Ungdom mot EU på årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslags arrangerer årsmøte og landstevne i Hof i Vestfold denne uken. Ole Dale Kvadsheim og Reidun Heggen hadde stand under årsmøtet, og fikk vervet 5 nye medlemmer til Ungdom mot EU. Norges Bygdeungdomslag har vedtatt politisk plattform, der de slår fast at de fortsatt er motstandere av den Europeiske Unionen. Vi ønsker Inger Johanne Brandsrud lykke til som ny leder. I saken under kan du lese hilsningstalen fra Ungdom mot EU.

Hilsningstale fra leder i Ungdom mot EU, til årsmøte i Norges Bygdeungdomslag.

Kjære alle i Norges Bygdeungdomslag

Tusen takk for invitasjonene til årsmøte. Det er kjempehyggelig å få være her hos dere.

Bygdeungdomslaget er viktig for nei-bevegelsen i Norge. At dere sier nei til EU, er viktig for at vi sammen skal kunne si ja til noen som er mye bedre.

Ungdom mot EU har alltid vært tydelige på at et nei til EU, betyr et ja til folkestyre, solidaritet og miljø. Dette er verdier våre to organisasjoner har til felles.

For et sterkere folkestyre får vi bare gjennom å si nei til EU. Vi mener at dersom en beslutning påvirker deg, skal du kunne påvirke beslutningen. Ved å stå utenfor EU for Norge et større handlingsrom til å utforme gode politiske tiltak. Under klimaforhandlingene stemte EU i blokk, og Sverige måtte gå til den norske delegasjonen, slik at vi kunne foreslå disse tiltakene for dem. Disse forslagene hadde aldri vært stilt om Norge hadde vært et EU-land. Vi har en bærekraftig fiskeripolitikk og et landbruk dere dyrevelferden kommer foran hensynet til profitt. Kjære Bygdeungdomslaget, folket står på vår side. 65 prosent av befolkningen sier nei til EU.

Vi sier nei til EU, fordi vi vil ha en bedre miljøpolitikk. Selv om alle politikerne i Norge er enige om at vi må flytte gods fra vei, til togskinner ser vi at EUs jernbanepakker har ført til det motsatte. Etter at EU bestemte at godstrafikk på tog skulle ut på anbud, har det blitt mindre varer som fraktes via jernbanenettet. Samtidig har de gjort det lettere for utenlandske transportselskaper og frakte gods på lastebiler i Norge gjennom å liberalisere kabotasjeregelverket. Dette er dårlig miljøpolitikk.

For oss er det viktig med solidaritet. Enten det er på tvers av bygdene, slik dere jobber i bygdeungdomslaget, eller på tvers av landegrenser og kontinenter. EU synes det er viktigere å verne om Schengens yttergrenser, enn å hjelpe kvinner og barn på flukt. Verdens verste flyktningleir ligger i EU. Unionen som fikk fredsprisen.


EU har heller ikke solidaritet med egne medlemsland. I høst var ungdom mot EU i Hellas, og besøkte unge mennesker som hadde flyttet hjem til mor og far for å kunne ha råd til å leve.  EU svarte på den økonomiske krisen ved å kreve kutt i velferden, i helsesektoren, og i utdanningssektoren, i stede for å faktisk hjelpe vanlige folk. Denne politikken har gjort det vanskelig å være ung i Hellas, og mange med utdanning flytter ut av landet.

Kjære Bygdeungdomslaget. Jeg ser at dere skal vedta politikk om EØS-avtalen, og at dere vil se på alternativer til EØS-avtalen. Dette synes jeg er bra. EØS-avtalen gjør at Stortinget blir litt mindre viktig for hver dag som går. EU er kritisk til differensiert arbeidsgiveravgift, og gjennom EØS-avtalen kommer det detaljstyring om alt fra anbud i kommunen til krav om økt vikarbruk, og dårligere rettigheter for arbeidstakere.

EØS-avtalen har aldri blitt stemt over i en folkeavstemning. Likevel har vi innført over 12000 regler fra EU, og vi er flinkest i klassen.

Bygdeungdomslaget er viktig i kampen mot EU, og jeg gleder meg til å samarbeide mer med dere i året som kommer. Uten dere hadde norge sannsynligvis vært et EU-land nå.

Jeg kommer til å være her under hele landsmøte, og stå på stand. Ungdom mot EU er en organisasjon som vokser. Hver dag organiserer vi ungdom som setter folkestyre, solidaritet og miljø foran profit, som synes demokrati, og levende lokalsamfunn er noe av det viktigste vi har. Ungdom som vil skape en mer miljøvennlig verden, og som ønsker å vise solidaritet med mennesker på flukt.

