EUs arbeidsmarkedsbyrå

EUs kommisær for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker, Marianne Thyssen, la i mars frem et forslag om å opprette et nytt overnasjonalt EU-byrå: denne gangen for arbeidsmarkedet. Byrået skal i følge planen være opprettet i løpet av 2019, og i full drift fra 2023.

Hvor omfattende visjoner EU har for dette nye organet gjenstår inntil videre å se. Nettopp derfor burde norske politikere gå forsiktig frem når spørsmålet om den nye EU-byrået skal opp i Stortinget. Et av hovedelementene i EUs indre marked er at regler og standarder skal harmoniseres for å skape en friksjonsfri handel. På arbeidsmarkedet er det ikke sikkert hva denne harmoniseringen rent konkret vil få av konsekvenser. I utgangspunkt snakker man i kommisjonens fremlegg om opprettelse og håndheving av minstestandarder for arbeiderrettigheter. Man kan imidlertid ikke utelukke at det vil kunne bli snakk om tilsvarende grenser i andre enden – altså øvre grenser knyttet til arbeidsvilkår.

Hvorvidt EUs arbeidsmarkedsbyrå vil lykkes i å sikre bedrede arbeidsvilkår i de mest utsatte europeiske landene gjenstår å se. Fra et skandinavisk perspektiv er det derimot lite som tilsier at vi vil være tjent ved å underlegge oss byrået. EUs harmonisering kan trekke våre lønns og arbeidsvilkår nedover, slik som i verftssaken. Å gi et overnasjonalt EU-organ økt myndighet til å fatte beslutninger knyttet til norske lønns og arbeidsvilkår og håndhevingen av disse er et farlig spill, og kan slå svært uheldig ut.

Ungdom mot EU mener at det er til det beste for arbeidere om Stortinget sikrer fortsatt styring over eget arbeidsmarked. EUs frie flyt har bidratt til å svekke verktøykassen vår i møte med arbeidslivskriminalitet og uholdbare lønns og arbeidsvilkår. Å gi et EU-organ økt myndighet over arbeidsmarkedet kan svekke denne verktøykassen ytterligere og bidra til å presse lønns og arbeidsvilkårene nedover.

reLATERT

Se alle arrangementer

Bli kjent med ny generalsekretær!

21. april 2022

Vi har ansatt Abdi Said som ny generalsekretær. Vi har fått stille han litt spørsmål, så medlemmene kan bli litt bedre kjent med han

Er du vår nye generalsekretær?

10. mars 2022

Er du opptatt av å holde orden i sakspapirene, liker du tall og interesserer deg for europeisk og internasjonal politikk? Vil du jobbe med administrasjon og organisere den unge nei-bevegelsen i hele landet? Har du gode ideer for hvordan en kan drifte en organisasjon best mulig, og er god på å skape engasjement blant de rundt deg? Da er stillingen som generalsekretær hos oss noe for deg!

Bli med på slampoesi-workshop!

26. aug. 2020

Er du nysgjerrig på slampoesi? Vil du lære å holde bedre appeller? Da bør du melde deg på slampoesi-workshop!

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.

25 år siden folket sa nei til EU

03. des. 2019

I disse dager feirer vi 25 år siden det norske folk stemte nei til EU-medlemskap. Er det ikke snart på tide at vi får si vår mening om EØS-avtalen også?

Bli tillitsvalgt i UMEU!

22. nov. 2019

Nå kan man stille til valg til både sentralstyret og landsstyret. Er du interessert eller kjenner en kandidat?

Vi må stoppe handelsavtalen med Mercosur

18. okt. 2019

Samtidig som Amazonas brenner har regjeringen nettopp ferdigstilt en ny handelsavtale med Mercosur-landene.

Ungdom mot EU støtter klimastreikene for miljøet

21. mars 2019

Når tusenvis av ungdom kjemper for å påvirke politikken, redde miljøet og vise solidaritet med den som er hardest rammet av klimaendringer er det naturlig at Ungdom mot EU står sammen med elevene.