Vårt nyeste lag er Trøndelag Ungdom mot EU

Vårt nyeste lag er opprettet i Trøndelag fylke, som består av flere engasjerte og erfarne styremedlemmer

Den 12. November så møttes fem av våre medlemmer i Trøndelag på Senterpartiets kontor i Kongens gate 30, for å avholde stiftelsesmøte av Trøndelag Ungdom mot EU. I tillegg så møtte leder for Ungdom mot EU opp for å være med på opprettelsen av vårt nye lag. 

Tre representanter fra Sør-Trøndelag Nei til EU møtte opp for å hilse på det nye styret og ikke minst snakke sammen om hvordan de best mulig kan få til et godt samarbeid mellom hverandre.

Det nye styret er:

Leder, Ronja-Marie Meyer-Larsen

Nestleder, William Danielsen

1. Styremedlem, August Foshaug

2. Styremedlem, Ingvild Vingen 

3. Styremedlem, Robin Tveit 

1. Vara, Iver Gråvås Kjesbu

2. Vara, Nils Forren 

 

Etter stiftelsesmøte, så holdt leder for UMEU introkurs for det nye laget. Her fikk de lære en del om hva EU er og hvilke institusjoner som gjør hva i den europeiske unionen også fikk de lære mer om hva vi i Ungdom mot EU mener om ulike saker. 

 

Det nye fylkesstyret avsluttet kvelden på en Egon restaurant like ved og spiste mat sammen og vi fikk snakket mye sammen om EU/EØS-avtalen og det nye styret fikk bli bedre kjent med hverandre, noe som er viktig for det kommende arbeidet deres fremover.

Det nye styret i Trøndelag UMEU som sitter ved et bord på Egon sammen