EØS-elefanten i rommet

Den siste tiden har vi kunne lese om hvordan kriminelle nettverk har slått seg opp i deler av norsk bygge- og renholdsbransje. Arbeidslivskriminalitet har blitt et så alvorlig samfunnsproblem at regjeringen har vedtatt en egen strategi og lover økt innsats mot bakmenn og nettverk. Ingen ser imidlertid ut til å ville stille spørsmålstegn med den store elefanten i rommet: nemlig EØS-avtalens arbeidslivsbestemmelser om fri flyt.

I følge en rapport Samfunnsøkonomisk analyse i 2017 laget på bestilling fra Skatteetaten, ligger omfanget av arbeidslivskriminalitet på om lag 28 milliarder kroner hvert år. Det er med andre ord snakk om helt svimlende tall, som vitner om et arbeidsmarked fullstendig ute av kontroll i flere sektorer. Konsekvensene dette har for ordinære arbeidstakere er katastrofale, hvor flere må arbeide på slavekontrakter og blir truet på livet dersom forteller om arbeidssituasjonen sin.

Når bedrifter, kapital og arbeidskraft flyter fritt innenfor EU/EØS-området sier det seg selv at det blir vanskeligere å holde kontroll over at lover og regler følges i arbeidsmarkedet. At omfanget av arbeidslivskriminalitet øker parallelt med at EUs frie flyt gis forrang over gjeldende norske arbeidslivsstandarder og gjør arbeidsmarkedet mindre oversiktlig burde ikke komme som noe sjokk. Likevel er et hvert tiltak som kan rokke ved EUs frie flyt fullstendig fraværende i Jeløya-erklæringen til den blågrønne regjeringen og NHOs tiltaksliste.

Gjennom EUs vikarbyrådirektiv har bemanningsbransjen fått fri tilgang til arbeidslivet. Hyppig bruk av underleverandører gjør det i tillegg vanskelig å holde kontroll på hvem som egentlig utfører jobben, og om disse får rettighetene sine oppfulgt. Det ser ut til å råde en stor konsensus om at vi må bevilge mer midler til arbeidstilsynet, for å kunne se til at arbeidere på norske byggeplasser ikke blir utsatt for sosial dumping. Det er et viktig tiltak. Det er likevel bekymringsverdig at det vises såpass liten interesse for å se på de bakenforliggende årsakene til utviklingen.

EUs frie flyt av arbeidskraft gjør at flere arbeidsinnvandrere står i en avmaktrelasjon overfor sjefen. Dersom du i tillegg er ansatt på en 5-dagers kontrakt og ikke vet om du har jobb neste uke, er det vanskelig å varsle om kritikkverdige forhold eller melde seg inn i en fagforening. Det gjør at de som bedriver arbeidslivskriminalitet har lettere for å slippe unna.

Det er flott at regjeringen begynner å få øynene opp for alvoret knyttet til arbeidslivskriminalitet. Skal man få bukt med problemene er det avgjørende at man våger å stille spørsmålstegn med EUs frie flyt, og se på tiltak som gjør at vi kan gjenvinne nasjonal kontroll over eget arbeidsmarked. Det er helt nødvendig for å sikre et trygt arbeidsmarked hvor en norsk standard er normen og hvor alle har rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

reLATERT

Se alle arrangementer

Bli kjent med vår nye organisasjonssekretær!

03. jan. 2023

Vi har ansatt Sigrid Onsgaard Sagabråten som ny organisasjonssekretær. I dette intervjuet kan dere bli bedre kjent med henne!

Er du vår nye organisasjonssekretær?

01. juni 2022

Bli kjent med ny generalsekretær!

21. april 2022

Vi har ansatt Abdi Said som ny generalsekretær. Vi har fått stille han litt spørsmål, så medlemmene kan bli litt bedre kjent med han

Er du vår nye generalsekretær?

10. mars 2022

Er du opptatt av å holde orden i sakspapirene, liker du tall og interesserer deg for europeisk og internasjonal politikk? Vil du jobbe med administrasjon og organisere den unge nei-bevegelsen i hele landet? Har du gode ideer for hvordan en kan drifte en organisasjon best mulig, og er god på å skape engasjement blant de rundt deg? Da er stillingen som generalsekretær hos oss noe for deg!

Bli kjent med organisasjonssekretær!

03. nov. 2021

Vi har fått ansatt Mikkel Sibe som ny organisasjonssekretær! Vi har intervjuet han, slik at dere skal få bli litt kjent med han.

Ungdom mot EU søker ny organisasjonssekretær!

06. aug. 2021

Er du en reiseglad person, som interesserer deg for europeisk politikk og rettferdighet? Vil du jobbe med kunnskapsformidling og bygge en bevegelse i hele landet? Da er stillingen som organisasjonssekretær noe for deg!

Slampoesi-workshop

17. sep. 2020

5. september arrangerte Ungdom mot EU slampoesi-workshop for våre medlemmer.

Bli med på slampoesi-workshop!

26. aug. 2020

Er du nysgjerrig på slampoesi? Vil du lære å holde bedre appeller? Da bør du melde deg på slampoesi-workshop!

Tre hete tips for et aktivt lokallag – i sommervarmen

18. juni 2020

Nå som samfunnet sakte, men sikkert åpnes opp igjen, kan vi også sette i gang organisasjonsarbeidet slik vi kjenner det. På tross av den uvanlige våren vi har vært gjennom, er Ungdom mot EU i vekst. Det er de aktive lokallagene som er bærebjelka både i medlemsveksten vår, den politiske skoleringa og kampen mot EU og EØS. I anledning sommervarmen kommer derfor noe hete tips for hvordan å skape et aktivt lokallag, hvor både nye og gamle medlemmer kan utvikle seg videre, i takt med organisasjonen vår. 

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Landsmøtedokumentene 2020

14. feb. 2020

Her finner du alle sakspapirene du trenger til Ungdom mot EUs 28. ordinære landsmøte. Siden oppdateres fortløpende.

Landsmøtedokumentene 2020

14. jan. 2020

Her finner du alle sakspapirene du trenger til Ungdom mot EUs 28. ordinære landsmøte. Siden oppdateres fortløpende.