Vi har vært på World Social Forum!

Denne uken har leder i Ungdom mot EU deltatt på World Social Forum (WSF) i Mexico. Det har vært spennende skoleringer, og vi har møtt organisasjoner og politisk aktive mennesker fra hele verden.

Denne uken har det vært World Social Forum i Mexico city, og vår leder var delegat. Det har vært en utrolig spennende uke. 

World social forum er et forum der organisasjoner som jobber for sosial forandring møtes og diskuterer og lærer av hverandre. Medlemsorganisasjonene kommer fra hele verden, og fokuserer på et bredt spekter av saker, men de har alle til felles at de jobber for en bedre verden. Forumet vedtar ikke politikk, men skal fungere som en møteplass der organisasjoner kan holde møter. 

rsy
World social forum gikk i 1. mai-tog, med folk fra hele verden.

Forumet startet med 1. mai-tog i Mexico city, der vi gikk under fanen "Otro mundo es posible" (en annen verden er mulig), som er slagordet til forumet.

Toget ble avsulttet med at alle som hadde gått samlet seg på et torg, der det ble holdt apeller, både fra fagforeningsledere og organisasjoner i Mexico og fra noen fra World social forum. 

 Under forumet hadde den norske delegasjonen to møter sammen med irakisk sosialt forum. Det ene handlet om menneskerettighetskamp i Irak, og det andre handlet om fremtiden til World Social Forum. I tillegg fikk vi deltatt på møter om blant annet fredspolitikk, migrasjon og flyktningpolitikk, arbeidsliv og situasjonen i Vest-Sahara. 

Vi har også enda tydeligere sett konsekvensene av EUs politikk, og møtt mennesker som har blitt rammet av EUs usolidariske politikk på områder som klima, flyktningpolitikk, handel og landbruk. Det har blitt enda mer tydelig hvorfor vi trenger bedre alternativer til internasjonalt samarbeid enn det EU kan tilby. 

g
Hannah fra Norges Sosiale Forum, Sunniva fra SU, Frankie fra UMEU og Miguel fra Latinamerikagruppene i Norge. 

Det var et viktig forum, som gjorde det veldig tydelig hvor viktig det er med mellomfolkelig samarbeid på tvers av landegrenser. Det har vært nyttig å møte organisasjoner og mennesker som jobber med det samme som oss, slik at vi kan lære av hverandre.

Det har vært en utrolig lærerik uke, med spennende møter og bra mennesker. Vi sitter igjen med et tydelig inntrykk av at det er behov for mer globalt samarbeid, spesielt utenfor EU.