Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

Flere selskaper velger i dag å innordne seg på en slik måte at inntekten registreres i land med et lavt skattenivå. Gjennom å opprette datterselskaper i andre land, kan man, takket være EUs frie flyt, flytte kapitalen fritt til landet med de mest gunstige skattesatsene. En måte å gjøre dette på er blant annet å drive kjøp og salg av intern gjeld mellom egne nærstående selskaper. På den måten kan man registrere gjelden i land som Norge, og få fradragsført rentene, samtidig som man registrerer det skattepliktige overskuddet i utlandet.

Stoltenberg II-regjeringen foreslo i sin tid å innføre begrensninger i rentefradraget på gjelden mellom såkalte nærstående selskaper (selskaper som eier/har kontroll over minst 50 % av hverandre). Hensikten med forslaget var å gjøre det vanskeligere å flytte overskuddet til selskaper i land med lavere skatter, mens den norske delen av selskapet sitter igjen med foretakets gjeld. Dette ble videreført av Solberg-regjeringen, men har etter 2016 strandet, etter at ESA mente begrensningene brøt med EØS-avtalens frie flyt.

Forslaget falt i dårlig jord hos EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som mente det gikk på bekostning av den frie etableringsretten i EØS-området, gjennom å gjøre det mindre lukrativt for selskaper å operere i andre europeiske land.

Som en del av EUs indre marked er Norge underlagt unionens frie flyt av blant annet selskaper og kapital. Dette gjør det vanskeligere å sette inn tiltak mot aggressiv skatteplanlegging, da selskaper og personer til en hver tid står fritt til å flytte kapital og overskudd ut av landet. Dette blir ekstra problematisk av at EU har medlemsland som er skatteparadiser, for eksempel Luxembourg. DNB-saken fra 2016, hvor DNBs underfilial i Luxembourg hjalp kundene sine med å unndra skatt viser konsekvensene av EUs frie flyt.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

30. des. 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Agder Ungdom mot EU har holdt sitt 1. Ordinære årsmøte

24. okt. 2023

I dag holdt det nylig stiftede fylkeslaget vårt i Agder sitt 1. Ordinære årsmøte hvor, nytt styre er valgt og kursen videre er lagt

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Valgkomiteens innstilling!

02. april 2023

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Landsmøtedokumentene 2020

14. feb. 2020

Her finner du alle sakspapirene du trenger til Ungdom mot EUs 28. ordinære landsmøte. Siden oppdateres fortløpende.

Landsmøtedokumentene 2020

14. jan. 2020

Her finner du alle sakspapirene du trenger til Ungdom mot EUs 28. ordinære landsmøte. Siden oppdateres fortløpende.