EU somlar med palmeolje - nå må Norge gå foran

Gaute Eiterjord er leder i Natur og Ungdom og skriver som gjesteskribent om EU parlamentets vedtak natt til 14. juni vedrørende utfasing av bruk av palmeolje.

EU har bestemt at den miljøskadelege palmeolja skal ut av biodrivstoffet, men ikkje før om 12 år. Noreg må føre ein meir ambisiøs miljøpolitikk og få palmeolja ut av norsk biodrivstoff nå!

Gaute7!
Leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord er gjesteskribent for Ungdom Mot EU. Foto: Natur og Ungdom

EU-parlamentet blei i natt ferdig med å forhandlingane om direktivet for fornybar energi, og har i den samanheng blitt einige om å fase ut palmeolje frå biodrivstoff innan 2030. Sidan Noreg er med i EØS-avtala og har tatt inn EUs drivstoffdirektiv, omfattar dette også drivstoffet som blir omsett i Noreg.

Det er veldig bra, og på høg tid, at EU anerkjenner at palmeolje ikkje er eigna som drivstoff, men det er absurd at EU-parlamentet vil at bilane skal køyre rundt med regnskog på tanken i heile 12 år til. Produksjonen av palmeolje er ein katastrofe for miljø og lokalbefolkning i Søraust-Asia.

Regnskogfondet her rekna på at 45 000 kvadratkilometer med regnskog og torvmyr, eit areal like stort som Danmark, kan kan bli øydelagt på grunn av biodrivstoffpolitikken globalt fram mot 2030. Det vil resultere i utslepp på 7 milliardar tonn CO2.

Det er enkelte bensinstasjonar, som Cirkle K og Uno-X/XY, som ikkje har palmeolje. Shell/St1 og Esso sel drivstoff med palmeolje. I 2017 var nesten halvparten av biodrivstoffet som blei seld i Noreg laga av palmeolje. Ifølge Regnskogfondet til at 220 kvadratkilometer regnskog blei øydelagt, det er halvparten av alt arealet i Oslo kommune.

Det har vore fleire føreslag om å få palmeolja ut av det norske biodrivstoffet. I 2017 blei det føreslått på Stortinget, men stemt ned. Noko av argumentasjonen frå fleirtalet som stemte det ned var at det kan vere i strid med EØS-avtala å utelukke eit drivstoff som ikkje er ekskludert av EUs drivstoffdirektiv.

Det er truleg for å unngå reaksjonar frå EU fordi ein hemmar fri flyt at regjeringa ikkje vil innføre særnorske reglar for palmeolje. Som i mange andre saker, som forbod mot unødvendig eingongsplast, så vil regjeringa gjerne vente på vedtak frå EU før ein gjer noko sjølv. Slik treng det ikkje vere.

For Natur og Ungdom er ein viktig grunn til å stå utanfor EU at me kan føre ein miljøpolitikk som går lenger. I denne saka må regjeringa ta grep og ikkje berre sitte stille og vente på EU mens norske bilar øydelegg regnskogen. Regjeringa kan til dømes innføre ei avgift på palmeolje som gjer at drivstoffprodusentane heller bruker andre råvarer som faktisk har klimanytte og ikkje øydelegg naturen.

nulm18
Leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord til venstre. Her med tidligere leder i Ungdom Mot EU Syver Zachariassen som gjestet Natur og Ungdom sitt landsmøte tidligere i år. Arkivfoto: Kristiane M. Krystad

Ungdom Mot EU gjestet Natur og Ungdom sitt landsmøte tidligere i år. Les mer om det her - Ungdom Mot EU på Natur og Ungdom sitt landsmøte.

Natur og Ungdom kan du møte på Ungdom Mot EUs Sommerfestival. Har du ikke meldt deg på enda kan du gjøre det her - Ungdom Mot EUs Sommerfestival.

Hjemmeside - Natur og Ungdom.

reLATERT

Se alle arrangementer

Acer-saken: En historisk sak, brøt Stortinget grunnloven?

17. sep. 2023

EU byrået ACER, kan fatte vedtak over Norge som kan ha store konsekvenser for norsk kraft politikk og strømprisene. Våre myndigheter har mistet kontrollen til Den europeiske unionen!

Klima og miljøbank

31. mars 2021

Her finner du Ungdom mot EUs ressurser på klima og miljøpolitikk.

Solidaritet på flyktningdagen

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Nederland stemmer ned Mercosur-avtalen

13. juni 2020

Mercosur-avtalen fører til avskoging, lavere krav til landbruk og skaper urettferdige konkurransevilkår

Ungdom mot EU tilslutter seg kystopprøret

22. mai 2020

Kystopprøret handler om liv langs kysten, om demokrati, og om en av Norges viktigste næringer. Ungdom mot EU har derfor tilsluttet seg kystopprøret.

Ja til et sterkere arbeidsliv - nei til EU og EØS!

30. april 2020

Arbeidernes internasjonale kampdag er like viktig for nei-bevegelsen som for fagbevegelsen. Skal vi bekjempe sosial dumping og ha et organisert arbeidsliv, må vi stå utenfor EØS.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Hindrer EUs klimakvoter klimatiltak?

05. des. 2019

Med EUs kvotesystem gir vi fra oss store deler av handlingsrommet vårt i møte med klimakrisen.

EUs klimakvotesystem gjør Norge til en bremsekloss

12. nov. 2019

Norges tilknytning til EUs system for kjøp og salg av klimakvoter gjør at vi avpolitiserer vår egen nasjonale klimapolitikk. I tillegg kan vår inntreden på det europeiske kvotemarkedet, føre til at EU kutter mindre enn de ellers ville gjort.

Vi må stoppe handelsavtalen med Mercosur

18. okt. 2019

Samtidig som Amazonas brenner har regjeringen nettopp ferdigstilt en ny handelsavtale med Mercosur-landene.

Ungdom mot EU støtter klimastreikene for miljøet

21. mars 2019

Når tusenvis av ungdom kjemper for å påvirke politikken, redde miljøet og vise solidaritet med den som er hardest rammet av klimaendringer er det naturlig at Ungdom mot EU står sammen med elevene.

Aksjon mot Jermbanepakke 4

27. feb. 2019

Nei til EU hadde på tirsdag aksjon mot jernbanepakke 4 langs Østfoldbanen.