Nytt sentralstyre valgt

Landsmøtet tok opp politisk plattform, arbeidsplan, uttalelser og valgte nytt sentralstyre, landsstyre og andre tillitsvalgte. Reidun Berntsen Heggen ble valgt til leder, Kristian-Manuel Vilassis Duong til politisk nestleder og Henrik Madsen til organisatorisk nestleder. Øvrige sentralstyremedlemmer er Frankie Rød, Isak Roald Sandvik, Emilie Hermine Olsen Fagerli, Ayat Majbel Saeid, Renate Iselin Dirdal og Regine Blix. Her er leders tale til landsmøtet:

Kjære landsmøte. Kjære ungdom mot EU.

Det er vårt ansvar å ta kampen for jernbanen, for folkestyret, for naturressursene våre, for demokratiet og for framtidige og nåtidige arbeidsrettigheter. I dag er det 66 prosent av den norske befolkningen som sier nei til EU. Kjære landsmøte – folket er enig med oss.

I november var en delegasjon fra Ungdom mot EU i Hellas, og vi fikk snakket med folk som virkelig fikk kjenne på hvordan finanskrisen kan påvirke hverdagen og livet. Selv ti år etter finanskrisen er det høy arbeidsledighet i Hellas, og en ungdomsledighet på nesten 40 prosent. Friske unge mennesker blir nødt til å flytte hjem til foreldrene sine, og mange familier lever med kun inntekten fra én pensjon. EU gjør ingenting bedre når de stadig krever at Hellas kutter i velferdsutgifter. EU krever kutt i pensjon, kutt i arbeidsledighetstrygd og kutt i helsehjelp. Tilbake står greske skattebetalere som får mindre og mindre igjen.

Tyske og italienske selskaper kjøper opp infrastruktur som jernbanestasjoner og flyplasser, selvfølgelig etter at disse er pusset opp for skattebetalernes penger. Unge med høy utdanning flytter i hopetall til andre europeiske land. Hvem skal bygge landet, hvis det bare er pensjonister igjen?

EU har detaljstyring på økonomiske spørsmål, slik at handelen skal flyte fritt. De klarer derimot ikke å samarbeide for å unngå at hundrevis av mennesker slipper å drukne i Middelhavet hvert år. EU lover gang på gang at de skal komme sammen og løse flyktningkrisen, men kommer aldri med løsninger som setter mennesket foran redselen for å tape penger. Løsningen blir å sende kurdiske flykninger til Tyrkia, der kurdere blir forfulgt. Løsningen er å la flykninger bo i flyktningleirer, med uutholdelige sanitære forhold og daglige overgrep. Så lenge de ikke slipper inn gjennom Schengens yttergrenser, synes EU det er greit å legitimere udemokratiske systemer i bytte mot å slippe å hjelpe mennesker i nød. Hva med å levere tilbake den fredsprisen snart?

Vi må si nei til EU, fordi mennesker er viktigere enn fri flyt av varer og tjenester. Etter at unionen ble dannet har forskjellene mellom fattig og rik innad i EU bare økt.


Vi i Ungdom mot EU bygger vårt nei på folkestyre, solidaritet og miljø.

Vi, dagens ungdom, har blitt døpt generasjon EØS – vi som er vokst opp med foreldre som er frustrert over direktiver som regulerer alt fra arbeidsrettigheter, til alkoholpolitikk, til hva kommunen kan bestemme. De sa nei til EU, men fikk EØS. En avtale som er så omfattende at den gjør at Stortinget har litt mindre å si hver dag. Den nye trenden er at EU oppretter byråer som har makt, men ikke legitimitet.

EUs energimarkedsbyrå ACER, jernbanebyrået ERA og arbeidslivsbyrået ELA, er alle forkortelser for institusjoner som fjerner makt fra folket. Disse byråene får gradvis økende myndighet og direkte instruksjonsrett overfor nasjonale forvaltningsorganer.

