Valgkomiteens endelige innstilling til sentralstyre perioden 2020-2021

Valgkomiteens endelige innstilling til sentralstyre perioden 2020-2021. Vi gratulerer dere med innstillingen!

Leder: Frankie Rød (gjenvalg, med nytt verv) Frankie er 20 år og kommer fra Sarpsborg i Østfold. Hen har sittet i sentralstyret i Ungdom mot EU i to perioder. Utover dette har Frankie bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom, hen har også hatt verv i Skeiv ungdom og Solidaritet med Kurdistan. Det som engasjerer Frankie mest er flyktningpolitikk, hen ønsker en mer solidarisk flyktningpolitikk, og er derfor mot EU. 

Politisk nestleder: Thomas Helland-Hansen (ny) Thomas er 20 år og kommer fra Bergen hvor han studerer sammenliknende politikk. Han har flerårig politisk bakgrunn fra SV og Sosialistisk Ungdom, hvor han tidligere har vært b.la lokallagsleder og for øyeblikket medlem i internasjonalt utvalg. Det som engasjerer Thomas er klimakamp, fredsarbeid og internasjonal solidaritet. 

Organisatorisk nestleder: Rebekka Hoksmo Olsen (ny) Rebekka er 18 år. Hun er født og oppvokst på Tofte, som ligger i Asker kommune. Hun er styremedlem i UmEU i Buskerud, samt leder av Drammen AUF og styremedlem i Nei til Atomvåpen Drammen. Hun ønsker seg et åpent og sosialdemokratisk samfunn, som ikke skal trues av EU. 

Sentralstyremedlem: Even Hallås (ny) Even er 24 år og kommer fra Stavanger hvor han for tiden studerer. Han har politisk erfaring fra Unge Høyre, hvor han er fylkesleder. Han trekker frem markedsfrihet og selvråderett som de viktigste grunnene til at han er engasjert på Nei-siden. 

Sentralstyremedlem: Ingvild Munz (ny) Ingvild er 24 år gammel og kommer fra Oslo. Hun studerer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hvor hun tar en master i husdyrvitenskap. Ingvild har bakgrunn fra Senterungdommen, og er mest interessert i landbruks-, distrikts-, utdannings-, og internasjonal politikk. Når det kommer til EU blir hun engasjert av at vi skal ha nasjonal råderett og at beslutninger skal tas i Norge. 

Sentralstyremedlem: Rasmus Berg (ny) Rasmus er 17 år gammel og går for tiden andre året på videregående i Bergen. Han har erfaring fra Sosialistisk Ungdom hvor han har vært styremedlem i Bergenslokallaget i snart tre år blant annet som annet som lokallagsleder. Han har også vært i styret til Bergen SV i to år. Rasmus sine politiske hjertesaker er demokratisering og media, men bringer med seg erfaring og engasjement for klima, hvor han har vært med å planlegge og arrangere skolestreikene i Bergen, og arbeidslivet som et medlem av LOs sommerpatrulje og diverse annet. 

Sentralstyremedlem: Victoria Elisabeth Andal (ny) Victoria er 20 år og kommer fra Fauske, hvor hun jobber på videregående skole. Hun er leder av Fauske AUF, og er aktiv fagforbundet. Hennes hjertesaker er arbeidsrettigheter, psykisk helse, og skole. Når det kommer til EU-spørsmålet engasjeres hun spesielt av hva et potensielt EU-medlemskap hadde betydd for velferdsstaten vår. Hun er også bekymret for hvordan økonomien vår hadde taklet et EU-medlemskap, spesielt med tanke på at vi er et så lite land, og derfor hadde fått mindre innflytelse. 

Sentralstyremedlem: Even Brockstedt (ny) Even er 21 år og er fra Oslo. Even har bakgrunn fra Rød Ungdom, hvor han har vært aktiv siden 2013 og nå sitter i sentralstyret (frem til landsmøtet helgen 13. - 15. mars). Even misliker byråkrati og sentralisering, og blir engasjert av lokaldemokrati, folkestyre og selvråderett. Han er opptatt av at nei-alliansen skal være en breifrontsbevegelse dersom vi skal vinne frem. 

Sentralstyremedlem: Julie Solvang (ny) Julie er 23 år og kommer fra fra Harstad, men hun har vokst opp med fiskere og storm ute på Værøy. Hun har vært aktiv i SV i rundt 3 år og sittet i styret til Harstad SV. Julie er vara i forskjellige styrer i kommunen og ble nylig valgt til leder for SU Harstad og Kvæfjord. Hennes hjertesaker er Norges frihet og selvstendighet, frihet til å styre vår egen økonomi og naturressurser selvstendig. 

Sentralstyremedlem: Renate Dirdal (gjenvalg) Renate er 27 år, kommer fra Sandnes, men har bodd i Alta i over fem år. Hennes politiske engasjement har i hovedsak vært i Ungdom mot EU, hvor hun allerede har tilbragt en periode i sentralstyret. Ungdom mot EUs kjernesak om solidaritet er det som engasjerer henne mest, samt arbeidet med inkludering.