Økt vetovilje i Ap

Mye tyder på at vi i fremtiden kommer til å se et Arbeiderparti som i langt større grad tør å stå opp mot EU.

Partiets stortingsgruppe varslet i juni at de vil stemme nei til å ta inn direktivene og forordningene i EUs fjerde jernbanepakke. Samtidig har blant andre Hadia Tajik uttalt seg svært kritisk til EUs arbeidslivsbyrå, og uttrykt at det også her kan være aktuelt med en reservasjon om byrået får den rollen som kritikerne frykter. Også implementeringen av EUs nye mobilitetspakke med en revidering av unionens kabotasjeregler kan ryke dersom kritikerne i Arbeiderpartiet får det som de vil.

Bare noen måneder etter at ledelsen i Arbeiderpartiet valgte å overkjøre sin egen grasrot i ACER-saken virker disse nye EU-tonene nesten for gode til å være sanne. Det er imidlertid ikke utenkelig at Ap nådde en slags smertegrense i nettopp ACER-saken, og at traumet har bidratt til å presse frem en ny linje i saker der arbeidsfolks interesser går i direkte konflikt med rettsakter fra EU. Som konsekvens av dette kan det være at vi i 2018 og 2019 vil vi se et nytt Arbeiderparti som i langt større grad våger å stå opp for grunnleggende sosialdemokratiske verdier, selv når det innebærer å si nei til EU.

Det finnes EØS-tilhengere som er redde for at det å bruke reservasjonsretten hyppigere vil kunne føre til at EØS-avtalen trer ut av kraft. Jeg tror dette er å snu ting på hodet. Tvert imot tror jeg at videre EØS-medlemskap i fremtiden vil være avhengig av at man beviser at handlingsrommet innenfor avtalen faktisk eksisterer. Kompromisset som ledende Arbeiderparti-politikere jobbet for, og fikk gjennomslag for, under LO-kongressen i fjor forutsatte at man nettopp brukte reservasjonsretten mer flittig. For at dette skal være mer enn bare tomme ord, er EØS-tilhengerne avhengige av å kunne vise til konkrete saker. Her er Jernbanepakke IV, arbeidslivsbyrået og revideringen av kabotasjereglene et ypperlig sted å begynne.

Dette kan bidra til å endre dynamikken i den norske EU og EØS-debatten fremover. Ikke minst vil det gi Krf en nøkkelrolle. At Arbeiderpartiet har varslet et nei til EUs Jernbanepakke IV, med krav om konkurranseutsetting av innenlandsk persontrafikk, betyr at Krf vil få en avgjørende vippeposisjon når saken skal behandles til høsten. Krf har tidligere vært med på å sikre flertall for Solvik-Olsens jernbanereform.

Det betyr på ingen måte at det er selvsagt at partiet vil gå god for Jernbanepakke IV. For det første er det en enorm forskjell på det å støtte en reform med krav om konkurranseutsetting og det å støtte en direktivpakke som gjør konkurranseutsettingen irreversibel. Gjennom Jernbanepakke IV mister vi muligheten til å ta tilbake jernbanestrekninger i offentlig regi om det skulle vise seg at konkurranseutsettingen av visse strekninger ikke fungerer slik politikerne hadde sett for seg.

Samtidig innebærer Jernbanepakke IV, på samme måte som med ACER-saken, å overføre myndighet til et EU-byrå (The European Union Agency for Railways). Dette organet vil få mandat til å godkjenne togmateriell på vegne av alle EU og EØS-land.

En annen sak som kan ende opp i Stortinget allerede i 2018 er revideringen av EUs kabotasjeregler. Kabotasje er oppdrag innen langtransport på vei som er utført mellom to områder i et annet land enn det sjåføren i utgangspunktet er registrert i. Dersom en lastebil skal frakte en last fra Polen til Oslo, for så å ta en ny last videre til Stavanger, regnes det som kabotasje. Revideringen av reglene ser ut til å ville fjerne grensen for hvor mange slike oppdrag en sjåfør kan ta på seg innenfor en ramme av fem dager.