EØS-avtalen er en avtale som fratar kommunene makt – som truer jernbanen vår, naturressursene våre, og tillater diskriminering av utenlandsk arbeidskraft. I sommer gikk NHO-ledere ut i avisen og var bekymra for at ungen var kritiske til EØS-avtalen. Jeg er mer bekymra for at unge har en løsere tilknytning til arbeidslivet. Jeg er bekymra fordi regjeringen presser igjennom at ACER skal bestemme over vannkrafta vår, og ikke Stortinget.

Takk for at jeg får lede en av Norges viktigste ungdomsorganisasjoner i året som kommer.

Reidun Berntsen Heggen

reLATERT

Se alle arrangementer

Ungdom mot EU søker ny organisasjonssekretær!

06. aug. 2021

Er du en reiseglad person, som interesserer deg for europeisk politikk og rettferdighet? Vil du jobbe med kunnskapsformidling og bygge en bevegelse i hele landet? Da er stillingen som organisasjonssekretær noe for deg!

Slampoesi-workshop

17. sep. 2020

5. september arrangerte Ungdom mot EU slampoesi-workshop for våre medlemmer.

Bli med på slampoesi-workshop!

26. aug. 2020

Er du nysgjerrig på slampoesi? Vil du lære å holde bedre appeller? Da bør du melde deg på slampoesi-workshop!

Tre hete tips for et aktivt lokallag – i sommervarmen

18. juni 2020

Nå som samfunnet sakte, men sikkert åpnes opp igjen, kan vi også sette i gang organisasjonsarbeidet slik vi kjenner det. På tross av den uvanlige våren vi har vært gjennom, er Ungdom mot EU i vekst. Det er de aktive lokallagene som er bærebjelka både i medlemsveksten vår, den politiske skoleringa og kampen mot EU og EØS. I anledning sommervarmen kommer derfor noe hete tips for hvordan å skape et aktivt lokallag, hvor både nye og gamle medlemmer kan utvikle seg videre, i takt med organisasjonen vår. 

Landsmøtedokumentene 2020

14. feb. 2020

Her finner du alle sakspapirene du trenger til Ungdom mot EUs 28. ordinære landsmøte. Siden oppdateres fortløpende.

Landsmøtedokumentene 2020

14. jan. 2020

Her finner du alle sakspapirene du trenger til Ungdom mot EUs 28. ordinære landsmøte. Siden oppdateres fortløpende.

EU og EØS tilbake i samfunnsfaget!

03. des. 2019

Allerede i dag sliter folk med å gjøre rede for EØS-avtalen og Norges forhold til EU. Da er svaret å styrke, ikke stryke, kompetansekravet.

Who are UMEU?

02. des. 2019

Read more about the Youth against the EU (UMEU) on one of several international languages here.

Bli tillitsvalgt i UMEU!

22. nov. 2019

Nå kan man stille til valg til både sentralstyret og landsstyret. Er du interessert eller kjenner en kandidat?

Vi supplerer sentralstyret!

10. okt. 2019

Nå jobber valgkomiteen med å finne fire nye sentralstyremedlemmer. Vet du hvem som burde stille? Da kan du sende mail til valg@umeu.no

Ungdom mot EU på årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslags arrangerer årsmøte og landstevne i Hof i Vestfold denne uken. Ole Dale Kvadsheim og Reidun Heggen hadde stand under årsmøtet, og fikk vervet 5 nye medlemmer til Ungdom mot EU. Norges Bygdeungdomslag har vedtatt politisk plattform, der de slår fast at de fortsatt er motstandere av den Europeiske Unionen. Vi ønsker Inger Johanne Brandsrud lykke til som ny leder. I saken under kan du lese hilsningstalen fra Ungdom mot EU.

Pål er tilbake!

19. mars 2019

Ved inngangen til 2019 var det flere utskiftninger på kontoret. Tidligere nestleder Pål Trautmann Olerud, nestleder i 2013 og 2014 er endelig tilbake i organisasjonen som generalsekretær. For at dere skal bli bedre kjent med ham har vi klart å kidnappe han fra kontorarbeidet for å få et intervju.