Årets julekalender

Noen pakker skulle gjerne hatt byttelapp. Frem mot jul deler vi 24 pakker, direktiver og forordninger fra EU vi gjerne skulle returnert.

Selv om Norge sa nei til EU i 1994 år siden har vi gjennom EØS-avtalen innført over 12.000 rettsakter på 25 år. Disse rettsaktene kommer gjennom direktiver eller forordninger, ofte som samlede pakker. Mange av disse har aldri blitt diskutert i offentligheten og mange blir forbigått i stillhet. 

Hver dag i advent deler vi en pakke, et direktiv eller en forordning vi helst skulle returnert. Dessverre kommer gaver fra EU uten byttelapp og når det først er innført i norsk lov er det ikke mulig å reversere.

Få daglige oppdateringer på julekalenderen ved å følge Ungdom mot EU på:

Dersom vi hadde kunnet, her er pakkene vi ville returnert:

Luke 24 - Jernbanepakke 4

Gjennom EUs fjerde jernbanepakke vil vi til evig tid være låst til fortsatt konkurranseutsetting av all persontrafikk på skinner. I tillegg vil EU-organet ERA få myndighet til å bestemme norske sikkerhetskrav.


Luke 23 - Frontexforordningen

EU legger opp til en styrking av grensebyrået Frontex. Frontex har ansvaret for å holde mennesker på flukt ute fra Europa, og har vært involvert i flere alvorlige menneskerettighetsbrudd, deriblant å aktivt dytte båter med flyktninger ut på havet igjen. ⁠


Luke 22 - Bieproduktforordningen


Luke 21 - Direktiv om økologisk laks

På grunn av EU-regler må laks behandles med homeopatisk medisin for å kunne kalles økologisk. Du tenker kanskje at det er litt rart å gi placebopiller til laks. Det synes vi også.


Luke 20 - EUs palmeoljereglement

På grunn av EU får vi ikke lov til å forby bruk av palmeolje i biodrivstoff. I stedet for å sitte stille i båten mens vi venter på at EU skal ta til fornuft burde Norge kunne gå foran gjennom å innføre et forbud allerede nå.


Luke 19 - EØS-avtalens artikkel 19

Artikkel 19 i EØS-avtalen tvinger oss til å gradvis åpne opp markedet vårt for europeiske matvarer. Hvert år blir vi med andre ord litt mindre selvforsynt, og litt mer avhengige av å importere EU-matvarer.


Luke 18 - Kvotedirektivet

Kvotedirektivet gjør at rike land som Norge kan kjøpe seg god klimasamvittighet heller enn å kutte Co2-utslipp. Dette har bidratt til å passivisere klimapolitikken vår! Gjennom å gjøre klimakrisen til et europeisk anliggende sniker Norge seg unna ansvaret sitt.


Luke 17 - Det reviderte fornybardirektivet

Dette direktivet definerer all bioenergi som fornybar, selv om vi vet at hogst av skog til energibruk medfører store Co2-utslipp


Luke 16 - Dublin-forordningen

Gjennom Dublin-forordningen kan Norge sende flyktninger tilbake til det første landet de ankom, heller enn å selv ta ansvar for å behandle asylsøknadene deres. Ettersom kapasiteten er sprengt i mange av disse landene vil flere flyktninger ikke få den behandlingen de har krav på i henhold til menneskerettighetene.


Luke 15 - Energimarkedspakke 4

EU forhandler om den fjerde energimarkedspakken. Den vil gi ACER enda mer makt til å utforme norges energipolitikk, og kan i værste fall føre til at vi blir tvunget til å utvide kabelkapasiteten vår til utlandet. Det vil gi høyere strømpriser.


Luke 14 - Helikopterforordningen

EU nekter Norge å stille egne sikkerhetskrav til helikoptre som overgår EU-standarden. Det vil si at helikoptre som er godkjent i ett EU-land automatisk godkjennes i alle EU og EØS-land, uansett om vi mener det er trygt eller ikke.


