Globaliseringskonferansen 2018

Anne Grete Kroken er gjestskribent. Hun er styremedlem i Norges Sosiale Forum som arrangerer Globaliseringskonferansen annet hvert år. Årets konferanse er i Jakob Kirke i Oslo fredag 12. til søndag 14. oktober. Ungdom mot EU er tilstede på konferansen med stand, og vi er medarrangør sammen med Nei til EU på møtet "Hellas - ti år under jernhælen".

Norges Sosiale Forum som er en allianse av mange grasrotorganisasjoner i Norge samt politiske partier på venstresiden. Ungdomsorganisasjoner er spesielt aktive, enten det politiske ungdomsorganisasjoner eller interesseorganisasjoner. At fremtiden, altså ungdommen ønsker å engasjere seg i viktige spørsmål er både nødvendig og gledelig.

Ved siden av å være engasjerte i viktige samfunnsspørsmål får man også trening i hvordan få frem sine saker og organisere motstand, får man også en god erfaring i å drive organisatorisk virksomhet. Det er slik man kjemper frem saker i et demokrati.

Ungdom mot EU er en høyst aktiv organisasjon. Dere er utrolig flinke til å mobilisere og være synlige alle steder hvor det ser ut til å være mulig. Sett fra vår side, som har vært så heldige å møte dere ved flere anledninger viser dere et stort engasjement og entusiasme for saken.

NSF er som dere opptatt av mest mulig demokrati. At avstanden mellom den som bestemmer og hver enkelt av oss skal være så kort som mulig. At man som innbygger/arbeidstaker/skoleelev skal være med å utforme sin egen hverdag. Da må man ha mulighet til å konfrontere eller ha en dialog med de som innfører lover og regler. Vi har tro på et internasjonalt samarbeid hvor man løfter hverandre frem.

EU er en kapitalistisk organisasjon hvor handelsavtaler og fri flyt av arbeidskraft og tjenester er hovedtyngden i deres politikk. Vi ser at fattige land blir utestengt fra markeder til de rikere landene, at arbeidere innen EU blir utnyttet som billig arbeidskraft i landene med best økonomi og at man mister kontakten med lovgivende forsamling. NSF jobber ikke politisk mot EU, men ønsker Ungdom mot EU lykke til i alle nåværende og kommende kamper som dere kjemper.

Hele programmet for Globaliseringskonferansen finner du på deres hjemmeside globalisering.no

Følg konferansen på sosiale medier

Facebook - Globaliseringskonferansen // Instagram - globkonf // Twitter - Norges Sosiale Forum

Ungdom mot EU er på stand hele helgen under Globaliseringskonferansen. Vi dekker inngangsbillett for våre medlemmer mot at du tar en standvakt som er på 2 timer. Ta kontakt på umeu@umeu.no eller på 415 44 712 hvis du ønsker å melde deg på og få reise. 

Alle under 26 år kan få gratis overnatting og mat ved å melde seg på her.

Ungdom mot EU, Nei til EU og LO arrangerer møtet "Hellas - ti år under jernhælen" lørdag kl 16:00 i Hallen 2. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Debatt hos Østfold AUF

27. mars 2019

Tirsdag var politisk nestleder Kristian-Manuel, Ungdom mot EU, på en debatt mot Europeisk Ungdom

Ungdom mot EU støtter klimastreikene for miljøet

21. mars 2019

Når tusenvis av ungdom kjemper for å påvirke politikken, redde miljøet og vise solidaritet med den som er hardest rammet av klimaendringer er det naturlig at Ungdom mot EU står sammen med elevene.

Uttalelse - EU og høyrepopulister spiller hverandre sterke

13. feb. 2019

De siste årene har vi sett økt oppslutning til høyrepopulistiske og høyreekstreme partier i Europa. Disse bevegelsene fronter en retorikk basert på fremmedfrykt og etnonasjonalisme. Ungdom mot EU ser med bekymring på denne utviklingen. Vår EU-motstand er bygget på kunnskap – folkestyre, miljø og solidaritet kommer i første rekke.

Uttalelse - Nei til EUs arbeidsmarkedsbyrå

08. feb. 2019

Ungdom mot EU mener det er viktig å forsvare den norske arbeidslivsmodellen og et organisert arbeidsliv. EØS-avtalen har gang på gang angrepet faglige rettigheter og nå vil EU ta skrittet videre gjennom å innføre et arbeidsmarkedsbyrå, slik det fremkommer i arbeidslivsdirektivet.

Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

07. feb. 2019

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

Uttalelse - ACER-vedtaket bryter med grunnloven

06. feb. 2019

Suverenitetsoverføringen til ACER skulle blitt behandlet etter Grunnlovens § 115, med krav om ¾ flertall på Stortinget. Det ble den ikke. Ungdom mot EU mener derfor det er helt på sinn plass å ta saken til retten for å teste den juridiske gyldigheten til stortingsvedtaket.

Høyt spill fra EU

16. jan. 2019

Tirsdag 15. januar ble statsminister Theresa Mays forslag Brexit-avtale nedstemt i det britiske underhuset. Dermed fortsetter den politiske uroen frem mot 29. mars, dagen da Storbritannia etter planen skal forlate EU.

Hellas - solidaritet, krise og håpløsthet

17. des. 2018

31. oktober til 5. november 2018 var 11 studentmedlemmer i Ungdom mot EU på studietur til Athen, Hellas. Alle deltakerne fikk i oppgave å skrive en oppsummering fra en av postene på programmet. Her kan du lese deres opplevelser fra turen.

Ungdomsorganisasjonene går sammen mot Jernbanepakke IV!

10. des. 2018

Ungdom mot EU har sammen med Sosialistisk Ungdom tatt lokalt initiativ til aksjon mot innføringen av EUs Jernbanepakke IV i Norge. Ungdommen frykter for jernbanens fremtid med denne irreversible jernbanepakken. Rød Ungdom og Fagforbundet Ung har også tilsluttet seg aksjonen.

Nytt Ungdom mot EU lag i Møre og Romsdal!

27. nov. 2018

Søndag 25. november møttes engasjerte medlemmer til et oppstartsmøte av Møre og Romsdal Ungdom Mot EU.

Studenter mot EU på studietur i Hellas

19. nov. 2018

31 Oktober til 5 November befant det seg 12 norske ungdommer i Hellas, Athen. Studietur med studenter mot EU ble avholdt i denne tidsperioden i år (2018). I denne teksten skal jeg, som en av deltagerne, fortelle hvordan det var å være på studietur i Hellas sammen med denne flotte gjengen.

Nei til EU landsmøte 2018 samlet folk mellom 18 og 90 år til en spennende helg

13. nov. 2018

Helgen 9. til 11. November var 15 delegater fra Ungdom mot EU på Nei til EU sitt landsmøte som ble avholdt i Sarpsborg. Vi alle hadde stemmerett og fikk være med på å vedta både vedtekter og årsplan ++. Denne muligheten tror jeg mange var veldig fornøyde med å ha.