Nytt sentralstyre valgt

Landsmøtet tok opp politisk plattform, arbeidsplan, uttalelser og valgte nytt sentralstyre, landsstyre og andre tillitsvalgte. Reidun Berntsen Heggen ble valgt til leder, Kristian-Manuel Vilassis Duong til politisk nestleder og Henrik Madsen til organisatorisk nestleder. Øvrige sentralstyremedlemmer er Frankie Rød, Isak Roald Sandvik, Emilie Hermine Olsen Fagerli, Ayat Majbel Saeid, Renate Iselin Dirdal og Regine Blix. Her er leders tale til landsmøtet:

Kjære landsmøte. Kjære ungdom mot EU.

Det er vårt ansvar å ta kampen for jernbanen, for folkestyret, for naturressursene våre, for demokratiet og for framtidige og nåtidige arbeidsrettigheter. I dag er det 66 prosent av den norske befolkningen som sier nei til EU. Kjære landsmøte – folket er enig med oss.

I november var en delegasjon fra Ungdom mot EU i Hellas, og vi fikk snakket med folk som virkelig fikk kjenne på hvordan finanskrisen kan påvirke hverdagen og livet. Selv ti år etter finanskrisen er det høy arbeidsledighet i Hellas, og en ungdomsledighet på nesten 40 prosent. Friske unge mennesker blir nødt til å flytte hjem til foreldrene sine, og mange familier lever med kun inntekten fra én pensjon. EU gjør ingenting bedre når de stadig krever at Hellas kutter i velferdsutgifter. EU krever kutt i pensjon, kutt i arbeidsledighetstrygd og kutt i helsehjelp. Tilbake står greske skattebetalere som får mindre og mindre igjen.

Tyske og italienske selskaper kjøper opp infrastruktur som jernbanestasjoner og flyplasser, selvfølgelig etter at disse er pusset opp for skattebetalernes penger. Unge med høy utdanning flytter i hopetall til andre europeiske land. Hvem skal bygge landet, hvis det bare er pensjonister igjen?

EU har detaljstyring på økonomiske spørsmål, slik at handelen skal flyte fritt. De klarer derimot ikke å samarbeide for å unngå at hundrevis av mennesker slipper å drukne i Middelhavet hvert år. EU lover gang på gang at de skal komme sammen og løse flyktningkrisen, men kommer aldri med løsninger som setter mennesket foran redselen for å tape penger. Løsningen blir å sende kurdiske flykninger til Tyrkia, der kurdere blir forfulgt. Løsningen er å la flykninger bo i flyktningleirer, med uutholdelige sanitære forhold og daglige overgrep. Så lenge de ikke slipper inn gjennom Schengens yttergrenser, synes EU det er greit å legitimere udemokratiske systemer i bytte mot å slippe å hjelpe mennesker i nød. Hva med å levere tilbake den fredsprisen snart?

Vi må si nei til EU, fordi mennesker er viktigere enn fri flyt av varer og tjenester. Etter at unionen ble dannet har forskjellene mellom fattig og rik innad i EU bare økt.


Vi i Ungdom mot EU bygger vårt nei på folkestyre, solidaritet og miljø.

Vi, dagens ungdom, har blitt døpt generasjon EØS – vi som er vokst opp med foreldre som er frustrert over direktiver som regulerer alt fra arbeidsrettigheter, til alkoholpolitikk, til hva kommunen kan bestemme. De sa nei til EU, men fikk EØS. En avtale som er så omfattende at den gjør at Stortinget har litt mindre å si hver dag. Den nye trenden er at EU oppretter byråer som har makt, men ikke legitimitet.

EUs energimarkedsbyrå ACER, jernbanebyrået ERA og arbeidslivsbyrået ELA, er alle forkortelser for institusjoner som fjerner makt fra folket. Disse byråene får gradvis økende myndighet og direkte instruksjonsrett overfor nasjonale forvaltningsorganer.

EØS-avtalen er en avtale som fratar kommunene makt – som truer jernbanen vår, naturressursene våre, og tillater diskriminering av utenlandsk arbeidskraft. I sommer gikk NHO-ledere ut i avisen og var bekymra for at ungen var kritiske til EØS-avtalen. Jeg er mer bekymra for at unge har en løsere tilknytning til arbeidslivet. Jeg er bekymra fordi regjeringen presser igjennom at ACER skal bestemme over vannkrafta vår, og ikke Stortinget.

