5 treff på Landsstyret

Tid: Fredag 17. september 2021 kl. 16:00 - Søndag 19. september 2021 kl. 16:00
Sted: Oslo

Nytt 2. landsstyremøte

22. nov. 2019

Bli tillitsvalgt i UMEU!

Nå kan man stille til valg til både sentralstyret og landsstyret. Er du interessert eller kjenner en kandidat?

08. okt. 2018

Suksessfull Tillitsvalgtskonferanse samlet over 20 unge EU - motstandere i hovedstaden

Helgen 22 og 23 september ble Tillitsvalgtkonferansen 2018 holdt. Denne befant seg i Oslo. Dette var en nasjonal konferanse og flere ungdommer fra deler av Norge møtte opp for en spennende helg med informasjon og sosialt.

08. mai 2018

BLI MED PÅ TIDENES VERVEDUGNAD!

Flere medlemmer er viktig for organisasjonen. Det gjør at vi blir en sterkere organisasjon og at vi får gjennomslag for våre saker. Medlemmer var avgjørende for å få til to nei til EU i 1972 og 1994. Nei-kampen er dessverre ikke over og da særlig med tanke på saker som Finanstilsynsaken, EUs energiunion og nå Jernbanepakke IV. Se hva du kan vinne under!

08. april 2018

EUs arbeidsmarkedsbyrå

EUs kommisær for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker, Marianne Thyssen, la i mars frem et forslag om å opprette et nytt overnasjonalt EU-byrå: denne gangen for arbeidsmarkedet. Byrået skal i følge planen være opprettet i løpet av 2019, og i full drift fra 2023.