46 treff på EU

17. des. 2019

UMEU fordømmer EUs Vest-Sahara-politikk

I 2012 ble Nobels Fredspris gitt til EU for å «fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.» I Vest-Sahara spiller EU den diametralt motsatte rollen. Der undergraver unionen FNs fredsprosess og saharawienes grunnleggende rettigheter.

13. feb. 2019

Uttalelse - EU og høyrepopulister spiller hverandre sterke

De siste årene har vi sett økt oppslutning til høyrepopulistiske og høyreekstreme partier i Europa. Disse bevegelsene fronter en retorikk basert på fremmedfrykt og etnonasjonalisme. Ungdom mot EU ser med bekymring på denne utviklingen. Vår EU-motstand er bygget på kunnskap – folkestyre, miljø og solidaritet kommer i første rekke.

08. feb. 2019

Uttalelse - Nei til EUs arbeidsmarkedsbyrå

Ungdom mot EU mener det er viktig å forsvare den norske arbeidslivsmodellen og et organisert arbeidsliv. EØS-avtalen har gang på gang angrepet faglige rettigheter og nå vil EU ta skrittet videre gjennom å innføre et arbeidsmarkedsbyrå, slik det fremkommer i arbeidslivsdirektivet.

07. feb. 2019

Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

06. feb. 2019

Uttalelse - ACER-vedtaket bryter med grunnloven

Suverenitetsoverføringen til ACER skulle blitt behandlet etter Grunnlovens § 115, med krav om ¾ flertall på Stortinget. Det ble den ikke. Ungdom mot EU mener derfor det er helt på sinn plass å ta saken til retten for å teste den juridiske gyldigheten til stortingsvedtaket.

Tid: Torsdag 22. november 2018 kl. 18:00 - 20:00
Sted: Vestregata 36, Tromsø

Pizzamøte - EUs rolle i vest-Sahara

Tromsø Ungdom mot EU arrangerer Åpent pizzamøte kl. 18:00 - kl. 20:00 i Vestregata 36, der AUF i Tromsø har lånt oss lokalet.

Tid: Onsdag 10. oktober 2018 kl. 18:00 - 20:00
Sted: Schweigaardsgate 34 B

Årsmøte i Oslo Studenter mot EU

10. oktober blir det årsmøte i Oslo Studenter mot EU. Årsmøtet finner sted i Nei til EU sine lokaler i Schweigaards gate 34 B. Møtestart er kl. 18. Det blir selvsagt pizza!

Tid: Torsdag 11. oktober 2018 kl. 18:00 - 20:00
Sted: Schweigaards gate 34B

Velkomstmøte med Oslo UMEU

Vi arrangerer temakveld! Det blir en innføring i EU og europapolitikk med lederen av Oslo UMEU, Yasiin Elmi.

Tid: Lørdag 06. oktober 2018 kl. 12:00 - 19:00
Sted: Folkets Hus Drammen, Øvre Torggate 9

Hvorfor NEI? - Ungdomseminar mot EU

Ungdom mot EU arrangerer med Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen og Rød Ungdom i Buskerud et dagseminar for ungdom.

Tid: Torsdag 27. september 2018 kl. 19:00 - 21:00
Sted: Tromsø

Hvorfor EU er farligere enn narkotika

Velkommen til møte i Tromsø Ungdom mot EU. Denne gangen holder lederen i Tromsø Ungdom mot EU Harald Christian Vestjord innledingen: Hvorfor EU er farligerer enn narkotika?