Vi er Oslo Ungdom mot EU

Oslo Ungdom mot EU har valgt nytt styre! Her kan du bli kjent med dem!

Oslo Ungdom mot EU har nylig avholdt ekstraordinært årsmøte for å supplere styret, og i den forbindelse så vil det nye styret gjerne presentere seg selv. I Oslo Ungdom mot EU synes vi det er viktig å være et lokallag som bidrar til at folk kan møtes, hvor vi bidrar til å skape arenaer for politiske diskusjoner. Vi er opptatt av å lære bort om EU og å lære fra andre organisasjoner hva som er viktig for dem.Så langt denne perioden har vi avholdt tre arrangementer, og vi hadde planer for mange fler. Korona-krisa påvirker oss alle, derfor jobber vi nå ekstra hardt for å finne alternativer til de fysiske møtene vi ikke lenger kan avholde. 

Styret består av en leder, nestleder, økonomiansvarlig og tre styremedlemmer.

Lasse S. Andersen - Leder

121082864_1001053290320030_9036995256223371845_o

Lasse er 22 år og kommer fra Hedmark. Han har nylig flyttet til Oslo for å etablere seg i det politiske miljøet her og brenner for teknologi og politikk. Hans hjertesak er flyktningkrisen. Han mener at EU står direkte ansvarlig for den kritiske situasjonen i Morialeiren og at vi må ut av EU slik at vi kan hjelpe flere flyktninger.

Lasse har sittet som styremedlem før han ble valgt som leder, og sitter også i Ungdom mot EUs landsstyre.

 

 

 

Halvor Fjellgren - Nestleder

125177774_1311252935888301_6755388427835128622_n

Halvor er 17 år og kommer fra bydel gamlebyen. Han er ung og engasjert, og derfor er Ungdom mot EU perfekt for han. Halvors hjertesak er arbeiderrettigheter. Han har skjønt at EU er en stor trussel mot de hardt oppkjempa rettighetene  arbeidere i Norge har. Sosial dumping, anbudsrunder og outsourcing er eksempler på hvordan EU ødelegger grunnlaget for gode arbeidsvilkår. Derfor er Halvor aktiv i Ungdom mot EU, for å få slutt på angrepet på arbeidernes rettigheter.

 

 

125255800_1017030425475964_6474966045151934760_n

 

Aleksander Nawracala - Økonimiansvarlig

Aleksander er 17 år og kommer fra Mortensrud i Oslo. Hans hjertesak har alltid vært psykisk

helse og synes EU har for dårlig fokus på dette. Han mener også at EU’s politikk rammer norske bønder hardt, og at vi derfor ikke må bli medlem.

 

 

 

Torbjørn Wulfsberg - Styremedlem

124636035_1059736304470686_5653485941379403046_n

Torbjørn kommer fra Gamle Oslo og er 17 år gammel. Han brenner for et inkluderende og hjelpsomt samfunn. Hjertesaken hans er utdanning til alle. Han er med i ungdom mot EU fordi han mener EU svekker norske arbeidsvilkår og miljø.

 

 

 

 

 

 

Adrian Smith-Stenberg - Styremedlem

124924024_452897502349990_5560711991179016229_n

Adrian er 26 år og kommer fra Romsås i Groruddalen. Han har bachelorgrad i statsvitenskap og vært aktiv for Fremskrittspartiet i 4 år. Hjertesakene hans er innvandringspolitikk, økonomi og nasjonale interesser. Han mener at det er Norge selv som skal styre innvandringspolitikken, forvalte ressursene og samfunnet, for å ivareta det norske folks interesser.

 

 

 

125124435_3618001558260418_1559830230281701425_n

 

 

Juni Berg-Nielsen - Styremedlem

Juni er 16 år og bor på Grünerløkka. Juni sin hjertesak er helt klart klima. Hun mener at klimakvotesystemet EU opererer med er helt hårreisende. Hun sier videre at det på ingen måte burde være mulig å betale seg til utslippskutt uten å faktisk kutte i utslippene.

 

 

 

Som du kanskje ser, så er vi et styre med et bredt spekter av meninger, som vi mener kan representere medlemsmassen våres godt. Det er viktig for oss å ha medlemmer fra alle sider av det politiske spekteret, og det mener vi at vi har fått til. Vi ser frem til å legge ned en real innsats det kommende året, og gleder oss til å bli bedre kjent med medlemmene våre.