Ungdom mot EU søker ny generalsekretær!

Er du en strukturert person, som interesserer deg for norsk og europeisk politikk? Vil du være med på å bygge en aktiv nei-bevegelse i hele landet? Har du gode ideer for hvordan man skaper engasjement rundt EU og EØS-avtalen blant ungdom? Da er stillingen som generalsekretær noe for deg!

Vi søker en engasjert, blid og kompetent person i en 100% stilling. Rollen som generalsekretær er en åremålsstilling på et år. Åremålet til dagens generalsekretær går ut i februar 2019, og vi søker derfor en ny generalsekretær i et åremål med mulighet for forlengelse.

Ungdom mot EU er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber med kunnskapsformidling om EU og EØS-avtalen og fungerer som et samlepunkt for den unge nei-bevegelsen i Norge. Vi jobber aktivt med EØS-relevante saker innenfor politiske områder som blant annet faglige rettigheter, landbruk og migrasjon. Våre kjerneverdier bygger på kampen for folkestyre, miljø og solidaritet med hele verden.

Du skal samarbeide tett med sentralstyret og arbeide med utgangspunkt i organisasjonens styrende dokumenter. Stillingen har en politisk dimensjon, og søkeren må derfor kunne identifisere seg med Ungdom mot EUs verdigrunnlag og politiske standpunkt. Dette kan leses mer om på umeu.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av administrasjonen, herunder økonomiansvar og personalansvar for ansatte i Ungdom mot EU
 • Forberede saker for arbeidsutvalget, sentralstyret og landsstyret
 • Engasjere unge i Nei-saken lokalt i lokallag og øke organisasjonenes medlemstall
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer
 • Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med våre samarbeidsorganisasjoner blant ungdomspartiene og den unge fagbevegelsen
 • Øke synligheten til Ungdom mot EU i samfunnet generelt
   

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Være flink til å engasjere frivillige og ungdom
 • Relevant erfaring fra tilsvarende organisasjoner
 • Erfaring med økonomi er ønskelig, men ikke nødvendig
 • Kunnskap om EU/EØS og den norske politiske debatten
 • Strukturert og ryddig
 • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • En variert og utfordrende arbeidshverdag
 • Mulighet til å forme egne arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig egenutvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for avspasering
 • Egen kontorplass sentralt i Oslo
 • Hyggelig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
   

Du må være forberedt på en del kvelds- og helgearbeid. Personer under 30 år oppfordres til å søke, men alle søknader blir vurdert.

Søknadsfrist 4. desember 2018. Tiltredelse etter avtale, opplæring tilbys.

Søknad og CV sendes til soknad@umeu.no, og merkes “Generalsekretær”.

Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Kaspar Tjeldflaat Steudel på kaspar@umeu.no, tlf. 48204573.