ARRANGEMENT
Mandag 30. oktober 2017 kl. 17:30 - 19:00 Schweigaardsgate 34 B

Årsmøte med Oslo Ungdom Mot EU

Velkommen til årsmøte i lokallaget Oslo!

Saksliste:

1.        Valg av møteleder, referent og signaturer til årsrapporten

2.        Årsmelding og regnskap (orienteringssak)

3.        Budsjett (vedtak)

4.        Arbeidsplan (vedtak)

5.        Valg av nytt styre med revisor

6.        Innkommende forslag


Dersom du kunne tenke deg å sitte i styret eller kjenner noen som har lyst er det bare å ta kontakt. Forslag til saker sendes til umeu@umeu.no, merkes med Oslo UMEU.

Facebook Oslo UMEU