Takk for at jeg får lede en av Norges viktigste ungdomsorganisasjoner i året som kommer.

Reidun Berntsen Heggen

reLATERT

Se alle arrangementer

Pål er tilbake!

19. mars 2019

Ved inngangen til 2019 var det flere utskiftninger på kontoret. Tidligere nestleder Pål Trautmann Olerud, nestleder i 2013 og 2014 er endelig tilbake i organisasjonen som generalsekretær. For at dere skal bli bedre kjent med ham har vi klart å kidnappe han fra kontorarbeidet for å få et intervju.

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.

Hils på Charles!

23. jan. 2019

Rett før jul ble Charles Hextall Ungdom mot EUs nye organisasjonssekretær. Før han hoppet på toget til Trondheim i går fikk vi muligheten til å bli litt bedre kjent med han.

Høyt spill fra EU

16. jan. 2019

Tirsdag 15. januar ble statsminister Theresa Mays forslag Brexit-avtale nedstemt i det britiske underhuset. Dermed fortsetter den politiske uroen frem mot 29. mars, dagen da Storbritannia etter planen skal forlate EU.

Ungdomsorganisasjonene går sammen mot Jernbanepakke IV!

10. des. 2018

Ungdom mot EU har sammen med Sosialistisk Ungdom tatt lokalt initiativ til aksjon mot innføringen av EUs Jernbanepakke IV i Norge. Ungdommen frykter for jernbanens fremtid med denne irreversible jernbanepakken. Rød Ungdom og Fagforbundet Ung har også tilsluttet seg aksjonen.

Nytt Ungdom mot EU lag i Møre og Romsdal!

27. nov. 2018

Søndag 25. november møttes engasjerte medlemmer til et oppstartsmøte av Møre og Romsdal Ungdom Mot EU.

Nei til EU landsmøte 2018 samlet folk mellom 18 og 90 år til en spennende helg

13. nov. 2018

Helgen 9. til 11. November var 15 delegater fra Ungdom mot EU på Nei til EU sitt landsmøte som ble avholdt i Sarpsborg. Vi alle hadde stemmerett og fikk være med på å vedta både vedtekter og årsplan ++. Denne muligheten tror jeg mange var veldig fornøyde med å ha.

Medlemsmøte i Tromsø Ungdom mot EU

02. okt. 2018

27. september arrangerte det nye styret i Tromsø Ungdom mot EU sitt første åpne møte. Det kom 11 personen i alderen 15- 27 år, som var interresert i Norges forhold til EU.

Ungdom mot EUs tillitsvalgtkonferanse!

27. aug. 2018

Ungdom Mot EU inviterer til nasjonal konferanse 22. og 23. september i Oslo. På Tillitsvalgtkonferansen blir det fokus på organisatorisk skolering og opplæring.

EØS-elefanten i rommet

21. aug. 2018

Den siste tiden har vi kunne lese om hvordan kriminelle nettverk har slått seg opp i deler av norsk bygge- og renholdsbransje. Arbeidslivskriminalitet har blitt et så alvorlig samfunnsproblem at regjeringen har vedtatt en egen strategi og lover økt innsats mot bakmenn og nettverk. Ingen ser imidlertid ut til å ville stille spørsmålstegn med den store elefanten i rommet: nemlig EØS-avtalens arbeidslivsbestemmelser om fri flyt.

Ungdom Mot EUs sommerleirturne 2018

17. aug. 2018

I tillegg til å arrangere egen sommerfestival har Ungdom Mot EU reist rundt og vært med på andre organisasjoners sommerkonferanser og sommerleire. Vi har besøkt ti organisasjoner og fått mange nye medlemmer!

Sommer Mot EU på Eina

19. juli 2018

Helgen 13. – 15. Juli samlet 24 deltagere seg på Skogstad leirsted på Eina. Helgen ble fylt med innledninger, bading og sosialt. Landsstyret hadde sitt andre møte fredag 15. Det ble en innholdsrik helg med gamle og nye bekjente.