ARRANGEMENT
Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 17:30 Auditorium 5, Eilert Sundts hus, Blindern.

Årsmøte med Oslo Studenter mot EU

Etter årsmøtet vil det være et åpent møte med pizza og innledning om EU. Det blir på samme sted klokka 18:30. Dette blir utrolig spennende og vi håper så mange som mulig tar turen før vi tar en pils et eller annet sted etterpå. Vi kommer med mer info om tema og innleder.

Program

17:30 -18:30: Årsmøte 
18:30 - 20:00: Innledning, kahoot og pizza. 
20:00 - Sosial/hygge

Sakslista for årsmøtet er som følger:

1) Valg av møtefunksjonærer
2) Valg av to til å underskrive protokollen
3) Godkjenning av innkalling og saksliste
4) Årsmelding
5) Regnskap
6) Budsjett
7) Arbeidsplan
8) Valg av nytt styre
9) Valg av revisor
10) Eventuelt

Om det er noen saker du vil at årsmøtet skal behandle bes det om at disse sendes inn innen 10.10.2017. Altså ei uke før møtet. Eventueltsaker må godkjennes før møtet settes.

Spørsmål kan rettes til Dorthea Enger per mail; dorthea.enger@gmail.com

Link til facebookarrangement finner du her