17 treff på EØS

04. des. 2019

Årets julekalender

Noen pakker skulle gjerne hatt byttelapp. Frem mot jul deler vi 24 pakker, direktiver og forordninger fra EU vi gjerne skulle returnert.

25. jan. 2018

Hva er ACER og hvorfor burde du bry deg?

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er EUs energibyrå og har som mål etablere og regulere et felles europeisk strøm- og gassnett. I løpet av 2018 vil Stortinget ta stilling til om Norge skal overføre suverenitet over egen kraftpolitikk til dette energibyrået.

24. nov. 2017

Hva er ACER og hvorfor burde du bry deg?

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er EUs energibyrå og har som mål etablere og regulere et felles europeisk strøm- og gassnett. I løpet av 2018 vil Stortinget ta stilling til om Norge skal overføre suverenitet over egen kraftpolitikk til dette energibyrået.

30. des. 2023

Vår klagestorm mot NRK, ledet til historisk klagerekord i 2023

Manglende dekning av Acer-saken i høyesterett fikk over 6.500 klager i 2023 og er med dette den mest innklagde saken til NRKs kringkastingsråd i historien.

Tid: Fredag 20. oktober 2023 kl. 12:00 - 14:30
Sted: Norges Bondelag, Hollendergata 5, 0190 Oslo

Landbrukspolitisk konferanse - Gratis lunsj! (Påmelding)

Konferanse om situasjonen for landbruket i EU og utfordringer knyttet til genredigering. Alle medlemmer i UMEU er velkommen!

17. sep. 2023

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

22. mai 2018

Hva er EFTA?

I 1960 signerte syv europeiske land en handelstraktat med mål om å etablere fri handel blant vesteuropeiske land uten overnasjonal styring. Norge, sammen Østerrike, Sveits, Sverige, Danmark og Portugal fulgte Storbritannia i det som var deres alternativ for samhandel og samarbeid mellom kapitalistiske land i Europa under den kalde krigen. Denne traktaten dannet grunnlaget for organisasjonen, hvis akronym den deler, det Europeiske Frihandelsforbund (EFTA).

10. okt. 2017

Få Storbritannia tilbake til EFTA

Les vår leders kronikk om Storbritannia, EFTA og Norge som sto i Nationen her.

Tid: Onsdag 01. november 2023 kl. 18:00
Sted: P-hotel, Grensen 19 i Oslo

Dialog- og temamøte om euro og andre aktuelle EU-saker

Oslo Nei til EU inviterer til møte for å snakke om euro og andre aktuelle EU-saker, alle medlemmer i Ungdom mot EU i nærheten er inviterte. Det blir lett servering.

17. sep. 2023

Ungdom mot EU gir nytt håp, om en voksende EU-motstand blant unge

Ungdom mot EU orienterte Nei til EUs fylkesledersamling fredag den 15. September om arbeidet, resultatene og planene for våres for organisasjonen fremover.