Ungdom mot EU på årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslags arrangerer årsmøte og landstevne i Hof i Vestfold denne uken. Ole Dale Kvadsheim og Reidun Heggen hadde stand under årsmøtet, og fikk vervet 5 nye medlemmer til Ungdom mot EU. Norges Bygdeungdomslag har vedtatt politisk plattform, der de slår fast at de fortsatt er motstandere av den Europeiske Unionen. Vi ønsker Inger Johanne Brandsrud lykke til som ny leder. I saken under kan du lese hilsningstalen fra Ungdom mot EU.

Hilsningstale fra leder i Ungdom mot EU, til årsmøte i Norges Bygdeungdomslag.

Kjære alle i Norges Bygdeungdomslag

Tusen takk for invitasjonene til årsmøte. Det er kjempehyggelig å få være her hos dere.

Bygdeungdomslaget er viktig for nei-bevegelsen i Norge. At dere sier nei til EU, er viktig for at vi sammen skal kunne si ja til noen som er mye bedre.

Ungdom mot EU har alltid vært tydelige på at et nei til EU, betyr et ja til folkestyre, solidaritet og miljø. Dette er verdier våre to organisasjoner har til felles.

For et sterkere folkestyre får vi bare gjennom å si nei til EU. Vi mener at dersom en beslutning påvirker deg, skal du kunne påvirke beslutningen. Ved å stå utenfor EU for Norge et større handlingsrom til å utforme gode politiske tiltak. Under klimaforhandlingene stemte EU i blokk, og Sverige måtte gå til den norske delegasjonen, slik at vi kunne foreslå disse tiltakene for dem. Disse forslagene hadde aldri vært stilt om Norge hadde vært et EU-land. Vi har en bærekraftig fiskeripolitikk og et landbruk dere dyrevelferden kommer foran hensynet til profitt. Kjære Bygdeungdomslaget, folket står på vår side. 65 prosent av befolkningen sier nei til EU.

Vi sier nei til EU, fordi vi vil ha en bedre miljøpolitikk. Selv om alle politikerne i Norge er enige om at vi må flytte gods fra vei, til togskinner ser vi at EUs jernbanepakker har ført til det motsatte. Etter at EU bestemte at godstrafikk på tog skulle ut på anbud, har det blitt mindre varer som fraktes via jernbanenettet. Samtidig har de gjort det lettere for utenlandske transportselskaper og frakte gods på lastebiler i Norge gjennom å liberalisere kabotasjeregelverket. Dette er dårlig miljøpolitikk.

For oss er det viktig med solidaritet. Enten det er på tvers av bygdene, slik dere jobber i bygdeungdomslaget, eller på tvers av landegrenser og kontinenter. EU synes det er viktigere å verne om Schengens yttergrenser, enn å hjelpe kvinner og barn på flukt. Verdens verste flyktningleir ligger i EU. Unionen som fikk fredsprisen.


EU har heller ikke solidaritet med egne medlemsland. I høst var ungdom mot EU i Hellas, og besøkte unge mennesker som hadde flyttet hjem til mor og far for å kunne ha råd til å leve.  EU svarte på den økonomiske krisen ved å kreve kutt i velferden, i helsesektoren, og i utdanningssektoren, i stede for å faktisk hjelpe vanlige folk. Denne politikken har gjort det vanskelig å være ung i Hellas, og mange med utdanning flytter ut av landet.

Kjære Bygdeungdomslaget. Jeg ser at dere skal vedta politikk om EØS-avtalen, og at dere vil se på alternativer til EØS-avtalen. Dette synes jeg er bra. EØS-avtalen gjør at Stortinget blir litt mindre viktig for hver dag som går. EU er kritisk til differensiert arbeidsgiveravgift, og gjennom EØS-avtalen kommer det detaljstyring om alt fra anbud i kommunen til krav om økt vikarbruk, og dårligere rettigheter for arbeidstakere.

EØS-avtalen har aldri blitt stemt over i en folkeavstemning. Likevel har vi innført over 12000 regler fra EU, og vi er flinkest i klassen.

Bygdeungdomslaget er viktig i kampen mot EU, og jeg gleder meg til å samarbeide mer med dere i året som kommer. Uten dere hadde norge sannsynligvis vært et EU-land nå.

Jeg kommer til å være her under hele landsmøte, og stå på stand. Ungdom mot EU er en organisasjon som vokser. Hver dag organiserer vi ungdom som setter folkestyre, solidaritet og miljø foran profit, som synes demokrati, og levende lokalsamfunn er noe av det viktigste vi har. Ungdom som vil skape en mer miljøvennlig verden, og som ønsker å vise solidaritet med mennesker på flukt.

Vi har plass til mange flere, jeg har tatt med meg noen verveblokker, og håper at dere har lyst til å bli med.

Igjen, tusen takk for at jeg fikk komme, lykke til videre med årsmøte!

årsmøte bygdeungdomslaget
Ole og Reidun på stand, vi vervet fem nye medlemmer! Velkommen!
årsmøte
Slik så det ut i årsmøtesalen.
3D1E7906-DA57-4C41-97AD-46E8FE7354FC
Ungdom mot EU er fornøyde med at Norges Bygdeungdomslag er tydelige EU-motstandere, og at de støtter oss i ønske om å utrede alternativer til EØS-avtalen.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

30. des. 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Agder Ungdom mot EU har holdt sitt 1. Ordinære årsmøte

24. okt. 2023

I dag holdt det nylig stiftede fylkeslaget vårt i Agder sitt 1. Ordinære årsmøte hvor, nytt styre er valgt og kursen videre er lagt

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Medlemskveld i Oslo Ungdom mot EU på Duckpin bowling

03. okt. 2023

Oslo Ungdom mot EU har hatt sitt 2. Medlemsmøte på kort tid å både engasjement og antall medlemmer øker.

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Er du vår nye organisasjonssekretær?

29. juni 2023

Ønsker du å søke på denne stillingen? Da kan du sende en søknad til umeu@umeu.no

Bli kjent med vår nye generalsekretær!

23. juni 2023

Vi har ansatt Torstein Buskaker som ny generalsekretær. Vi har fått stille ham noen spørsmål, så medlemmene kan bli litt bedre kjent med han.

Valgkomiteens innstilling!

02. april 2023

Bli kjent med vår nye organisasjonssekretær!

03. jan. 2023

Vi har ansatt Sigrid Onsgaard Sagabråten som ny organisasjonssekretær. I dette intervjuet kan dere bli bedre kjent med henne!

Er du vår nye organisasjonssekretær?

01. juni 2022

Bli kjent med ny generalsekretær!

21. april 2022

Vi har ansatt Abdi Said som ny generalsekretær. Vi har fått stille han litt spørsmål, så medlemmene kan bli litt bedre kjent med han