EU somlar med palmeolje - nå må Norge gå foran

Gaute Eiterjord er leder i Natur og Ungdom og skriver som gjesteskribent om EU parlamentets vedtak natt til 14. juni vedrørende utfasing av bruk av palmeolje.

EU har bestemt at den miljøskadelege palmeolja skal ut av biodrivstoffet, men ikkje før om 12 år. Noreg må føre ein meir ambisiøs miljøpolitikk og få palmeolja ut av norsk biodrivstoff nå!

Gaute7!
Leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord er gjesteskribent for Ungdom Mot EU. Foto: Natur og Ungdom

EU-parlamentet blei i natt ferdig med å forhandlingane om direktivet for fornybar energi, og har i den samanheng blitt einige om å fase ut palmeolje frå biodrivstoff innan 2030. Sidan Noreg er med i EØS-avtala og har tatt inn EUs drivstoffdirektiv, omfattar dette også drivstoffet som blir omsett i Noreg.

Det er veldig bra, og på høg tid, at EU anerkjenner at palmeolje ikkje er eigna som drivstoff, men det er absurd at EU-parlamentet vil at bilane skal køyre rundt med regnskog på tanken i heile 12 år til. Produksjonen av palmeolje er ein katastrofe for miljø og lokalbefolkning i Søraust-Asia.

Regnskogfondet her rekna på at 45 000 kvadratkilometer med regnskog og torvmyr, eit areal like stort som Danmark, kan kan bli øydelagt på grunn av biodrivstoffpolitikken globalt fram mot 2030. Det vil resultere i utslepp på 7 milliardar tonn CO2.

Det er enkelte bensinstasjonar, som Cirkle K og Uno-X/XY, som ikkje har palmeolje. Shell/St1 og Esso sel drivstoff med palmeolje. I 2017 var nesten halvparten av biodrivstoffet som blei seld i Noreg laga av palmeolje. Ifølge Regnskogfondet til at 220 kvadratkilometer regnskog blei øydelagt, det er halvparten av alt arealet i Oslo kommune.

Det har vore fleire føreslag om å få palmeolja ut av det norske biodrivstoffet. I 2017 blei det føreslått på Stortinget, men stemt ned. Noko av argumentasjonen frå fleirtalet som stemte det ned var at det kan vere i strid med EØS-avtala å utelukke eit drivstoff som ikkje er ekskludert av EUs drivstoffdirektiv.

Det er truleg for å unngå reaksjonar frå EU fordi ein hemmar fri flyt at regjeringa ikkje vil innføre særnorske reglar for palmeolje. Som i mange andre saker, som forbod mot unødvendig eingongsplast, så vil regjeringa gjerne vente på vedtak frå EU før ein gjer noko sjølv. Slik treng det ikkje vere.

For Natur og Ungdom er ein viktig grunn til å stå utanfor EU at me kan føre ein miljøpolitikk som går lenger. I denne saka må regjeringa ta grep og ikkje berre sitte stille og vente på EU mens norske bilar øydelegg regnskogen. Regjeringa kan til dømes innføre ei avgift på palmeolje som gjer at drivstoffprodusentane heller bruker andre råvarer som faktisk har klimanytte og ikkje øydelegg naturen.

nulm18
Leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord til venstre. Her med tidligere leder i Ungdom Mot EU Syver Zachariassen som gjestet Natur og Ungdom sitt landsmøte tidligere i år. Arkivfoto: Kristiane M. Krystad

Ungdom Mot EU gjestet Natur og Ungdom sitt landsmøte tidligere i år. Les mer om det her - Ungdom Mot EU på Natur og Ungdom sitt landsmøte.

Natur og Ungdom kan du møte på Ungdom Mot EUs Sommerfestival. Har du ikke meldt deg på enda kan du gjøre det her - Ungdom Mot EUs Sommerfestival.

Hjemmeside - Natur og Ungdom.

reLATERT

Se alle arrangementer

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.

EUs klimakvotesystem gjør Norge til en bremsekloss

12. nov. 2019

Norges tilknytning til EUs system for kjøp og salg av klimakvoter gjør at vi avpolitiserer vår egen nasjonale klimapolitikk. I tillegg kan vår inntreden på det europeiske kvotemarkedet, føre til at EU kutter mindre enn de ellers ville gjort.

Vi må stoppe handelsavtalen med Mercosur

18. okt. 2019

Samtidig som Amazonas brenner har regjeringen nettopp ferdigstilt en ny handelsavtale med Mercosur-landene.

Ungdom mot EU støtter klimastreikene for miljøet

21. mars 2019

Når tusenvis av ungdom kjemper for å påvirke politikken, redde miljøet og vise solidaritet med den som er hardest rammet av klimaendringer er det naturlig at Ungdom mot EU står sammen med elevene.

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.

Uttalelse - EØS fremmer skatteunndragelse

07. feb. 2019

EØS-avtalen tapper verktøykassen vår i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Det er svært kritisk i en periode hvor omfanget av skatteunndragelse blir stadig større.

Uttalelse - ACER-vedtaket bryter med grunnloven

06. feb. 2019

Suverenitetsoverføringen til ACER skulle blitt behandlet etter Grunnlovens § 115, med krav om ¾ flertall på Stortinget. Det ble den ikke. Ungdom mot EU mener derfor det er helt på sinn plass å ta saken til retten for å teste den juridiske gyldigheten til stortingsvedtaket.

Makt og EU på agendaen under Globaliseringskonferansen 2018

26. okt. 2018

12. til 14. oktober var representanter fra UMEU på stand under Globaliseringskonferansen ved DOGA og kulturkirken Jakob i Oslo. Det var en fantastisk helg, fullspekket av foredragsholdere, likestillingsforkjempere og professorer fra hele verden. Blant annet den colombianske miljøaktivisten Francia Márques, vinner av Right Livelihood Award og æresdoktor Vandana Shiva, samt representanter fra organisasjoner som kvinnefronten, Ungkurd, Natur og Ungdom, antirasistisk senter, IKFF, Operasjon Dagsverk, Palestinakomiteen med flere.

EUs kutt gjør vondt verre

25. okt. 2018

Den italienske regjeringen har ikke fått godkjent statsbudsjett-forslaget sitt av EU-kommisjonen. Det er ikke første gangen det skjer. Det unike med dagens situasjon er at regjeringen denne gangen ser ut til å ville sette hardt mot hardt, heller enn å føye seg.

Globaliseringskonferansen 2018

04. okt. 2018

Anne Grete Kroken er gjestskribent. Hun er styremedlem i Norges Sosiale Forum som arrangerer Globaliseringskonferansen annet hvert år. Årets konferanse er i Jakob Kirke i Oslo fredag 12. til søndag 14. oktober. Ungdom mot EU er tilstede på konferansen med stand, og vi er medarrangør sammen med Nei til EU på møtet "Hellas - ti år under jernhælen".

Det kan være farlig å arbeide i Norge hvis du kommer fra et EU-land

03. sep. 2018

Dette gjesteinnlegget er fra Heismontørenes fagforening og omhandler saken om Ramundas Gudas fra Litauen som kom til Norge for å arbeide. Den unge Litaueren på 21 år havnet i en stygg arbeidsulykke, og innlegget setter fokus på EØS-avtalens svakere sider når det kommer til arbeidsliv og arbeideres rettigheter.