Landsmøtet 2020

Den nye datoen for møte blir 18. april. Delegatene vil også måtte holde av søndag 19.april. Landsmøtet blir avholdt digitalt.

Ungdom mot EUs 28. landsmøte måtte dessverre utsettes. På grunn av restriksjoner fra myndighetene har vi ikke lov til å avholde et landsmøte på Tøyen skole i Oslo. Vi vet heller ikke hvor lenge restriksjonene fra myndighetene kommer til å vare. Derfor vi landsmøte til Ungdom mot EU 2020 foregå på en digital plattform. Den nye datoen for møte blir 18. april. Delegatene vil også måtte holde av søndag 19.april etter som det er første gang vi avholder landsmøte digitalt. 

Praktisk informasjon:

 Landsmøte blir avhold digitalt og delegatene vil få informasjon om hvordan de skal logge seg inn på det digitale møte. 

kunngjøring av Ny dato for møte

Aktuelle frister

20. februar var frist for alle å melde seg på landsmtøtet. 
21. februar ble landsmøtedokumentene sendt ut til fylkeslagene.De finnes også på denne siden.

Fristen for endringer av vedtekter gikk 14.februar.

Landsmøtet arrangeres av sentralstyret og kontoret. Alle spørsmål kan rettes til Reidun Heggen på epost eller på 402 41 927.

Nytt program for landsmøte finner du her!


Delta på landsmøtet!

Landsmøtet består av delegasjoner fra hvert fylke. Hvert fylke har et begrenset antall plasser for å sikre et representativt utvalg av medlemsmassen. Les mer om delegasjonene her. 

Det er ikke lenger mulig å melde seg på landsmøte. 

Sakspapirer til UMEU LM2020

Sak 1 - Konstituering av landsmøtet
Innkalling til landsmøtet
Saksliste
Dagsorden
Forretningsorden

NB!

Nytt forslag til saksliste

Nytt forslag til dagsorden

Nytt forslag til forettningsorden

Sak 2 - Årsberetning
Sentralstyrets beretning

Sak 3 - kontrollkommitennes berettning

Sak 4 - Arbeidsplan
Gjeldende arbeidsplan for Ungdom mot EU
Diskusjonsnotat
Komiteens forslag

Sak 5 - Økonomi

a) Forsalg til kontigent, med endringsforsalg

b) Regnskap

c) Revisors brettning

d) Gjeldende budsjett for Ungdom mot EU
Forslag til nytt budsjett

e) Økonomiplan

g) Sentralstyrets årsberetning

Sak 6 Valg
Valg av sentrallstyret, kommiteens innstilling
Endringsforslag til valg

Sak 7 - Vedtekter

Gjeldende vedtekter for Ungdom mot EU
Organisasjonskomiteens forslag til endringer 
Vedtekskomiteens forslag til endringer
Andre forslag til endringer

Sak 8 - Uttalelser
Nei til handelsavtalen med Mercosur
Bioenergi med bismak
EUs minstelønn passer ikke i Norge
Nei til EUs slappe importkrav på grønn teknologi

EU tar ikke minoriteters rettigheter på alvor

Kontakt lederne av de forberedende komiteene dersom du har spørsmål:
Leder av arbeidsplankomiteen - Reidun Heggen
Leder av vedtektkomiteen - Henrik Madsen
Leder av valgkomiteen - Karianne Hagen Wendt

Andre gjeldende dokumenter, vedtatt på landsmøtet 2019:
Gjeldende politisk plattform for Ungdom mot EU