ARRANGEMENT
Torsdag 01. november 2018 kl. 18:00 - 19:30 Drammen

Oppstartsmøte Buskerud UmEU

1. november 2018 kl. 18 har Buskerud UmEU oppstartsmøte i Drammen. Møtested blir annonsert etterhvert men det blir et sted i sentrum.

Det blir foredrag, valg av styret og planlegging av aktiviteter fremover. Ønsker du å sitte i styret eller har du andre spørsmål? Disse kan rettes til Tobias Fausko-Johansen på mail tobifisko@gmail.com eller tlf 46744486.