UMEU fordømmer EUs Vest-Sahara-politikk

I 2012 ble Nobels Fredspris gitt til EU for å «fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.» I Vest-Sahara spiller EU den diametralt motsatte rollen. Der undergraver unionen FNs fredsprosess og saharawienes grunnleggende rettigheter.

Vedtatt av Ungdom mot EUs landsstyre

EUs skadelige politikk i Vest-Sahara kan føres tilbake til den tidligere kolonimakten Spanias sorti fra territoriet, og Spanias påfølgende medlemskap i EU. Istedenfor å oppfylle sine forpliktelser om en folkeavstemning for saharawiene idet de forlot territoriet, dumpet den spanske regjeringen Vest-Sahara i hendene på nabolandet Marokko. Som en del av denne avtalen med Marokko, fikk Spania beholde fiskerettigheter utenfor Vest-Saharas kyst. Det saharawiske folk ble ikke spurt. De endte derimot opp fordrevet fra sitt eget land. Mange hundre saharawier endte sine dager i marokkanske fengsler eller massegraver. 40 år senere lever fortsatt halve det saharawiske folk som flyktninger, mens overgrepene vedvarer.


Idet Spania ble medlem av EU i 1986, overtok unionen den spanske fiskeriavtalen. Fra 1988 begynte EU å betale Marokko milliarder av kroner for at de spanske fiskerne kunne fiske i territoriet. Flere titalls millioner Euro betales fortsatt til den marokkanske regjeringen årlig for at arven etter den skitne fiskeriavtalen fra invasjonens dager skal videreføres.

Fra år 2000 er EU-Marokkos handel regulert gjennom en såkalt ‘Association Agreement’. Verken denne eller noen av de andre avtalene EU har inngått med Marokko har tatt høyde for at Marokko er okkupasjonsmakt. Dermed, ved å unnlate å ekskludere Vest-Sahara fra avtalenes anvendelse, er EU direkte med på å støtte opp under okkupasjonen. Denne svært skadelige politikken anføres av Marokkos nære allierte, Frankrike og Spania. Svært få av de andre EU-statene tar opp kampen med franske og spanske myndigheter i spørsmål som gjelder saharawienes rettigheter.


I slutten av november skal EU-domstolen avgjøre om EUs handelsavtaler med Marokko må ekskludere Vest-Sahara fra sin anvendelse. EU-institusjonene arbeider på spreng for at domstolen skal konkludere til Marokkos fordel. EUs offisielle politikk er at man støtter FNs arbeid. I praksis arbeider EU for det motsatte.

Ungdom mot EU:

* fordømmer tilnærmingen som Frankrike og EU har til Vest-Sahara-saken.
* krever en full stans på EUs folkerettsstridige fiske i og handel med Vest-Sahara all den tid territoriet er okkupert av Marokko – og uavhengig av hva EU-domstolen måtte konkludere med i november 2016.
* ber franske myndigheter om å støtte grunnleggende menneskerettigheter generelt, og i Vest-Sahara spesielt.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

30. des. 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Agder Ungdom mot EU har holdt sitt 1. Ordinære årsmøte

24. okt. 2023

I dag holdt det nylig stiftede fylkeslaget vårt i Agder sitt 1. Ordinære årsmøte hvor, nytt styre er valgt og kursen videre er lagt

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

EU og EØS tilbake i samfunnsfaget!

03. des. 2019

Allerede i dag sliter folk med å gjøre rede for EØS-avtalen og Norges forhold til EU. Da er svaret å styrke, ikke stryke, kompetansekravet.

Ungdom mot EU på årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslags arrangerer årsmøte og landstevne i Hof i Vestfold denne uken. Ole Dale Kvadsheim og Reidun Heggen hadde stand under årsmøtet, og fikk vervet 5 nye medlemmer til Ungdom mot EU. Norges Bygdeungdomslag har vedtatt politisk plattform, der de slår fast at de fortsatt er motstandere av den Europeiske Unionen. Vi ønsker Inger Johanne Brandsrud lykke til som ny leder. I saken under kan du lese hilsningstalen fra Ungdom mot EU.

Uttalelse - EU og høyrepopulister spiller hverandre sterke

13. feb. 2019

De siste årene har vi sett økt oppslutning til høyrepopulistiske og høyreekstreme partier i Europa. Disse bevegelsene fronter en retorikk basert på fremmedfrykt og etnonasjonalisme. Ungdom mot EU ser med bekymring på denne utviklingen. Vår EU-motstand er bygget på kunnskap – folkestyre, miljø og solidaritet kommer i første rekke.

Uttalelse - Nei til EUs arbeidsmarkedsbyrå

08. feb. 2019

Ungdom mot EU mener det er viktig å forsvare den norske arbeidslivsmodellen og et organisert arbeidsliv. EØS-avtalen har gang på gang angrepet faglige rettigheter og nå vil EU ta skrittet videre gjennom å innføre et arbeidsmarkedsbyrå, slik det fremkommer i arbeidslivsdirektivet.

Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

07. feb. 2019

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

Uttalelse - ACER-vedtaket bryter med grunnloven

06. feb. 2019

Suverenitetsoverføringen til ACER skulle blitt behandlet etter Grunnlovens § 115, med krav om ¾ flertall på Stortinget. Det ble den ikke. Ungdom mot EU mener derfor det er helt på sinn plass å ta saken til retten for å teste den juridiske gyldigheten til stortingsvedtaket.