Globaliseringskonferansen 2018

Anne Grete Kroken er gjestskribent. Hun er styremedlem i Norges Sosiale Forum som arrangerer Globaliseringskonferansen annet hvert år. Årets konferanse er i Jakob Kirke i Oslo fredag 12. til søndag 14. oktober. Ungdom mot EU er tilstede på konferansen med stand, og vi er medarrangør sammen med Nei til EU på møtet "Hellas - ti år under jernhælen".

Norges Sosiale Forum som er en allianse av mange grasrotorganisasjoner i Norge samt politiske partier på venstresiden. Ungdomsorganisasjoner er spesielt aktive, enten det politiske ungdomsorganisasjoner eller interesseorganisasjoner. At fremtiden, altså ungdommen ønsker å engasjere seg i viktige spørsmål er både nødvendig og gledelig.

Ved siden av å være engasjerte i viktige samfunnsspørsmål får man også trening i hvordan få frem sine saker og organisere motstand, får man også en god erfaring i å drive organisatorisk virksomhet. Det er slik man kjemper frem saker i et demokrati.

Ungdom mot EU er en høyst aktiv organisasjon. Dere er utrolig flinke til å mobilisere og være synlige alle steder hvor det ser ut til å være mulig. Sett fra vår side, som har vært så heldige å møte dere ved flere anledninger viser dere et stort engasjement og entusiasme for saken.

NSF er som dere opptatt av mest mulig demokrati. At avstanden mellom den som bestemmer og hver enkelt av oss skal være så kort som mulig. At man som innbygger/arbeidstaker/skoleelev skal være med å utforme sin egen hverdag. Da må man ha mulighet til å konfrontere eller ha en dialog med de som innfører lover og regler. Vi har tro på et internasjonalt samarbeid hvor man løfter hverandre frem.

EU er en kapitalistisk organisasjon hvor handelsavtaler og fri flyt av arbeidskraft og tjenester er hovedtyngden i deres politikk. Vi ser at fattige land blir utestengt fra markeder til de rikere landene, at arbeidere innen EU blir utnyttet som billig arbeidskraft i landene med best økonomi og at man mister kontakten med lovgivende forsamling. NSF jobber ikke politisk mot EU, men ønsker Ungdom mot EU lykke til i alle nåværende og kommende kamper som dere kjemper.

Hele programmet for Globaliseringskonferansen finner du på deres hjemmeside globalisering.no

Følg konferansen på sosiale medier

Facebook - Globaliseringskonferansen // Instagram - globkonf // Twitter - Norges Sosiale Forum

Ungdom mot EU er på stand hele helgen under Globaliseringskonferansen. Vi dekker inngangsbillett for våre medlemmer mot at du tar en standvakt som er på 2 timer. Ta kontakt på umeu@umeu.no eller på 415 44 712 hvis du ønsker å melde deg på og få reise. 

Alle under 26 år kan få gratis overnatting og mat ved å melde seg på her.

Ungdom mot EU, Nei til EU og LO arrangerer møtet "Hellas - ti år under jernhælen" lørdag kl 16:00 i Hallen 2. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

30. des. 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Agder Ungdom mot EU har holdt sitt 1. Ordinære årsmøte

24. okt. 2023

I dag holdt det nylig stiftede fylkeslaget vårt i Agder sitt 1. Ordinære årsmøte hvor, nytt styre er valgt og kursen videre er lagt

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

17. sep. 2023

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Klima og miljøbank

31. mars 2021

Her finner du Ungdom mot EUs ressurser på klima og miljøpolitikk.

Slampoesi-workshop

17. sep. 2020

5. september arrangerte Ungdom mot EU slampoesi-workshop for våre medlemmer.

Bli med på slampoesi-workshop!

26. aug. 2020

Er du nysgjerrig på slampoesi? Vil du lære å holde bedre appeller? Da bør du melde deg på slampoesi-workshop!

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.