Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

Flere selskaper velger i dag å innordne seg på en slik måte at inntekten registreres i land med et lavt skattenivå. Gjennom å opprette datterselskaper i andre land, kan man, takket være EUs frie flyt, flytte kapitalen fritt til landet med de mest gunstige skattesatsene. En måte å gjøre dette på er blant annet å drive kjøp og salg av intern gjeld mellom egne nærstående selskaper. På den måten kan man registrere gjelden i land som Norge, og få fradragsført rentene, samtidig som man registrerer det skattepliktige overskuddet i utlandet.

Stoltenberg II-regjeringen foreslo i sin tid å innføre begrensninger i rentefradraget på gjelden mellom såkalte nærstående selskaper (selskaper som eier/har kontroll over minst 50 % av hverandre). Hensikten med forslaget var å gjøre det vanskeligere å flytte overskuddet til selskaper i land med lavere skatter, mens den norske delen av selskapet sitter igjen med foretakets gjeld. Dette ble videreført av Solberg-regjeringen, men har etter 2016 strandet, etter at ESA mente begrensningene brøt med EØS-avtalens frie flyt.

Forslaget falt i dårlig jord hos EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som mente det gikk på bekostning av den frie etableringsretten i EØS-området, gjennom å gjøre det mindre lukrativt for selskaper å operere i andre europeiske land.

Som en del av EUs indre marked er Norge underlagt unionens frie flyt av blant annet selskaper og kapital. Dette gjør det vanskeligere å sette inn tiltak mot aggressiv skatteplanlegging, da selskaper og personer til en hver tid står fritt til å flytte kapital og overskudd ut av landet. Dette blir ekstra problematisk av at EU har medlemsland som er skatteparadiser, for eksempel Luxembourg. DNB-saken fra 2016, hvor DNBs underfilial i Luxembourg hjalp kundene sine med å unndra skatt viser konsekvensene av EUs frie flyt.

reLATERT

Se alle arrangementer

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Landsmøtedokumentene 2020

14. feb. 2020

Her finner du alle sakspapirene du trenger til Ungdom mot EUs 28. ordinære landsmøte. Siden oppdateres fortløpende.

Landsmøtedokumentene 2020

14. jan. 2020

Her finner du alle sakspapirene du trenger til Ungdom mot EUs 28. ordinære landsmøte. Siden oppdateres fortløpende.

UMEU fordømmer EUs Vest-Sahara-politikk

17. des. 2019

I 2012 ble Nobels Fredspris gitt til EU for å «fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.» I Vest-Sahara spiller EU den diametralt motsatte rollen. Der undergraver unionen FNs fredsprosess og saharawienes grunnleggende rettigheter.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.

EU og EØS tilbake i samfunnsfaget!

03. des. 2019

Allerede i dag sliter folk med å gjøre rede for EØS-avtalen og Norges forhold til EU. Da er svaret å styrke, ikke stryke, kompetansekravet.

Bli tillitsvalgt i UMEU!

22. nov. 2019

Nå kan man stille til valg til både sentralstyret og landsstyret. Er du interessert eller kjenner en kandidat?

Vi må stoppe handelsavtalen med Mercosur

18. okt. 2019

Samtidig som Amazonas brenner har regjeringen nettopp ferdigstilt en ny handelsavtale med Mercosur-landene.

Ungdom mot EU på årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslags arrangerer årsmøte og landstevne i Hof i Vestfold denne uken. Ole Dale Kvadsheim og Reidun Heggen hadde stand under årsmøtet, og fikk vervet 5 nye medlemmer til Ungdom mot EU. Norges Bygdeungdomslag har vedtatt politisk plattform, der de slår fast at de fortsatt er motstandere av den Europeiske Unionen. Vi ønsker Inger Johanne Brandsrud lykke til som ny leder. I saken under kan du lese hilsningstalen fra Ungdom mot EU.