Bruk vetoretten mot jernbanepakke IV

Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk kontroll over. Dersom Stortinget velger å ta inn direktivene og forordningene i EUs fjerde jernbanepakke vil konsekvensen bli at vi mister den kontrollen. Da vil vi være bundet fast til oppstykkingen og liberaliseringen i jernbanereformen - uavhengig av hva erfaringene av reformen blir.

EUs fjerde jernbanepakke innebærer krav om privatisering av innenlandsk persontrafikk. På samme måte som Jernbanepakke 2 presset frem en liberalisering av godstrafikken på skinner, vil den fjerde pakken tvinge frem en tilsvarende linje innen persontransporten. Å overlate noe så avgjørende som infrastrukturen vår på skinner til EU, er et risikabelt spill. Det kan krympe verktøykassen vår når vi vil ha flere reisende over på tog i stedet for fly og bil.


Norsk jernbane er i dag blant de tryggeste i Europa. Dette kan det bli slutt på om vi skal ta inn Jernbanepakke IV. Med EUs tvangsliberalisering vil det bli lagt et større press på å kutte i kostnadene over hele fjøla - inkludert i sikkerheten. Samtidig vil EUs lokførerdirektiv senke opplæringskravene til lokførere.

EUs fjerde jernbanepakke skal åpne opp den innenlandske persontrafikken for europeisk konkurranse. Tanken er at europeiske selskaper skal kjempe om å få drive togstrekninger rundt om i Europa. Et ledd i arbeidet mot dette er en harmonisering av regelverk, i kjent EU-stil. Tanken er at EU-organet ERA (European Union Railway Agency) skal få ansvar for å godkjenne togmateriell. Dersom et sett med materiell er godkjent av ERA, vil det på den måten være klarert for bruk i alle EU og EØS-land, inkludert Norge.


På den måten blir det umulig å opprettholde strengere krav til sikkerhet og kvalitet enn det som praktiseres i resten av EU. Norge er et langstrakt land med til tider utfordrende geografi og røft klima. Dette vil neppe bli tatt hensyn til i godkjenningsarbeidet til ERA. Et togsett som fungerer fint på store flate arealer, er ikke nødvendigvis egnet for en norsk fjellovergang.


Som en kjip julegave, uten byttelapp, ble Jernbanepakke IV gjort gjeldende i EU på julaften i fjor. Norge er imidlertid ikke medlem av EU. Det betyr at vi har muligheten til å si nei når pakken skal opp til behandling. Her burde politikerne lytte til kravet fra en enstemmig LO-kongress i 2017: Bruk reservasjonsretten!

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.

Ungdomsorganisasjonene går sammen mot Jernbanepakke IV!

10. des. 2018

Ungdom mot EU har sammen med Sosialistisk Ungdom tatt lokalt initiativ til aksjon mot innføringen av EUs Jernbanepakke IV i Norge. Ungdommen frykter for jernbanens fremtid med denne irreversible jernbanepakken. Rød Ungdom og Fagforbundet Ung har også tilsluttet seg aksjonen.

Nei til EU landsmøte 2018 samlet folk mellom 18 og 90 år til en spennende helg

13. nov. 2018

Helgen 9. til 11. November var 15 delegater fra Ungdom mot EU på Nei til EU sitt landsmøte som ble avholdt i Sarpsborg. Vi alle hadde stemmerett og fikk være med på å vedta både vedtekter og årsplan ++. Denne muligheten tror jeg mange var veldig fornøyde med å ha.

Politisk markering mot Jernbanepakke IV

10. okt. 2018

Torsdag 11. oktober kl. 15:00 samles motstandere av EUs Jernbanepakke IV på Eidsvoll plass foran Stortinget for å demonstrere. Tidligere samme dag fra kl. 12:00 til 14:00 er det formøte for alle interesserte.

Dagsseminar om EU og EØS i Drammen

26. sep. 2018

Ungdom mot EU arrangerer med Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen og Rød Ungdom i Buskerud et dagsseminar for ungdom. Vi ønsker å sette lys på hvorfor vi er EU-motstandere samt formidle informasjon om hvordan vi blir påvirket av EU og EØS-avtalen.

Økt vetovilje i Ap

21. juli 2018

Mye tyder på at vi i fremtiden kommer til å se et Arbeiderparti som i langt større grad tør å stå opp mot EU.

Arbeiderpartiet sier nei - Krf får vippeposisjonen

12. juni 2018

Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe har vedtatt at partiet skal si nei til EUs jernbanepakke IV! Det er heilt fantastiske nyheter for alle dem som ønsker fortsatt råderett over egen jernbanepolitikk. At AP hiver seg inn på nei-siden betyr at Krf sitter med en avgjørende vippeposisjon når Jernbanepakke IV skal behandles.

Vi tilbyr foredrag om Jernbanepakke IV

09. mai 2018

I forrige uke besøkte vi Senterungdommens politiske utvalg for å snakke om Jernbanepakke IV. I går tok politisk nestleder, Reidun Heggen turen til Akershus senterungdommen sitt årsmøte hvor det ble vedtatt en uttalelse om samme tema.

Ungdom mot EU feiret 1. mai med lokførerne

02. mai 2018

På arbeidernes dag 1. mai gikk Ungdom Mot EU i tog med lokførerne.

Liberalisering i 4 omganger - konsekvensene av EUs jernbanepakker

26. april 2018

Den 24. Desember 2017 ble EUs fjerde jernbanepakke gjort gjeldende i unionen. I løpet av 2018 kommer direktivene og forordningene i pakken til Norge. Jernbanepakke IV er et ledd i en lengre trend av tog-privatiseringer fra EU. Her er en liten oversikt over innholdet i de tidligere 3 jernbanepakkene.

Hva går EUs jernbanepakke IV ut på?

11. april 2018

I løpet av året skal Stortinget ta stilling til om vi skal ta inn EUs fjerde jernbanepakke i Norsk lov. Med mindre vi bruker vetoretten mot denne pakken, vil oppstykkingen og liberaliseringen i regjeringens jernbanereform bli irreversibel.