ARRANGEMENT
Søndag 09. desember 2018 kl. 16:00 - 17:00 Per Amdams veg 4, Molde

Fylkesårsmøte Møre og Romsdal Ungdom mot EU

Det kalles herved inn til fylkesårsmøte i Møre og Romsdal UmEU søndag 9. desember 2018 kl. 16:00 - 17:00.

Møtet vil bli holdt i Molde. Møtested er Romsdalsmuseet, møterom Kyllingstua. Medlemmer må ha betalt kontingenten for 2018 for å stille til valg og ha stemmerett.

Saker:
- Valg av fylkesstyre
- Budsjett
- Arbeidsplan

Ønsker du å stille til valg eller har innspill til arbeidsplanen ta kontakt med Region Midt fadder Kristian Villasis på kristian@umeu.no/ 916 82 072.

Vel møtt!