EU somlar med palmeolje - nå må Norge gå foran

Gaute Eiterjord er leder i Natur og Ungdom og skriver som gjesteskribent om EU parlamentets vedtak natt til 14. juni vedrørende utfasing av bruk av palmeolje.

EU har bestemt at den miljøskadelege palmeolja skal ut av biodrivstoffet, men ikkje før om 12 år. Noreg må føre ein meir ambisiøs miljøpolitikk og få palmeolja ut av norsk biodrivstoff nå!

Gaute7!
Leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord er gjesteskribent for Ungdom Mot EU. Foto: Natur og Ungdom

EU-parlamentet blei i natt ferdig med å forhandlingane om direktivet for fornybar energi, og har i den samanheng blitt einige om å fase ut palmeolje frå biodrivstoff innan 2030. Sidan Noreg er med i EØS-avtala og har tatt inn EUs drivstoffdirektiv, omfattar dette også drivstoffet som blir omsett i Noreg.

Det er veldig bra, og på høg tid, at EU anerkjenner at palmeolje ikkje er eigna som drivstoff, men det er absurd at EU-parlamentet vil at bilane skal køyre rundt med regnskog på tanken i heile 12 år til. Produksjonen av palmeolje er ein katastrofe for miljø og lokalbefolkning i Søraust-Asia.

Regnskogfondet her rekna på at 45 000 kvadratkilometer med regnskog og torvmyr, eit areal like stort som Danmark, kan kan bli øydelagt på grunn av biodrivstoffpolitikken globalt fram mot 2030. Det vil resultere i utslepp på 7 milliardar tonn CO2.

Det er enkelte bensinstasjonar, som Cirkle K og Uno-X/XY, som ikkje har palmeolje. Shell/St1 og Esso sel drivstoff med palmeolje. I 2017 var nesten halvparten av biodrivstoffet som blei seld i Noreg laga av palmeolje. Ifølge Regnskogfondet til at 220 kvadratkilometer regnskog blei øydelagt, det er halvparten av alt arealet i Oslo kommune.

Det har vore fleire føreslag om å få palmeolja ut av det norske biodrivstoffet. I 2017 blei det føreslått på Stortinget, men stemt ned. Noko av argumentasjonen frå fleirtalet som stemte det ned var at det kan vere i strid med EØS-avtala å utelukke eit drivstoff som ikkje er ekskludert av EUs drivstoffdirektiv.

Det er truleg for å unngå reaksjonar frå EU fordi ein hemmar fri flyt at regjeringa ikkje vil innføre særnorske reglar for palmeolje. Som i mange andre saker, som forbod mot unødvendig eingongsplast, så vil regjeringa gjerne vente på vedtak frå EU før ein gjer noko sjølv. Slik treng det ikkje vere.

For Natur og Ungdom er ein viktig grunn til å stå utanfor EU at me kan føre ein miljøpolitikk som går lenger. I denne saka må regjeringa ta grep og ikkje berre sitte stille og vente på EU mens norske bilar øydelegg regnskogen. Regjeringa kan til dømes innføre ei avgift på palmeolje som gjer at drivstoffprodusentane heller bruker andre råvarer som faktisk har klimanytte og ikkje øydelegg naturen.

nulm18
Leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord til venstre. Her med tidligere leder i Ungdom Mot EU Syver Zachariassen som gjestet Natur og Ungdom sitt landsmøte tidligere i år. Arkivfoto: Kristiane M. Krystad

Ungdom Mot EU gjestet Natur og Ungdom sitt landsmøte tidligere i år. Les mer om det her - Ungdom Mot EU på Natur og Ungdom sitt landsmøte.

Natur og Ungdom kan du møte på Ungdom Mot EUs Sommerfestival. Har du ikke meldt deg på enda kan du gjøre det her - Ungdom Mot EUs Sommerfestival.

Hjemmeside - Natur og Ungdom.

reLATERT

Se alle arrangementer

Det kan være farlig å arbeide i Norge hvis du kommer fra et EU-land

03. sep. 2018

Dette gjesteinnlegget er fra Heismontørenes fagforening og omhandler saken om Ramundas Gudas fra Litauen som kom til Norge for å arbeide. Den unge Litaueren på 21 år havnet i en stygg arbeidsulykke, og innlegget setter fokus på EØS-avtalens svakere sider når det kommer til arbeidsliv og arbeideres rettigheter.

