EØS-elefanten i rommet

Den siste tiden har vi kunne lese om hvordan kriminelle nettverk har slått seg opp i deler av norsk bygge- og renholdsbransje. Arbeidslivskriminalitet har blitt et så alvorlig samfunnsproblem at regjeringen har vedtatt en egen strategi og lover økt innsats mot bakmenn og nettverk. Ingen ser imidlertid ut til å ville stille spørsmålstegn med den store elefanten i rommet: nemlig EØS-avtalens arbeidslivsbestemmelser om fri flyt.

I følge en rapport Samfunnsøkonomisk analyse i 2017 laget på bestilling fra Skatteetaten, ligger omfanget av arbeidslivskriminalitet på om lag 28 milliarder kroner hvert år. Det er med andre ord snakk om helt svimlende tall, som vitner om et arbeidsmarked fullstendig ute av kontroll i flere sektorer. Konsekvensene dette har for ordinære arbeidstakere er katastrofale, hvor flere må arbeide på slavekontrakter og blir truet på livet dersom forteller om arbeidssituasjonen sin.

Når bedrifter, kapital og arbeidskraft flyter fritt innenfor EU/EØS-området sier det seg selv at det blir vanskeligere å holde kontroll over at lover og regler følges i arbeidsmarkedet. At omfanget av arbeidslivskriminalitet øker parallelt med at EUs frie flyt gis forrang over gjeldende norske arbeidslivsstandarder og gjør arbeidsmarkedet mindre oversiktlig burde ikke komme som noe sjokk. Likevel er et hvert tiltak som kan rokke ved EUs frie flyt fullstendig fraværende i Jeløya-erklæringen til den blågrønne regjeringen og NHOs tiltaksliste.

Gjennom EUs vikarbyrådirektiv har bemanningsbransjen fått fri tilgang til arbeidslivet. Hyppig bruk av underleverandører gjør det i tillegg vanskelig å holde kontroll på hvem som egentlig utfører jobben, og om disse får rettighetene sine oppfulgt. Det ser ut til å råde en stor konsensus om at vi må bevilge mer midler til arbeidstilsynet, for å kunne se til at arbeidere på norske byggeplasser ikke blir utsatt for sosial dumping. Det er et viktig tiltak. Det er likevel bekymringsverdig at det vises såpass liten interesse for å se på de bakenforliggende årsakene til utviklingen.

EUs frie flyt av arbeidskraft gjør at flere arbeidsinnvandrere står i en avmaktrelasjon overfor sjefen. Dersom du i tillegg er ansatt på en 5-dagers kontrakt og ikke vet om du har jobb neste uke, er det vanskelig å varsle om kritikkverdige forhold eller melde seg inn i en fagforening. Det gjør at de som bedriver arbeidslivskriminalitet har lettere for å slippe unna.

Det er flott at regjeringen begynner å få øynene opp for alvoret knyttet til arbeidslivskriminalitet. Skal man få bukt med problemene er det avgjørende at man våger å stille spørsmålstegn med EUs frie flyt, og se på tiltak som gjør at vi kan gjenvinne nasjonal kontroll over eget arbeidsmarked. Det er helt nødvendig for å sikre et trygt arbeidsmarked hvor en norsk standard er normen og hvor alle har rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

30. des. 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Agder Ungdom mot EU har holdt sitt 1. Ordinære årsmøte

24. okt. 2023

I dag holdt det nylig stiftede fylkeslaget vårt i Agder sitt 1. Ordinære årsmøte hvor, nytt styre er valgt og kursen videre er lagt

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Medlemskveld i Oslo Ungdom mot EU på Duckpin bowling

03. okt. 2023

Oslo Ungdom mot EU har hatt sitt 2. Medlemsmøte på kort tid å både engasjement og antall medlemmer øker.

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Er du vår nye organisasjonssekretær?

29. juni 2023

Ønsker du å søke på denne stillingen? Da kan du sende en søknad til umeu@umeu.no

Bli kjent med vår nye generalsekretær!

23. juni 2023

Vi har ansatt Torstein Buskaker som ny generalsekretær. Vi har fått stille ham noen spørsmål, så medlemmene kan bli litt bedre kjent med han.

Valgkomiteens innstilling!

02. april 2023

Bli kjent med vår nye organisasjonssekretær!

03. jan. 2023

Vi har ansatt Sigrid Onsgaard Sagabråten som ny organisasjonssekretær. I dette intervjuet kan dere bli bedre kjent med henne!

Er du vår nye organisasjonssekretær?

01. juni 2022

Bli kjent med ny generalsekretær!

21. april 2022

Vi har ansatt Abdi Said som ny generalsekretær. Vi har fått stille han litt spørsmål, så medlemmene kan bli litt bedre kjent med han