Vi håper på et grønt nei til EU

Forrige uke møtte vi internasjonal kontakt i Grønn Ungdom, Teodor Bruu, for å diskutere hva GU burde mene om norsk EU-medlemskap, EØS-avtalen og jernbanepakke IV. Vi mener at det finnes mange gode grunner for at Grønn Ungdom burde tilslutte seg samtlige andre ungdomspartier i Norge (med unntak av Unge Høyre og Unge Venstre) og si nei til norsk EU-medlemskap.

Uten miljøbevegelsen er det ikke sikkert at vi hadde vunnet EU-kampen i 1994. Også den dag i dag er klima-argumentene en viktig del av grunnen til at vi sier nei til EU.

Eget landbruk


Utenfor EU kan vi produsere vår egen mat heller enn å måtte importere. Det bra for dyrevelferden, matsikkerheten og distriktene.  I tillegg bidrar landbruket vårt til lavere klimagassutslipp, da Norge er i verdenstoppen hva gjelder å holde Co2-utslippene fra landbrukssektoren på et minimum.

Bærekraftige fiskekvoter


Norge har et bærekraftig fiske og kvotene våre fordeles slik at ressursene kommer hele landet til gode og det skapes mange arbeidsplasser. Som EU-medlem måtte vi forholdt oss til EUs fiskekvoter og dermed tillatt overfiske. Kvotene måtte blitt solgt på det europeiske markedet, noe som betyr flere store trålere fra økonomiske gigantselskaper.


Fri stemme

Utenfor EU har vi i tillegg en fri stemme i internasjonale klimaforhandlinger, noe som gjør at vi kan foreslå offensive løsninger på klimakrisen, uten å være bundet av EU.

Vi ser ikke hvordan det skal kunne gagne klima og miljø om vi bytter vekk disse fordelene mot 8 – 12 av i alt 750 representanter i EU-parlamentet.

For to år siden vedtok vi et miljøprogram som tar for seg EU og klima mer inngående. Her kan du lese miljøprogrammet.

reLATERT

Se alle arrangementer

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Klima og miljøbank

31. mars 2021

Her finner du Ungdom mot EUs ressurser på klima og miljøpolitikk.

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.

EUs klimakvotesystem gjør Norge til en bremsekloss

12. nov. 2019

Norges tilknytning til EUs system for kjøp og salg av klimakvoter gjør at vi avpolitiserer vår egen nasjonale klimapolitikk. I tillegg kan vår inntreden på det europeiske kvotemarkedet, føre til at EU kutter mindre enn de ellers ville gjort.

Vi må stoppe handelsavtalen med Mercosur

18. okt. 2019

Samtidig som Amazonas brenner har regjeringen nettopp ferdigstilt en ny handelsavtale med Mercosur-landene.

Ungdom mot EU støtter klimastreikene for miljøet

21. mars 2019

Når tusenvis av ungdom kjemper for å påvirke politikken, redde miljøet og vise solidaritet med den som er hardest rammet av klimaendringer er det naturlig at Ungdom mot EU står sammen med elevene.

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.