dette problemet er derfor en av de viktigste oppgavene våre i kommende arbeidsår.

En annen viktig prioritering i kommende arbeidsår er å jobbe for å stoppe arbeidet med Mercosur-avtalen, og påvirke politikere slik at denne stemmes ned i Stortinget dersom den blir behandlet der. Målet med avtalen er å øke import av storfe-kjøtt til Europa, og øke eksport av europeiske industrivarer til Mercosur-landene (Paraguay, Uruguay, Brasil og Argentina). Vi bekymrer oss for at denne avtalen vil føre til mer avskoging av den søramerikanske regnskogen, svekket landbruk i Norge og en mer fiendtlig politikk overfor urfolk bønder som driver landbruk i Sør-Amerika.

På landsmøtet vedtok vi derfor to resolusjoner, en mot ACER og dagens strømpolitikk, en mot Mercosur-avtalen. I tillegg vedtok vi en ny politisk plattform hvor vi vedtok å jobbe for folkestyre og demokrati, klima og miljø, kraft- og energipolitikk, solidaritet, mer etisk internasjonal handel, primærnæringer, seriøst arbeidsliv, viktigheten av å fortsatt ha en egen norsk krone og at ungdom får mer kunnskap om EØS og alternativene.

Søndag 23. april takket vi av Frankie Rød som har gjort en fantastisk jobb som leder i UmEU i tre år. Samme dag ble Kim Hamre valgt som nye leder, sammen med Lars Løvold som politisk nestleder og Ingvild Munz som gjenvalgt organisatorisk nestleder. Resten av sentralstyret og landsstyret finner du her. Vi gratulerer og ønsker dem lykke til i det kommende arbeidsåret!

au1.jpg
Nyvalgt styre i Ungdom mot EU: Organisatorisk nestleder Ingvild Munz, leder Kim Renè Hamre og politisk nestleder, Lars Barstad Løvold