Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Denne tirsdagen stemte underhuset i det nederlandske parlamentet ned Mercosur-avtalen, en avtale mellom EU og Mercosur-landene (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay). Mercosur-avtalen skal blant annet styrke immport av jordbruksvarer til EU, og eksporten av maskiner og sprøytemidler til Mercosur. Begrunnelsen for å stemme ned avtalen var at det kom til å senke kravene til landbruk, skape urettferdige konkurransevilkår og at det er mangel på krav om vern av regnskogen i avtalen. 

Mercosur-avtalen er en klimafiendtlig avtale. Siden Bolsonaro ble valgt som president i Brasil har ulovlig avskoging økt med 66%. Det hugges i snitt ned regnskog på størrelse med en halv fotballbane i minuttet. 80% av dette går til kvegdrift, og Mercosur-avtalen skal øke nettopp import av storfe til EU. Dette vil føre til ytterligere avskoging. 

Regnskogen er en ufattelig viktig ressurs. Her bor en sjettedel av verdens arter. Når vi kutter ned regnskogen betyr det slutten for tusenvis av verdens dyre og -plantearter. I tillegg er regnskogen hjem til mange av Sør-Amerikas urfolk, som presses ut av områdene de bor i på grunn av avskoging. Til sist vil avskogingen føre til en massiv akselerasjon av klimaendringene, ettersom enorme mengder karbondioksid slippes ut når skogen forsvinner. 

"Når europeere skal gå inn på andre kontinenter og forandre på måten man driver landbruk, minner det i beste fall om mislykkede solidaritetsprosjekter fra 80-tallet."

I tillegg skal avtalen bidra til mer eksport av maskiner og sprøytemidler fra EU til Mercosur. Når europeere skal gå inn på andre kontinenter og forandre på måten man driver landbruk, minner det i beste fall om mislykkede solidaritetsprosjekter fra 80-tallet.

I tillegg til at avtalen er fiendtlig både mot miljøet og urbefolkningen bidrar den også til å svekke landbruket både i EU og Mercosur. Avtalen presser Sør-Amerikanske bønder til å måtte produsere mer, samtidig som den presser EUs landbruk til å måtte senke standarden. I tillegg fører økt industrialisering av landbruket til tap av urfolks tradisjonelle måter å drive landbruk på, og økt avhengighet av import fører til at selvforsyningsgraden synker. 

Mercosur-avtalen kommer, om den blir inngått, til å få store konsekvenser for både urfolk, miljøet og landbruket. Ungdom mot EU støtter landene som stemmer ned avtalen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

30. des. 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Agder Ungdom mot EU har holdt sitt 1. Ordinære årsmøte

24. okt. 2023

I dag holdt det nylig stiftede fylkeslaget vårt i Agder sitt 1. Ordinære årsmøte hvor, nytt styre er valgt og kursen videre er lagt

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Klima og miljøbank

31. mars 2021

Her finner du Ungdom mot EUs ressurser på klima og miljøpolitikk.

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

UMEU fordømmer EUs Vest-Sahara-politikk

17. des. 2019

I 2012 ble Nobels Fredspris gitt til EU for å «fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.» I Vest-Sahara spiller EU den diametralt motsatte rollen. Der undergraver unionen FNs fredsprosess og saharawienes grunnleggende rettigheter.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.