Vi må stoppe handelsavtalen med Mercosur

Samtidig som Amazonas brenner har regjeringen nettopp ferdigstilt en ny handelsavtale med Mercosur-landene.

Avtalen premierer Brasil for å føre en landbrukspolitikk som tilsidesetter hensynet til småbønder, urbefolkning og verdens økosystem til fordel for kortsiktig profitt. Heldigvis kan avtalen fortsatt stoppes, da den er nødt til å godkjennes på Stortinget før den kan tre i kraft.

Siden Jair Bolsonaro ble valgt som president i Brasil har avskogingen av Amazonas blitt trappet kraftig opp for å drive kommersielt landbruk i verdens lunger. Urbefolkningen i landet, så vel som klimaet og økosystemene i Amazonas, betaler prisen.

EFTA-landene Sveits, Island, Liechtenstein og Norge ble 23. august 2019 enige med Mercosur-landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay om utkast til en frihandelsavtale. Dersom Venstre og KrF går med på å godkjenne denne avtalen vil det være et alvorlig slag i baugen for partienes troverdighet på saker som naturmangfold, klima og solidaritet med urfolk.

Brasil er på vei ut av Parisavtalen og presidenten vil åpne opp for kommersielle bruk av urfolksområder. Jair Bolsonaro ønsker å åpne for kommersiell bruk av 15 millioner hektar regnskog som er beskyttet av ILO 169. ILO 169 garanterer for urfolk og stammefolks rettigheter i selvstendige stater.

Mercosur-avtalen med Norge går hardt utover urfolksgrupper i Amazonas, som presidenten mener rammer utviklingen i området. Handelsavtalen innfører tollreduksjon for råvarer til kraftfôr (soya) og sikrer importen av 500 ton storfekjøtt fra Mercosur-landene. Dette på tross av at det er allment kjent at regnskogen må vike for produksjonen av disse varene.

Soyaindustrien og storfekjøttindustrien tærer på regnskogen. Skogen hogges for å drive landbruk, og mer enn 60 prosent av de avskogede områdene brukes til produksjon av kyr og storfe. Når storfeet drives videre inn i regnskogen, er det soyaproduksjon som tar over områdene. Klimagassutslippene fra denne virksomheten er enorme sammenlignet med norsk matproduksjon, basert på våre egne naturressurser.

Norges handel med Utviklingsland organiseres i en såkalt GSP-ordning. En importkvote som tidligere har vært i omløp i handelen med GSP-land (U-land) blir omgjort til å gjelde Mercosuravtalen. Importkvoten har tidligere ligget i GSP-ordningen som omfatter 90 land, men den ble i hovedsak benyttet av Peru. GSP-ordningen skiller seg fra en frihandelsavtale der begge partene får tollreduksjon. I GSP-ordningen får ikke norske eksportører redusert toll, slik som landene i GSP-ordningen får ved eksport til Norge. På den måten støtter vi opp om hogst i regnskogen og reduserer egen klimavennlig matproduksjon.

Flere politikere fra både venstre og KrF har til nå uttalt seg kritisk til avtalen, og uttrykt at de er åpne for å stoppe den. Om dette er rent valgkampflesk eller noe de faktisk har tenkt følge opp gjenstår å se.

Ungdom mot EU mener at skal vi kunne drive en handelspolitikk som gagner miljøet. En av de klare fordelene vi har gjennom å stå utenfor EU er at vi kan føre vår egen selvstendige handelspolitikk. Det betyr at vi kan ta ansvar der EU svikter. Det er svært skuffende å se at regjeringen på tross av de unike mulighetene som nei-seieren har gitt oss fortsatt velger å oppføre seg som en klimaversting i handelspolitikken med tredjeland.

trykt i Nationen 10.09.19

reLATERT

Se alle arrangementer

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.

Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

07. feb. 2019

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

Uttalelse - ACER-vedtaket bryter med grunnloven

06. feb. 2019

Suverenitetsoverføringen til ACER skulle blitt behandlet etter Grunnlovens § 115, med krav om ¾ flertall på Stortinget. Det ble den ikke. Ungdom mot EU mener derfor det er helt på sinn plass å ta saken til retten for å teste den juridiske gyldigheten til stortingsvedtaket.

Espen om EU: Angela Merkel

06. nov. 2018

Etter 13 år ved roret går EUs lengstsittende og mektigste statsleder av som partileder for kristendemokratene (CDU) og innleder det siste kapittelet i hennes virke som kansler, et kapittel som kan bli svært kort. I den anledning, kan det være på sin plass å gå gjennom hennes virke, ettermæle og veien videre. For mange var hun et symbol på konsensus, stabilitet og disiplin i en krevende tid. For andre var hun sjefsarkitekten bak eurokrisen, Hellas sin kollaps og ytterligere maktkonsolidering i Brussel.

Makt og EU på agendaen under Globaliseringskonferansen 2018

26. okt. 2018

12. til 14. oktober var representanter fra UMEU på stand under Globaliseringskonferansen ved DOGA og kulturkirken Jakob i Oslo. Det var en fantastisk helg, fullspekket av foredragsholdere, likestillingsforkjempere og professorer fra hele verden. Blant annet den colombianske miljøaktivisten Francia Márques, vinner av Right Livelihood Award og æresdoktor Vandana Shiva, samt representanter fra organisasjoner som kvinnefronten, Ungkurd, Natur og Ungdom, antirasistisk senter, IKFF, Operasjon Dagsverk, Palestinakomiteen med flere.

EUs kutt gjør vondt verre

25. okt. 2018

Den italienske regjeringen har ikke fått godkjent statsbudsjett-forslaget sitt av EU-kommisjonen. Det er ikke første gangen det skjer. Det unike med dagens situasjon er at regjeringen denne gangen ser ut til å ville sette hardt mot hardt, heller enn å føye seg.