Natur og Ungdom + Ungdom Mot EU = en ekte sommerflørt

09. juli 2018

Nå er det bare dagene til Ungdom mot EUs Sommerfestival går av stabelen. Mellom 13.- 15. juli kommer idylliske Skogstad leirsted i Oppland til å være fylt opp av ungdommer fra hele det vide landet, som samles for å kjøle seg ned med is i solsteiken, drikke alt for mye kaffe sent om kvelden, og selvfølgelig diskutere smått og stort om EU. I den forbindelse har vi gleden av å kunne annonsere at nestleder av Natur og Ungdom, Haldis Tjeldflaat Helle kommer til Sommerfestivalen for å snakke om EU og miljø.

Udemokraten

25. juni 2018

En folkeavstemning innebærer å gi befolkningen i et land en hånd på rattet i saker som er av stor betydning for landet. At Høyre, etter å ha tapt to folkeavstemninger om norsk EU-medlemskap, mener at folkeavstemninger er et uegnet verktøy vitner om liten respekt for folkestyret.

Vi håper på et grønt nei til EU

11. juni 2018

Forrige uke møtte vi internasjonal kontakt i Grønn Ungdom, Teodor Bruu, for å diskutere hva GU burde mene om norsk EU-medlemskap, EØS-avtalen og jernbanepakke IV. Vi mener at det finnes mange gode grunner for at Grønn Ungdom burde tilslutte seg samtlige andre ungdomspartier i Norge (med unntak av Unge Høyre og Unge Venstre) og si nei til norsk EU-medlemskap.

EUs finanstilsyn får mer makt

04. mai 2018

Gjennom de siste årene har Norge ved flere anledninger overført myndighet over flere politiske områder til diverse EU-byråer, deriblant finanstilsynet og ACER. Hver gang nei-siden har tatt kampen mot denne typen suverenitetsavståelser har vi blitt møtt med påstander som ”dette er jo helt ukontroversielt” eller ”byrået sitt mandatområde er lite inngripende”.

Liberalisering i 4 omganger - konsekvensene av EUs jernbanepakker

26. april 2018

Den 24. Desember 2017 ble EUs fjerde jernbanepakke gjort gjeldende i unionen. I løpet av 2018 kommer direktivene og forordningene i pakken til Norge. Jernbanepakke IV er et ledd i en lengre trend av tog-privatiseringer fra EU. Her er en liten oversikt over innholdet i de tidligere 3 jernbanepakkene.

Snøkrabbesaken – delikatesse til besvær

19. april 2018

I EØS-avtalen mellom Norge og EU er handel med fiskeri- og landbruksprodukter regulert i egne avsnitt som det forhandles om hvert år eller annethvert år. Norge har en bilateral fiskeriavtale med EU fra 1980, og samarbeidet ble utvidet ved inngåelsen av EØS i 1992.

Hva går EUs jernbanepakke IV ut på?

11. april 2018

I løpet av året skal Stortinget ta stilling til om vi skal ta inn EUs fjerde jernbanepakke i Norsk lov. Med mindre vi bruker vetoretten mot denne pakken, vil oppstykkingen og liberaliseringen i regjeringens jernbanereform bli irreversibel.

Hva er kabotasje?

11. april 2018

AUF-leder Mani Hussaini var denne uken ute i media med krav om at Arbeiderpartiet skal si nei til EUs nye kabotasjeregler, for å verne om ordnede kår i transportsektoren. Kabotasje er imidlertid et fremmedord for mange. Her kommer en liten oppsummering av hva kabotasje er, og hva EUs nye kabotasjeregler går ut på.

EUs arbeidsmarkedsbyrå

08. april 2018

EUs kommisær for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker, Marianne Thyssen, la i mars frem et forslag om å opprette et nytt overnasjonalt EU-byrå: denne gangen for arbeidsmarkedet. Byrået skal i følge planen være opprettet i løpet av 2019, og i full drift fra 2023.

Ungdom Mot EU anbefaler nyhetsbrev

04. april 2018

Ønsker du å holde deg oppdatert på EU- og EØS-relaterte nyheter som for eksempel hva skjer med Jernbanepakke IV? Ungdom Mot EU har samlet noen aktuelle nyhetsbrev du kan melde deg på for å få ferske saker rett i innboksen.

Sagakollenerklæringen

16. mars 2018

Det nye sentralstyret i Ungdom mot EU hadde 2. - 4. mars sin første samling på Sagakollen.