Landsmøtet 2020

Den nye datoen for møte blir 18. april. Delegatene vil også måtte holde av søndag 19.april. Landsmøtet blir avholdt digitalt.

Ungdom mot EUs 28. landsmøte måtte dessverre utsettes. På grunn av restriksjoner fra myndighetene har vi ikke lov til å avholde et landsmøte på Tøyen skole i Oslo. Vi vet heller ikke hvor lenge restriksjonene fra myndighetene kommer til å vare. Derfor vi landsmøte til Ungdom mot EU 2020 foregå på en digital plattform. Den nye datoen for møte blir 18. april. Delegatene vil også måtte holde av søndag 19.april etter som det er første gang vi avholder landsmøte digitalt. 

Praktisk informasjon:

 Landsmøte blir avhold digitalt og delegatene vil få informasjon om hvordan de skal logge seg inn på det digitale møte. 

 

Sentralstyret anbefaler landsmøte å behandler en forkortet saksliste:

Sak 1 Konstituering av landsmøtet

 Sak 2 Sentralstyrets Årsberetning

Sak 3 Kontrollkomiteens beretning

Sak 6 Valg

Sak 7 Vedtekter

 

Under sak 5 Økonomi, er styret innstilt på at landsmøte behandler: Kontingent, Regnskap, Revisors beretning og Budsjett.

 

Sentralstyret anbefaler landsmøte å møte oversender disse sakene til landsstyret: Sak 4: Arbeidsplan

Økonomiplan og retningslinjer for økonomi under sak 5, økonomi.

 

Sentralstyret anbefaller landsmøte å oversende Sak 8: Uttalelser til det nye sentralstyret.Aktuelle frister

20. februar var frist for alle å melde seg på landsmtøtet. 
21. februar ble landsmøtedokumentene sendt ut til fylkeslagene.De finnes også på denne siden.

Fristen for endringer av vedtekter gikk 14.februar.

Landsmøtet arrangeres av sentralstyret og kontoret. Alle spørsmål kan rettes til Reidun Heggen på epost eller på 402 41 927.

Nytt program for landsmøte kommer. 


Delta på landsmøtet!

Landsmøtet består av delegasjoner fra hvert fylke. Hvert fylke har et begrenset antall plasser for å sikre et representativt utvalg av medlemsmassen. Les mer om delegasjonene her.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på landsmøte.  

Sakspapirer

Sak 1 - Konstituering av landsmøtet
Innkalling til landsmøtet
Saksliste
Dagsorden
Forretningsorden

Sak 2 - Årsberetning
Sentralstyrets beretning

Sak 4 - Arbeidsplan
Gjeldende arbeidsplan for Ungdom mot EU
Diskusjonsnotat
Komiteens forslag

Sak 5 - Økonomi
Kontingentsatser
Gjeldende budsjett for Ungdom mot EU
Forslag til nytt budsjett

Sak 7 - Vedtekter
Gjeldende vedtekter for Ungdom mot EU
Organisasjonskomiteens forslag til endringer 
Vedtekskomiteens forslag til endringer
Andre forslag til endringer

Sak 8 - Uttalelser
Nei til handelsavtalen med Mercosur
Bioenergi med bismak
EUs minstelønn passer ikke i Norge
Nei til EUs slappe importkrav på grønn teknologi
EU tar ikke minoriteters rettigheter på alvor

Kontakt lederne av de forberedende komiteene dersom du har spørsmål:
Leder av arbeidsplankomiteen - Reidun Heggen
Leder av vedtektkomiteen - Henrik Madsen
Leder av valgkomiteen - Karianne Hagen Wendt

Andre gjeldende dokumenter, vedtatt på landsmøtet 2019:
Gjeldende politisk plattform for Ungdom mot EU