ARRANGEMENT
Fredag 05. november 2021 kl. 17:00 - Søndag 07. november 2021 kl. 16:00 Oslo

3. landsstyremøte

3. landsstyremøte avholdes i Oslo eller digitalt, avhengig av smittevernsituasjon. 

Vil du melde inn saker? Send en mail til frankie@umeu.no innen 22. oktober kl. 16.00.