Vi har besøkt årskonferansen til Norsk Olje og gass

I går (05.03.2020) var leder i Ungdom mot EU, Reidun B. Heggen i Panelsamtale om "Energi og klima i et Europeisk perspektiv" under Norsk olje og gass´ årskonferanse 2020. Ungdom mot EU benyttet anledningen til å snakke om tilgangen på energi hos Norsk kraftkrevende industri. (foto: Norsk olje og gass).

49622044251_1ca7030808_o
Bildetekst: Ungdom mot EU i panelsamtale hos Norsk Olje og Gass. Fra venstre: Ina Libak, Leder i AUF, Reidun Heggen, Leder i Ungdom mot EU, Knut André Sande, Leder i Europeisk Ungdom, Daniel Skjevik-Aasberg, Nestleder i Unge Høyre Foto: Norsk Olje og Gass

Uansett hvor man står i debatten om olje, så er det slik at Norge trenger nye økonomiske ben å stå på i tillegg til oljen. Dersom EU når klimamålene sine vil det bety lavere etterspørsel etter norsk olje og gass. Et av disse beina må være norsk landbasert kraftkrevende industri. Derfor mener vi det er viktig å verne om denne industriens viktigste konkurransefortrinn, tilgang på billig og ren energi.

Derfor gikk vi hardt ut når Stortinget i fjor valgte å gi EU reguleringsmyndighet over dette markedet, og når politikerne nå ønsker å integrere oss tettere i EUs energimarked gjennom å utvide kabelkapasiteten vår til utlandet. Vi har god grunn til å tro at det vil gi høyere strømpriser, noe som kan rokke ved de næringene vi skal leve av i tillegg til olje og gass. Det er å gjøre Norge mindre rustet for fremtiden.

Det er viktig å tenke globalt og handle nasjonalt. Glemmer vi dette kan gode tiltak fører til at utslipp globalt sett øker.  

Det er for eksempel sant at utslippene fra Skottland mest sannsynlig vil synke dersom vi bygger en kraftkabel mellom Norge og Skottland. Det som man lett glemmer at dette i neste omgang kan føre til at norsk industri blir mindre lønnsom. Hvis produksjonen da flyttes til Kina så gir ikke det et positivt tall på klimastatistikken, globalt sett. Derfor må vi tenke globalt, mens vi handler nasjonalt.