ARRANGEMENT
Fredag 23. september 2022 kl. 10:00 - 16:00 Oslo Scene

Nei til EUs Ungdomskonferanse

Nei til EU inviterer til en ungdomskonferanse som omhandler EUs klima og miljø, solidaritet og antirasisme og mye mer. Konferansen avsluttes med en konsert med Villskudd!

Program:
10.00–10.10 Velkomst
10.10–11.00 Panelsamtale om EUs klima og miljøpolitikk
11.00– 1.10 Pause
11.10–12.00 Hva er kabotasje og hvorfor er det dårlig? m/Norsk transportarbeiderforening
12.00–12.10 Pause
12.10–13.00 Solidaritet og antirasisme m/Sofia Rana
13.00–14.00 Lunsj
14.00–15.15 Debatt med ungdomspartiene
15.15–15.30 Pause
15.30–16.00 Konsert med Villskudd!

Arrangementet er gratis.
Meld deg på her: https://forms.office.com/r/z5i1Wz7qTQ