Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Denne tirsdagen stemte underhuset i det nederlandske parlamentet ned Mercosur-avtalen, en avtale mellom EU og Mercosur-landene (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay). Mercosur-avtalen skal blant annet styrke immport av jordbruksvarer til EU, og eksporten av maskiner og sprøytemidler til Mercosur. Begrunnelsen for å stemme ned avtalen var at det kom til å senke kravene til landbruk, skape urettferdige konkurransevilkår og at det er mangel på krav om vern av regnskogen i avtalen. 

Mercosur-avtalen er en klimafiendtlig avtale. Siden Bolsonaro ble valgt som president i Brasil har ulovlig avskoging økt med 66%. Det hugges i snitt ned regnskog på størrelse med en halv fotballbane i minuttet. 80% av dette går til kvegdrift, og Mercosur-avtalen skal øke nettopp import av storfe til EU. Dette vil føre til ytterligere avskoging. 

Regnskogen er en ufattelig viktig ressurs. Her bor en sjettedel av verdens arter. Når vi kutter ned regnskogen betyr det slutten for tusenvis av verdens dyre og -plantearter. I tillegg er regnskogen hjem til mange av Sør-Amerikas urfolk, som presses ut av områdene de bor i på grunn av avskoging. Til sist vil avskogingen føre til en massiv akselerasjon av klimaendringene, ettersom enorme mengder karbondioksid slippes ut når skogen forsvinner. 

"Når europeere skal gå inn på andre kontinenter og forandre på måten man driver landbruk, minner det i beste fall om mislykkede solidaritetsprosjekter fra 80-tallet."

I tillegg skal avtalen bidra til mer eksport av maskiner og sprøytemidler fra EU til Mercosur. Når europeere skal gå inn på andre kontinenter og forandre på måten man driver landbruk, minner det i beste fall om mislykkede solidaritetsprosjekter fra 80-tallet.

I tillegg til at avtalen er fiendtlig både mot miljøet og urbefolkningen bidrar den også til å svekke landbruket både i EU og Mercosur. Avtalen presser Sør-Amerikanske bønder til å måtte produsere mer, samtidig som den presser EUs landbruk til å måtte senke standarden. I tillegg fører økt industrialisering av landbruket til tap av urfolks tradisjonelle måter å drive landbruk på, og økt avhengighet av import fører til at selvforsyningsgraden synker. 

Mercosur-avtalen kommer, om den blir inngått, til å få store konsekvenser for både urfolk, miljøet og landbruket. Ungdom mot EU støtter landene som stemmer ned avtalen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

UMEU fordømmer EUs Vest-Sahara-politikk

17. des. 2019

I 2012 ble Nobels Fredspris gitt til EU for å «fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.» I Vest-Sahara spiller EU den diametralt motsatte rollen. Der undergraver unionen FNs fredsprosess og saharawienes grunnleggende rettigheter.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.

EU og EØS tilbake i samfunnsfaget!

03. des. 2019

Allerede i dag sliter folk med å gjøre rede for EØS-avtalen og Norges forhold til EU. Da er svaret å styrke, ikke stryke, kompetansekravet.

EUs klimakvotesystem gjør Norge til en bremsekloss

12. nov. 2019

Norges tilknytning til EUs system for kjøp og salg av klimakvoter gjør at vi avpolitiserer vår egen nasjonale klimapolitikk. I tillegg kan vår inntreden på det europeiske kvotemarkedet, føre til at EU kutter mindre enn de ellers ville gjort.

Vi må stoppe handelsavtalen med Mercosur

18. okt. 2019

Samtidig som Amazonas brenner har regjeringen nettopp ferdigstilt en ny handelsavtale med Mercosur-landene.

Ungdom mot EU på årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslags arrangerer årsmøte og landstevne i Hof i Vestfold denne uken. Ole Dale Kvadsheim og Reidun Heggen hadde stand under årsmøtet, og fikk vervet 5 nye medlemmer til Ungdom mot EU. Norges Bygdeungdomslag har vedtatt politisk plattform, der de slår fast at de fortsatt er motstandere av den Europeiske Unionen. Vi ønsker Inger Johanne Brandsrud lykke til som ny leder. I saken under kan du lese hilsningstalen fra Ungdom mot EU.

Ungdom mot EU støtter klimastreikene for miljøet

21. mars 2019

Når tusenvis av ungdom kjemper for å påvirke politikken, redde miljøet og vise solidaritet med den som er hardest rammet av klimaendringer er det naturlig at Ungdom mot EU står sammen med elevene.

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.