Landsmøtet 2020

På denne siden finner du all informasjonen du trenger i forbindelse med landsmøtet 20. - 22. mars

Praktisk informasjon
Landsmøtet avholdes på Tøyen skole i Oslo den 20.-22. mars.

Adressen er Hagegata 19, 0577 Oslo

Aktuelle frister

20. februar var frist for alle å melde seg på landsmtøtet. Dersom du ikke er påmeldt, ta kontakt umiddelbart.
21. februar ble landsmøtedokumentene sendt ut til fylkeslagene.De finnes også på denne siden.

Fristen for endringer av vedtekter gikk 14.februar.

Landsmøtet arrangeres av sentralstyret og kontoret. Alle spørsmål kan rettes til Reidun Heggen på epost eller på 402 41 927.

Program for landsmøtet


Delta på landsmøtet!
Landsmøtet består av delegasjoner fra hvert fylke. Hvert fylke har et begrenset antall plasser for å sikre et representativt utvalg av medlemsmassen. Les mer om delegasjonene her.

Meld deg på landsmøtet her!

Sakspapirer

Sak 1 - Konstituering av landsmøtet
Innkalling til landsmøtet
Saksliste
Dagsorden
Forretningsorden

Sak 2 - Årsberetning
Sentralstyrets beretning

Sak 4 - Arbeidsplan
Gjeldende arbeidsplan for Ungdom mot EU
Diskusjonsnotat
Komiteens forslag

Sak 5 - Økonomi
Kontingentsatser
Gjeldende budsjett for Ungdom mot EU
Forslag til nytt budsjett

Sak 7 - Vedtekter
Gjeldende vedtekter for Ungdom mot EU
Organisasjonskomiteens forslag til endringer 
Vedtekskomiteens forslag til endringer
Andre forslag til endringer

Sak 8 - Uttalelser
Nei til handelsavtalen med Mercosur
Bioenergi med bismak
EUs minstelønn passer ikke i Norge

Kontakt lederne av de forberedende komiteene dersom du har spørsmål:
Leder av arbeidsplankomiteen - Reidun Heggen
Leder av vedtektkomiteen - Henrik Madsen
Leder av valgkomiteen - Karianne Hagen Wendt

Andre gjeldende dokumenter, vedtatt på landsmøtet 2019:
Gjeldende politisk plattform for Ungdom mot EU