Luke 13 - EUs tredje postdirektiv

EUs tredje postdirektiv medførte full liberalisering av brevpost. Den rødgrønne regjeringen la ned veto mot direktivet, men den påfølgende Solberg-regjeringen omgjorde vedtaket. Postkom kaller direktivet dyrt, dårlig og distriktsfiendtlig da det gir økte kostnader for folk flest og gir et dårligere posttilbud, spesielt utenfor storbyene.


Luke 12 - EUs kanelforordning

Skal du bake bør du holde deg til lussekatter. I 2013 kom nye EU-regler som truet skillingsbollen. Forordningen som satte en grense på hvor mye kumarin (kanel) mat kunne inneholde ble gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Vi mener heller det hadde vært bedre om EU-kommisjonen tok seg en bolle.


Luke 11 - Holdbarhet på egg

EU-regler gjør at vi kaster mange gode egg i Norge. Fordi europeiske egg gjerne inneholder salmonellabakterier må det settes en holdbarhetsdato som gjør at ingen blir syke. Selv om dette ikke er tilfellet i Norge gjør EU-regelverk at vi setter samme holdbarhetsdato, noe som fører til matsvinn og at mange gode egg kastes.


Luke 10 - Innskuddsgarantidirektivet

Innskuddsgarantidirektivet legger opp til at Norge må sette ned innskuddsgarantien i norske banker fra 2 mill til 100 000 euro. Det øker faren for en fremtidig bankkrise lik den i 2007.


Luke 9 - Mobilitetspakken

EUs mobilitetspakke åpner for utenlandske lastebilsjåfører kan ta flere og lengre oppdrag i Norge før utstasjoneringsdirektivet begynner å virke. Dette gir sjåfører med færre pauser, lange turer i mørket og dårligere kjøreundervisning på vinterføre. I tillegg til flere ulykker fører pakken til at arbeidsvilkårne blir dårligere for transportarbeidere.


Luke 8 - Tjenestedirektivet

De som jobber i tjenestesektoren fortjener gode arbeidsvilkår.⁠

Tjenestedirektivet sikrer fri etableringsrett i EU-landene og gjør at utenlandske aktører kan fritt selge tjenester i Norge. For 10 år siden kalte LO direktivet "sosial dumping satt i system" da det legger et større press på norske lønns- og arbeidsvilkår.


Luke 7 - Anskaffelsesdirektivet

Anskaffelsesdirektivet tvinger det offentlige til å likebehandle kommersielle og ideelle tjenesteytere i anbudsprosesser, selv om bare kommersielle tar ut profitt. Dette svekker kommunenes mulighet til å velge selv og dermed det lokale selvstyret.


Luke 6 - Utstasjoneringsdirektivet

Utstasjoneringsdirektivet regulerer hvilke rettigheter utenlandske arbeidere skal ha når de er utstasjonert i Norge. Dessverre er direktivet proppet med hull og unntaksregler som gjør at arbeidsgivere kan gi langt lavere lønn til utenlandske arbeidere enn det som er vanlig i Norge.


Luke 5 - Vikarbyrådirektivet

Vikarbyrådirektivet slapp for alvor bemanningsbransjen inn i det norske arbeidslivet. Direktivet har tilrettelagt for mer innleie og færre faste ansettelser.


Luke 4 - Arbeidslivsdirektivet

EUs arbeidslivsdirektiv om opprettelsen av EUs arbeidslivsbyrå (ELA) kan utfordre fagbevegelsens posisjon og det norske trepartssammarbeidet, hvor arbeidere forhandler om tariff, heller enn at politikerne setter minstelønn.


Luke 3 - EUs andre Jernbanepakke

Den andre jernbanepakken tvang oss til å konkurranseutsette godstrafikken på skinner. Det har ført til at stadig mer gods fraktes på vei, heller enn på skinner.


Luke 2 - EUs tredje Energimarkedspakke

Gjennom EUs tredje energimarkedspakke ga vi EU-organet ACER reguleringsmyndighet over det norske energimarkedet og forpliktet oss til å bli tettere integrert i EUs energimarked.