Det vil øke omfanget av kabotasjekjøring drastisk, og gi dårligere sikkerhet på veiene. Også her ser det ut til at vi vil kunne få en relativt samlet opposisjon bestående av Rødt, SV, Ap og Sp hvor Krf får den avgjørende vippestemmen. Da kan det også her gå mot et norsk veto.

Som EØS-motstander skulle jeg selvsagt helst sett at man erstattet EØS med en ny bilateral avtale med EU. Innen vi kommer dit er imidlertid de nye tonene fra Arbeiderpartiet svært gledelig.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

30. des. 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Årets julekalender

04. des. 2019

Noen pakker skulle gjerne hatt byttelapp. Frem mot jul deler vi 24 pakker, direktiver og forordninger fra EU vi gjerne skulle returnert.

25 år siden folket sa nei til EU

03. des. 2019

I disse dager feirer vi 25 år siden det norske folk stemte nei til EU-medlemskap. Er det ikke snart på tide at vi får si vår mening om EØS-avtalen også?

Ungdom mot EU på årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslags arrangerer årsmøte og landstevne i Hof i Vestfold denne uken. Ole Dale Kvadsheim og Reidun Heggen hadde stand under årsmøtet, og fikk vervet 5 nye medlemmer til Ungdom mot EU. Norges Bygdeungdomslag har vedtatt politisk plattform, der de slår fast at de fortsatt er motstandere av den Europeiske Unionen. Vi ønsker Inger Johanne Brandsrud lykke til som ny leder. I saken under kan du lese hilsningstalen fra Ungdom mot EU.

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.

Ungdomsorganisasjonene går sammen mot Jernbanepakke IV!

10. des. 2018

Ungdom mot EU har sammen med Sosialistisk Ungdom tatt lokalt initiativ til aksjon mot innføringen av EUs Jernbanepakke IV i Norge. Ungdommen frykter for jernbanens fremtid med denne irreversible jernbanepakken. Rød Ungdom og Fagforbundet Ung har også tilsluttet seg aksjonen.

Nei til EU landsmøte 2018 samlet folk mellom 18 og 90 år til en spennende helg

13. nov. 2018

Helgen 9. til 11. November var 15 delegater fra Ungdom mot EU på Nei til EU sitt landsmøte som ble avholdt i Sarpsborg. Vi alle hadde stemmerett og fikk være med på å vedta både vedtekter og årsplan ++. Denne muligheten tror jeg mange var veldig fornøyde med å ha.

Espen om EU: Angela Merkel

06. nov. 2018

Etter 13 år ved roret går EUs lengstsittende og mektigste statsleder av som partileder for kristendemokratene (CDU) og innleder det siste kapittelet i hennes virke som kansler, et kapittel som kan bli svært kort. I den anledning, kan det være på sin plass å gå gjennom hennes virke, ettermæle og veien videre. For mange var hun et symbol på konsensus, stabilitet og disiplin i en krevende tid. For andre var hun sjefsarkitekten bak eurokrisen, Hellas sin kollaps og ytterligere maktkonsolidering i Brussel.

Makt og EU på agendaen under Globaliseringskonferansen 2018

26. okt. 2018

12. til 14. oktober var representanter fra UMEU på stand under Globaliseringskonferansen ved DOGA og kulturkirken Jakob i Oslo. Det var en fantastisk helg, fullspekket av foredragsholdere, likestillingsforkjempere og professorer fra hele verden. Blant annet den colombianske miljøaktivisten Francia Márques, vinner av Right Livelihood Award og æresdoktor Vandana Shiva, samt representanter fra organisasjoner som kvinnefronten, Ungkurd, Natur og Ungdom, antirasistisk senter, IKFF, Operasjon Dagsverk, Palestinakomiteen med flere.