Vi har plass til mange flere, jeg har tatt med meg noen verveblokker, og håper at dere har lyst til å bli med.

Igjen, tusen takk for at jeg fikk komme, lykke til videre med årsmøte!

årsmøte bygdeungdomslaget
Ole og Reidun på stand, vi vervet fem nye medlemmer! Velkommen!
årsmøte
Slik så det ut i årsmøtesalen.
3D1E7906-DA57-4C41-97AD-46E8FE7354FC
Ungdom mot EU er fornøyde med at Norges Bygdeungdomslag er tydelige EU-motstandere, og at de støtter oss i ønske om å utrede alternativer til EØS-avtalen.

reLATERT

Se alle arrangementer

Pål er tilbake!

19. mars 2019

Ved inngangen til 2019 var det flere utskiftninger på kontoret. Tidligere nestleder Pål Trautmann Olerud, nestleder i 2013 og 2014 er endelig tilbake i organisasjonen som generalsekretær. For at dere skal bli bedre kjent med ham har vi klart å kidnappe han fra kontorarbeidet for å få et intervju.

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.

Uttalelse - EU og høyrepopulister spiller hverandre sterke

13. feb. 2019

De siste årene har vi sett økt oppslutning til høyrepopulistiske og høyreekstreme partier i Europa. Disse bevegelsene fronter en retorikk basert på fremmedfrykt og etnonasjonalisme. Ungdom mot EU ser med bekymring på denne utviklingen. Vår EU-motstand er bygget på kunnskap – folkestyre, miljø og solidaritet kommer i første rekke.

Uttalelse - Nei til EUs arbeidsmarkedsbyrå

08. feb. 2019

Ungdom mot EU mener det er viktig å forsvare den norske arbeidslivsmodellen og et organisert arbeidsliv. EØS-avtalen har gang på gang angrepet faglige rettigheter og nå vil EU ta skrittet videre gjennom å innføre et arbeidsmarkedsbyrå, slik det fremkommer i arbeidslivsdirektivet.

Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

07. feb. 2019

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

Uttalelse - ACER-vedtaket bryter med grunnloven

06. feb. 2019

Suverenitetsoverføringen til ACER skulle blitt behandlet etter Grunnlovens § 115, med krav om ¾ flertall på Stortinget. Det ble den ikke. Ungdom mot EU mener derfor det er helt på sinn plass å ta saken til retten for å teste den juridiske gyldigheten til stortingsvedtaket.

Nytt sentralstyre valgt

03. feb. 2019

Landsmøtet tok opp politisk plattform, arbeidsplan, uttalelser og valgte nytt sentralstyre, landsstyre og andre tillitsvalgte. Reidun Berntsen Heggen ble valgt til leder, Kristian-Manuel Vilassis Duong til politisk nestleder og Henrik Madsen til organisatorisk nestleder. Øvrige sentralstyremedlemmer er Frankie Rød, Isak Roald Sandvik, Emilie Hermine Olsen Fagerli, Ayat Majbel Saeid, Renate Iselin Dirdal og Regine Blix. Her er leders tale til landsmøtet:

Hils på Charles!

23. jan. 2019

Rett før jul ble Charles Hextall Ungdom mot EUs nye organisasjonssekretær. Før han hoppet på toget til Trondheim i går fikk vi muligheten til å bli litt bedre kjent med han.

Høyt spill fra EU

16. jan. 2019

Tirsdag 15. januar ble statsminister Theresa Mays forslag Brexit-avtale nedstemt i det britiske underhuset. Dermed fortsetter den politiske uroen frem mot 29. mars, dagen da Storbritannia etter planen skal forlate EU.

Hellas - solidaritet, krise og håpløsthet

17. des. 2018

31. oktober til 5. november 2018 var 11 studentmedlemmer i Ungdom mot EU på studietur til Athen, Hellas. Alle deltakerne fikk i oppgave å skrive en oppsummering fra en av postene på programmet. Her kan du lese deres opplevelser fra turen.

Nytt Ungdom mot EU lag i Møre og Romsdal!

27. nov. 2018

Søndag 25. november møttes engasjerte medlemmer til et oppstartsmøte av Møre og Romsdal Ungdom Mot EU.

Studenter mot EU på studietur i Hellas

19. nov. 2018

31 Oktober til 5 November befant det seg 12 norske ungdommer i Hellas, Athen. Studietur med studenter mot EU ble avholdt i denne tidsperioden i år (2018). I denne teksten skal jeg, som en av deltagerne, fortelle hvordan det var å være på studietur i Hellas sammen med denne flotte gjengen.