Luke 1 - EUs første Jernbanepakke 

EUs første jernbanepakke tvang oss til å splitte opp NSB (senere Vy) og Jernbaneverket (senere BaneNor). På den måten ble det vanskeligere å koordinere mellom tog og skinner. ⁠

reLATERT

Se alle arrangementer

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

30. des. 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

25 år siden folket sa nei til EU

03. des. 2019

I disse dager feirer vi 25 år siden det norske folk stemte nei til EU-medlemskap. Er det ikke snart på tide at vi får si vår mening om EØS-avtalen også?

Ungdom mot EU på årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslags arrangerer årsmøte og landstevne i Hof i Vestfold denne uken. Ole Dale Kvadsheim og Reidun Heggen hadde stand under årsmøtet, og fikk vervet 5 nye medlemmer til Ungdom mot EU. Norges Bygdeungdomslag har vedtatt politisk plattform, der de slår fast at de fortsatt er motstandere av den Europeiske Unionen. Vi ønsker Inger Johanne Brandsrud lykke til som ny leder. I saken under kan du lese hilsningstalen fra Ungdom mot EU.

Globaliseringskonferansen 2018

04. okt. 2018

Anne Grete Kroken er gjestskribent. Hun er styremedlem i Norges Sosiale Forum som arrangerer Globaliseringskonferansen annet hvert år. Årets konferanse er i Jakob Kirke i Oslo fredag 12. til søndag 14. oktober. Ungdom mot EU er tilstede på konferansen med stand, og vi er medarrangør sammen med Nei til EU på møtet "Hellas - ti år under jernhælen".

Dagsseminar om EU og EØS i Drammen

26. sep. 2018

Ungdom mot EU arrangerer med Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen og Rød Ungdom i Buskerud et dagsseminar for ungdom. Vi ønsker å sette lys på hvorfor vi er EU-motstandere samt formidle informasjon om hvordan vi blir påvirket av EU og EØS-avtalen.

EØS-elefanten i rommet

21. aug. 2018

Den siste tiden har vi kunne lese om hvordan kriminelle nettverk har slått seg opp i deler av norsk bygge- og renholdsbransje. Arbeidslivskriminalitet har blitt et så alvorlig samfunnsproblem at regjeringen har vedtatt en egen strategi og lover økt innsats mot bakmenn og nettverk. Ingen ser imidlertid ut til å ville stille spørsmålstegn med den store elefanten i rommet: nemlig EØS-avtalens arbeidslivsbestemmelser om fri flyt.

Økt vetovilje i Ap

21. juli 2018

Mye tyder på at vi i fremtiden kommer til å se et Arbeiderparti som i langt større grad tør å stå opp mot EU.

Hva er EFTA?

22. mai 2018

I 1960 signerte syv europeiske land en handelstraktat med mål om å etablere fri handel blant vesteuropeiske land uten overnasjonal styring. Norge, sammen Østerrike, Sveits, Sverige, Danmark og Portugal fulgte Storbritannia i det som var deres alternativ for samhandel og samarbeid mellom kapitalistiske land i Europa under den kalde krigen. Denne traktaten dannet grunnlaget for organisasjonen, hvis akronym den deler, det Europeiske Frihandelsforbund (EFTA).

Hva er ACER og hvorfor burde du bry deg?

25. jan. 2018

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er EUs energibyrå og har som mål etablere og regulere et felles europeisk strøm- og gassnett. I løpet av 2018 vil Stortinget ta stilling til om Norge skal overføre suverenitet over egen kraftpolitikk til dette energibyrået.

Hva er ACER og hvorfor burde du bry deg?

24. nov. 2017

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er EUs energibyrå og har som mål etablere og regulere et felles europeisk strøm- og gassnett. I løpet av 2018 vil Stortinget ta stilling til om Norge skal overføre suverenitet over egen kraftpolitikk til dette energibyrået.